Τι λήγει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και όχι μόνο…

0

Υποχρεώσεις Φυσικών Προσώπων

 • Καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας 2017 μέχρι την 
  Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2017 (Παράταση)  (Διαβάστε σχετικά)
 • Καταβολή της 4ης δόσης ΕΝΦΙΑ
  Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016      η τελευταία  5η δόση : 31/01/2017                                                        

Υποχρεώσεις Επαγγελματιών Και Επιχειρήσεων

Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  :

 • Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2016 : Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016
 • :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία για τον Νοέμβριο 2016 : Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016
 • Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Οκτώβριο 2016 :
  Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017
 • Πληρωμή της  δόσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων :
  Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017
 • Πληρωμή 4ης δόσης ΕΝΦΙΑ Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων : Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016
 • Πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας 2017: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Υπενθυμίζουμε ακόμα

 • Την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 καταβάλλεται και η 2η δόση δηλώσεων ΦΠΑ,  από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία (1η δόση ήταν 30/11) του μηνός Οκτωβρίου 2016 . (Αφορά επαγγελματίες & επιχειρήσεις που κατέβαλλαν τον ΦΠΑ σε 2 δόσεις για Οκτώβριο)
 • Την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ-ΙΚΑ για κοινές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οικοδομοτεχνικών έργων.
 • Την Δευτέρα 02 Ιανουαρίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βεβαίωσης εισοδημάτων από τόκους, μερίσματα, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2015

Μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΗ: Η Ρύθμιση οφειλών με δόσεις

ΕΥΔΑΠ: Η Ρύθμιση οφειλών με δόσεις
Πόθεν έσχες

15/01/2017:  Υποβολή δηλώσεων – πόθεν έσχες – περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το φορολογικό έτος 2015. από τους υπόχρεους. Διαβάστε σχετικά

ΘΥΜΌΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

 • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2016.
 • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
  Παραδείγματα κατανόησης:
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ