Μια Σημαντική Πρόταση Φορολογικής Ελάφρυνσης Για Εταιρείες (2ο Μέρος)

2

interestrates_640x360

Στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύσαμε μια Πρόταση-Μελέτη που αφορούσε συγκεκριμένα , στη δυνατότητα των εταιρειών με τη νομική Ο.Ε & Ε.Ε να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις αμοιβές των διαχειριστών και των εταίρων τους , οι οποίες θεωρούνται Αμοιβές από Μισθωτή Εργασία.

Το άρθρο μας αυτό «Μια Σημαντική Πρόταση Φορολογικής Ελάφρυνσης Για Εταιρείες»  βασίστηκε στις διατάξεις του ν.4172/2013 περ.δ΄ παρ.2 άρθρου 12 , αλλά κυρίως στην εγκύκλιο 1072 επικεντρώνοντας στη διατύπωση :
Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ.

και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι : «…υπενθυμίζουμε ότι για τις  Ο.Ε & τις  Ε.Ε  , δεν προβλέπεται η ύπαρξη Γενικής Συνέλευσης Μετόχων  και άρα θα πρέπει για τη λήψη των Αμοιβών από τους διαχειριστές-εταίρους που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία τους , να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας.»

Έτσι προχωρήσαμε  στη πρόταση που αφορά στη αναγκαιότητα τροποποίησης του καταστατικού των Ο.Ε & Ε.Ε , όπου αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε στο Άρθρο μας.

Περαιτέρω η ΓΓΔΕ εξέδωσε το έγγραφο με  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015  «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ » , όπου αναφέρεται στο θέμα , επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της έκπτωσης των Αμοιβών εκπροσώπων (διαχειριστών) και εταίρων και των εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε , αλλά και διευκρινίζοντας ένα θέμα που αφορούσε τις Ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους εταίρους με την εξής διατύπωση :

5. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτή την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ΄ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, εφ’ όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.

Συμπερασματικά λοιπόν οι ασφαλιστικές εισφορές  τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές  ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτή την αιτία, αφαιρούνται από τις αμοιβές που ορίζονται ότι λαμβάνουν και που θεωρούνται αμοιβές από Μισθωτή εργασία και εν συνεχεία παρακρατείται ο φόρος με τη κλίμακα των Μισθωτών.

Διευκρινιστικά  εκτιμούμε ότι η διατύπωση και μόνο για αυτή την αιτία , ορίζει ξεκάθαρα ότι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι εταίροι Ο.Ε & Ε.Ε , μόνο λόγω αυτής της ιδιότητας τους και όχι πχ, αν παράλληλα ασκούν και ατομική δραστηριότητα όπου και πάλι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Παράδειγμα : Λογιστής έχει ατομική επιχείρηση και παράλληλα είναι εταίρος και σε μια Λογιστική εταιρεία Ο.Ε , αν επιλέξει να λάβει αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρεία ως εταίρος δεν θα εκπέσουν από την αμοιβή του αυτή,οι ασφαλιστικές εισφορές διότι δεν είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα και μόνο για αυτή την αιτία   (δηλαδή μόνο γιατί είναι εταίρος στην Ο.Ε)

Επιπλέον -κατά τη γνώμη μας- στο θέμα αυτό  το έγγραφο της ΓΓΔΕ  δεν αναιρεί την αναγκαιότητα της τροποποίησης του καταστατικού συγκεκριμένα των Ο.Ε & Ε.Ε , έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διασφάλιση της αναγνώρισης της έκπτωσης των αμοιβών των εταίρων.

 

 

2 Σχόλια

  1. Νίκος on

    Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι ασφαλισμένος μόνο αιτία της ιδιότητάς του ως εταίρος (π.χ. σε Ο.Ε.) ρωτάται εάν η εταιρία του δώσει αμοιβή για τις υπηρεσίες του και επιλέξει να εκπέσει τις εισφορές του από τις αμοιβές αυτές ώστε να υπολογιστεί ΦΜΥ και χαρτόσημο δίνεται ταυτόχρονα και η δυνατότητα στην εταιρία να εκπέσει τις εισφορές αυτές ΚΑΙ από τα κέρδη της;

  2. Φυσικά και δεν θα εκπέσει η εταιρεία 2 φορές τις συγκεκριμένες εισφορές , κατά την εκτίμηση μας. Αν όμως δεν λάβει αμοιβές ο άλλος πχ. εταίρος , οι εισφορές μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.