Ευκαιριακές εκδηλώσεις Σωματείων και ΦΠΑ

0Τα συμπεράματα που προκύπτουν από την ανάλυση φορολογικών διατάξεων  που άπτονται και της λετουργίας σωματείων

Απόσπασμα από αρθρο του οικονομολόγου-φοροτεχνικού Αντώνη Νασόπουλου
  • Απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Γενικά τα έσοδα των αθλητικών σωματείων, ,ΔΕΝ υπόκεινται στον ΦΠΑ , με την παραδοχή ότι δεν είναι αποτέλεσμα πράξεων που προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών, και οι πράξεις που διενεργούν εντάσσονται στους σκοπούς τους όπως αυτοί αναφέρονται στο Καταστατικό τους .
  • Ένα Σωματείο μπορεί για κάποιες δραστηριότητές του να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απαλλαγή αυτή (μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας, μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού κλπ) ενώ για κάποιες άλλες να υπάγεται στο φόρο αυτό (π.χ. παράδοση CDs το περιεχόμενο των οποίων ανταγωνίζεται τους καλλιτέχνες, τις δισκογραφικές εταιρείες κλπ).
  • Η υπαγωγή στο ΦΠΑ ορισμένων δραστηριοτήτων του δεν αναιρεί από μόνη της τον εν γένει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του νομικού προσώπου και άρα δεν οδηγεί αναγκαστικά στη μη απαλλαγή και των λοιπών πράξεων αυτού από το φόρο.
  • Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου καθορίζεται καταρχήν από τη νομότυπη αναγνώρισή του ως τέτοιου και την καταχώριση αυτού στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας ενός νομικού προσώπου υφίσταται, όσο από τα πραγματικά περιστατικά δεν προκύπτει οποιουδήποτε είδους διανομή κερδών προς τα μέλη του.

(Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-174/00 (σκέψεις 27-28) όσο και το Άρθρο 106 του Αστικού Κώδικα)

  • Με βάση την ΕΔΥΟ 1030141/1349/393/ΠΟΛ.1071/8.3.1995 τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-Σωματεία απαλλάσσονται από το ΦΠA για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όταν τις οργανώνουν για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος.
  • Εάν τα έσοδα από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις ξεπεράσουν το όριο που θέτει η ΠΟΛ.1071/8.3.1995 δηλαδή ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος ,τότε τα έσοδα δεν απαλλάσσονται από το ΦΠA και έχουν όλες τις υποχρεώσεις (επιβολή ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, απόδοση φόρου κλπ) και τα δικαιώματα (έκπτωση φόρου εισροών) που απορρέουν από τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. για τους υποκειμένους στο φόρο.

Παράδειγμα Ι

Πολιτιστικός Σύλλογος (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με σκοπούς μη μορφωτικούς και πολιτιστικούς, επιδιώκει αφενός τη διατήρηση και προβολή των τοπικών ηθών και εθίμων και αφετέρου την προαγωγή και διάδοση της παραδοσιακής μουσικής. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιεί θεατρική παράσταση ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου για τη διάδοση της εθνικής κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιεί και πωλήσεις βιβλίων και cd. Τα έσοδα τόσο από την οργάνωση της θεατρικής παράστασης όσο και από τις πωλήσεις των βιβλίων και cd απαλλάσσονται από το ΦΠΑ με βάση την περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 Ν.2859/2000.


Παράδειγμα ΙΙ

Ιππικός όμιλος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδίδει βιβλίο με θέμα τους τα είδη των ιπποειδών, το οποίο διαθέτει έναντι συμβολικού ποσού. Τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου, παρόλο που συνιστά παράδοση αγαθού μορφωτικού χαρακτήρα, δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, με βάση την περίπτωση ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 Ν.2859/2000,γιατί ο σκοπός του ομίλου αυτού δεν είναι ούτε μορφωτικός ούτε πολιτιστικός.

Παράδειγμα ΙΙΙ

Αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πραγματοποιεί καλλιτεχνική εκδήλωση σε μισθωμένη αίθουσα με τη σύναψη συμφωνητικού, για την οικονομική ενίσχυση του. Το αθλητικό αυτό σωματείο απαλλάσσεται με βάση την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, σε συνδυασμό με τη διάταξη της περίπτωσης ιέ του ίδιου άρθρου, που αναφέρεται στην απαλλαγή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων κ.λ.π, που έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση των προσώπων που περιοριστικά αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.*

Παράδειγμα IV

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα),πραγματοποιεί μουσική εκδήλωση σε κέντρο διασκεδάσεις με τη σύναψη συμφωνητικού για την οικονομική ενίσχυση του. Το σωματείο απαλλάσσεται με βάση την περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, σε συνδυασμό με τη διάταξη της περίπτωσης ιέ του ίδιου άρθρου, που αναφέρεται στην απαλλαγή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, συνεδρίων κ.λ.π, που έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση των προσώπων που περιοριστικά αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.*

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90, υποβάλλονται με τριμηνιαίες καταστάσεις κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 1065606/7222/18-7-2000. Όπως έχει γνωστοποιηθεί με την εγκ. 1009015/17-2-2015, τα συμφωνητικά αυτά υποβάλλονται πλέον μέσω της εφαρμογής taxisnet.

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από άρθρο του κ. Αντωνίου Νασόπουλου, με τίτλο «Το Ζήτημα των Ευκαιριακών εκδηλώσεων Σωματείων» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Οκτωβρίου 2017 του περιοδικού Epsilon7.

πηγή: www.e-forologia.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.