Τι λήγει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

0

Ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας του 2019, και οι υποχρεώσεις φυσικών & νομικών προσώπων «τρέχουν», με καταληκτική ημερομηνία τη τελευταία ημέρα του μήνα.Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…»Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
Καταβολή 5ης & τελευταίας δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες)

Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  :

 • Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Δεκεμβρίου 2018  :
  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
  (Το Δώρο Χριστουγέννων δυνητικά καταβάλλεται στις 28/02/2019)
 • :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Δεκεμβρίου 2018 :  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
 • Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.) βιβλία για το 4ο Τρίμηνο του 2018:  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019
 • Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Νοέμβριο 2018 :
  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019  ΕΦΚΑ

  Καταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών)
  μηνός Δεκεμβρίου 2018: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


  Ακόμα

  Υποβολή ΑΠΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 για  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων &  για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων,  ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ:
  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


  Υποβολή δήλωσης & πληρωμής περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς,
  για το 4ο τρίμηνο 2018: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


   

  INTRASTATΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής:
  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


  Διευκρίνηση: Η ημερομηνία καταβολής ή υποβολής, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η καταληκτική


  Φόρος διαμονής

  Απόδοση φόρου διαμονής  μηνός Δεκεμβρίου 2018: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019


   • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2018.
   • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
    Παραδείγματα κατανόησης:
   • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Μαρτίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 30η Απριλίου.
    Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 31 Μαρτίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 30η Απριλίου.
  • Διαβάστε το Άρθρο: Οι νέες οδηγίες για τις μισθώσεις των ακινήτων (Η απόφαση – Ανάλυση) Ισχύουν από 22/08/2018Comments are closed.