Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Συνεχίζοντας στο δεύτερο μέρος της παράθεσης των αριθμών της νέας πραγματικότητας στο «επιχειρείν» , παρουσιάζουμε Πίνακες που αφορούν στη φορολόγηση των Εταιρειών με τον Νόμο 4387/12-05-2016 . Ο πρώτος Πίνακας αφορά τις Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ κλπ) με Απλογραφικά Βιβλία (Β’ κατ.) και στη φορολόγηση τους για το Φορολογικό έτος 2016, με συγκριτικά στοιχεία του προηγούμενου έτους. Ο παρακάτω Πίνακας αφορά τις λεγόμενες Κεφαλαιουχικές εταιρείες, αλλά και τις Προσωπικές εταιρείες (ΟΕ-ΕΕ κλπ) με Διπλογραφικά Βιβλία (Γ΄ κατ.) και στη φορολόγηση τους για το Φορολογικό έτος 2016, με…

Επιταγές θα μπορούν να εκδίδουν πλέον κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης. Τούτο προβλέπει απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, επιχειρήσεις που στο παρελθόν έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές, θα τους χορηγείται κατ’ εξαίρεση μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες, εφόσον αυτές βρίσκονται σε διαδικασία αναβίωσης, εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης. Με τον τρόπο αυτό, διευρύνεται η διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να…

Μέχρι τον Σεπτέμβριο έχουν παραταθεί τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΤΕΑΝ με πόρους που προέρχονταν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούσαν την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ- Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, Κώστας Γαλιάτσος, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κορινθίας και η ΓΣΕΒΕΕ.Για το λόγο που προαναφέρθηκε ο κ. Γαλιάτσος απηύθυνε πρόσκληση- έκκληση προς όσες επιχειρήσεις έχουν χρηματοδοτικές ανάγκες να σπεύσουν στις τράπεζες να ζητήσουν δάνεια, είτε…

Σοκ και δέος θα υποστούν οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι, αντικρίζοντας το εκκαθαριστικό του 2017, ειδικά αν τα κέρδη τους ξεπερνούν ένα όριο της τάξεως των 30.000-40.000 ευρώ. Τρεις επιβαρύνσεις –αύξηση προκαταβολής φόρου, σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα και αύξηση φορολογικού συντελεστή– θα αποτυπωθούν ταυτόχρονα, απορροφώντας ακόμη και πάνω από το 50% των συνολικών κερδώνΓια παράδειγμα: δύο ομόρρυθμοι εταίροι θα συνειδητοποιήσουν ότι ακόμη και αν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας τους ανέλθουν στα 60.000 ευρώ, οι ίδιοι θα κληθούν…

Παρατείνεται μέχρις τις αρχές Ιουνίου 2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020». Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας, η θετική εξέλιξη της πορείας των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος στήριξης και…

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελευταία ανάλυση του ΟΟΣΑ για τη διαφορά μεταξύ του καθαρού μισθού που μένει στην τσέπη του εργαζόμενου συγκριτικά με το συνολικό κόστος απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, αλλά και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη. ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Υπολογίζοντας ο ΟΟΣΑ τον μισθό για έναν εργαζόμενο, χωρίς παιδιά και με μέσα εισοδήματα, διαπιστώνει ότι για τις ανεπτυγμένες χώρες η υψηλότερη φορολογία εισοδήματος είναι στο Βέλγιο και την Αυστραλία, οι υψηλότερες εργοδοτικές…

Ας δούμε απλά, τον παρακάτω Πίνακα με τα παραδείγματα «δικαιοσύνης και προστασίας» των Μικρών επιχειρήσεων για τα οποία παλεύει η πολιτική ηγεσία… Κανένα περαιτέρω δικό μας σχόλιο…

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας/επικοινωνίας των υπαγόμενων σε αυτήν ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και με στόχο την προβολή και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα θεματικά πεδία παρέμβασης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προτίθεται να ενισχύσει φεστιβάλ κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ και animation προκειμένου να δημιουργήσουν εντός του προγράμματός τους μία ολοκληρωμένη θεματική ενότητα (αφιέρωμα) σε ένα εκ των θεματικών πεδίων…

Οπως είναι ήδη γνωστό,παρατάθηκε μέχρι τις 10 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Παρακάτω ακολουθούν οι απαντήσεις συχνών ερωτήσεων για το πρόγραμμα,όπως τις εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών  ώστε όσοι ενδιαφέρονται να  είναι απολύτως προετοιμασμένοι ΕΡ.: Η Δράση θέτει ηλικιακά όρια; ΑΠ.: Οχι, ηλικιακός περιορισμός δεν υπάρχει. ΕΡ.: Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με έδρα την οικία του; Πληροφορίες • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, με…

H επίσημη πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα (Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) του ΕΣΠΑ παρέχεται έγκυρα και δωρεάν από τις επίσημες ιστοσελίδες και τηλεφωνικές γραμμές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των αρμόδιων Φορέων Διαχείρισης. Δείτε παρακάτω λοιπόν τη σχετική φόρμα που υπάρχει και στο HELP DESK ΕΣΠΑ Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά στις δυνατότητες ενίσχυσης που δίνουν τα προγράμματα και οι δράσεις του ΕΣΠΑ σε φορείς, επιχειρήσεις και ιδιώτες καθώς και στην οργάνωση,…

Εκδόθηκε στις 13/4/2016  απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020. Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ. Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: 1.Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00. 2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο…

Για την Αυτοψία τον μικρό «εφιάλτη» του παρελθόντος, για τις νεοιδρυθείσες ιδιαίτερα επιχειρήσεις, η αναφορά της εγκυκλίου ΠΟΛ 1046 της 7ης Απριλίου 2016. Η φορολογική αρχή ξεκαθαρίζει για το θέμα : «…η διαδικασία έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε περίπτωση αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ άμεσα χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) και χορηγείται, κατά περίπτωση, η σχετική βεβαίωση.» Πότε όμως θα πραγματοποιείται αυτοψία; (…οι «αστερίσκοι») «…Εξαιρετικά, θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα…

Ο ΟΑΕΕ παρέχει πια στους ασφαλισμένους του τη δυνατότητα να «βλέπουν» ηλεκτρονικά τον “Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου” μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Στον “Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου” εμφανίζονται  στοιχεία που αφορούν στον ασφαλιστικό βίο του στον ΟΑΕΕ, τυχόν οφειλές που υπάρχουν, οι πληρωμές κάθε ασφαλισμένου προς τον Οργανισμό κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει πρόσβαση ο Ασφαλισμένος, είναι η εγγραφή του στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Για τη διαδικασία της εγγραφής μπορείτε να συμβουλευτείτε τη στήλη μας ΧΡΗΣΤΙΚΑ , στα θέματα ΟΑΕΕ. Διαβάστε…

Η Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας , είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις αυτή τη περίοδο, που «τρέχουν» τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η φορολογική διοίκηση έχει δώσει απαντήσεις μέσω σχετικής απόφασης, πριν ένα χρόνο περίπου με την εγκύκλιο της με Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/02/06/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΩΨΗ-Β5Ξ),, για το θέμα. Έτσι: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από…

Ξεκίνησε την Πέμπτη το μεσημέρι(14-4-2016) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας. Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 07.04.2016 έως και 20.05.2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.…