Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Αν και το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί ιδιαίτερα, δεχόμαστε ακόμα ερωτήσεις & απορίες από Επαγγελματίες για τον λογιστικό τρόπο διακίνησης -κυρίως- των Αποθεμάτων και τη Τιμολόγηση αυτών. Θέλοντας να κωδικοποιήσουμε τις διαδικασίες αυτές με απλό και κατανοητό τρόπο, παραθέτουμε τις σχετικές διευκρινήσεις, χωρίς να μπούμε, στα «άδυτα» του Νόμου. Αρχικά η Διακίνηση των Αποθεμάτων και η Τιμολόγηση , γίνεται  με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που αφορά στη εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Ο Νόμος 4308/2014  ισχύει από 01-01-2015. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Βασική…

Μια συνήθης συναλλαγή τα τελευταία χρόνια, των επιχειρήσεων που δραστηροποιούνται στη Χώρα μας είναι η λήψη δαπανών από διάφορες χώρες εντός Ε.Ε ή και Γ’ χώρες. Οι συναλλαγές αυτές στη πλειοψηφία τους οφείλονται στη διεθνοποίηση των Αγορών, αλλά και στη λογική της λήψης «ευκολότερων» δαπανών για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Ν.4172/2013, προέβλεψε για τις δαπάνες αυτές κάποιους όρους χωρίζοντας αρχικά τις Χώρες σε 2 κατηγορίες, ως προς τη λήψη των δαπανών και…

«Φρεσκάρουμε» τη μνήμη μας… Με την ευκαιρία της λήξης του Φορολογικού έτους 2015 και την υποχρέωση συνολικά των επιχειρήσεων , που έχουν ως αντικείμενο τη πώληση αγαθών , στην απογραφή των αποθεμάτων τους. Επικεντρώνουμε σε αυτές που απαλλάσσονται από τη υποχρέωση αυτή . Ας δούμε  ποιες είναι οι επιχειρήσεις αυτές , που απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής αποθεμάτων , ανεξαρτήτου κύκλου εργασιών , αλλά με τη προϋπόθεση να τηρούν απλογραφικά (Β’ κατ.) Βιβλία : 2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία…

Θα αναφερθούμε και πάλι στο θέμα της Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων ετών , δηλαδή στη δυνατότητα να επικαλεστούμε εισοδήματα παλαιοτέρων ετών , χωρίς χρονικό περιορισμό , για τη κάλυψη τρεχουσών τεκμηρίων… Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του. Η Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών δεν είναι μια καινούργια διαδικασία που προβλέπει ο νέος…

Ολοκληρώνοντας τον 1ο κύκλο των ενημερωτικών Άρθρων μας  «Φορολογικό Έτος 2015 : Πως Θα Φορολογηθούμε ?» θα αναφερθούμε στο «Εισόδημα από Κεφάλαιο»  , θεωρώντας ότι δώσαμε μια συνολική εικόνα  των δεδομένων που θα μας απασχολήσουν κατά τη σύνταξη των Φορολογικών δηλώσεων 2016. Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε αφορούν στα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και τα Άρθρα μας σε περίπτωση αλλαγών θα ανανεώνονται με νέες πληροφορίες , σε περίπτωση αλλαγών και «εκπλήξεων». Να δούμε…

Σαν να μη πέρασε μια μέρα» από την ευχάριστη είδηση, ούτως ειπείν, ότι υλοποιείται η εξαγγελία για την μείωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών (1/7/2014). Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι μάλλον επίκειται (πάλι) η αύξησή τους.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015… Αυλαία στο «πολυτάραχο» φορολογικό έτος 2015 , με σειρά υποχρεώσεων για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα… Καλή Χρονιά με Υγεία , Ευτυχία  και Τύχη !! 1.Πληρωμές Δόσεων Φορολογίας Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων Πληρωμή 5ης  δόσης (τελευταία) : Πέμπτη 31/12/2015  Επίσης για τις νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 Ν. 4172/2013  (ήτοι, κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες, νομικές οντότητες του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε) . 2η & τελευταία Δόση…

Σύγχυση έχει προκληθεί για τα ποια νομικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλλουν αναδρομικά , αυξημένη προκαταβολή για το προηγούμενο φορολογικό έτος 2014. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν… Με βάση τον Νόμο 4336/2015 συγκεκριμένες νομικές οντότητες (νομικά πρόσωπα) θα καταβάλλουν αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2014 , προκαταβολή 100% του φόρου που προέκυπτε από τη δήλωση τους . Μάλιστα θα καταβάλλουν διαφορά 20% (αφού η η προκαταβολή τους ήταν 80%) σε 2 δόσεις , στις 30/11/2015 και στις 31/12/2015 . Συγκεκριμένα λοιπόν όπως αναφέρει η ΠΟΛ 1217/24-09-2015 «…Με τις…

Η ψήφιση του Ν.4337/2015 έφερε , εκτός των άλλων ,  και αλλαγές στο λεγόμενο «ποινολόγιο»  ή κατά το πιο επιστημονικό στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Ν. 4174/2013 και στα άρθρα ου Νόμου που αφορούν στα πρόστιμα και στους ελέγχους. Δημοσιεύθηκε και η σχετική εγκύκλιος. Στο κείμενο που ακολουθεί  και που αναδημοσιεύουμε από τον δικτυακό τόπο http://www.artion.gr/  περιγράφονται αναλυτικά οι νέες διατάξεις. Διαβάστε και τη εγκύκλιο : 1252/20-11-2015 Οι νέες αυτές διατάξεις έχουν εφαρμογή εφόσον συνεπάγονται ευνοϊκότερο καθεστώς από τις προηγούμενες για τον υπόχρεο (άρθρο 7…

Όπως είναι γνωστό με το N.3419/2005 δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με σκοπό την καταγραφή και την τήρηση αρχείου των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν ανά την επικράτεια.

Το θέμα των τελευταίων ημερών αφορά στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ , για την «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» . Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω ΟΑΕΔ στον οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν με τη παρακάτω διαδικασία.

Μεγάλη συζήτηση έγινε τις προηγούμενες ημέρες, μετά από λάθος πληροφόρηση, ότι όσοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, αυτομάτως έχασαν και την ρύθμιση των 100 δόσεων. Είναι ένα θέμα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να καλύψουν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, την 3η δόση του φόρου εισοδήματος, 2η δόση ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Είναι λοιπόν ανάγκη οι συνάδελφοι λογιστές – φοροτέχνες οι οποίοι χειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων…

Με κοινή απόφαση τους οι Υπουργοί Οικονομίας & Υγείας , καθορίζουν το νέο πλαίσιο που αφορά στην ιδιοκτησία των Φαρμακείων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4336/2015 .

Η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας – υπό τη καθοδήγηση των δανειστών- στη Ρύθμιση των 100 δόσεων , ξεκίνησε τον Αύγουστο (Ν. 4336/2015) και ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση του Ν. 4337 τη περασμένη Παρασκευή. Το σοβαρό πρόβλημα-κατά τη γνώμη μας- είναι η διάταξη που αφορά τους λόγους απώλειας της Ρύθμισης των 100 δόσεων , που οδηγεί πολλούς τελικά εκτός ρύθμισης.

Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου τη Δευτέρα 12/10 , δεν εμπεριείχε τελικά τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου και αφορούν στα Φαρμακεία.