Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα τρέχοντα φορολογικά ζητήματα που συνεχώς προκύπτουν στο φορολογικό «τοπίο» , θα θέλαμε επισημάνουμε μια σημαντική δυνατότητα που μας δίνει πια ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος του Ν.4172/2013 και αφορά στις Αμοιβές διαχειριστών- εταίρων των Νομικών οντοτήτων (εταιρειών) .Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε από 01-01-2014 , αλλά δυστυχώς η ερμηνευτική εγκύκλιος 1072  εκδόθηκε στις 31-03-2015 και ως εκ τούτου τα περιθώρια αλλαγών για το 2014 εκμηδενίστηκαν.

Ακολουθώντας το  εποχιακό «ρεύμα» της καθυστέρησης τόσο στην ενημέρωση , όσο και στη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζουμε τον συνοπτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2015 (1η Έκδοση) που αφορά στο Φορολογικό έτος 2014 και στην επερχόμενη υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Ο «Φορολογικός Οδηγός 2015» , δεν αποτελεί ένα πλήρες Εγχειρίδιο για τα Θέματα της Φορολογίας , αλλά επικεντρώνει στα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμηση μας αφορούν τη πλειοψηφία φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ετήσια παράδοση για το Γραφείο και τους Συνεργάτες μας η έκδοση…

Ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ενταχθεί στη Ρύθμιση του Νόμου 4321/2015 . Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας 62.370  οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση μέχρι 23/04 , ρυθμίζοντας οφειλές ποσού 1,84 δισ. περίπου. Σημειώνουμε ότι  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας , που παρατείνει την ημερομηνία ένταξης , στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2α Ιουνίου 2015.

Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του.

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Από τη 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Την εν γένει θετική ενέργεια της παράτασης των ΜΥΦ (Μηνιαίες συγκεντρωτικές Πελατών-Προμηθευτών) 2014 , για τις 30-09-2015 ακολούθησε ένα νέο Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ , για τις υπάρχουσες αποκλίσεις (διαφορές που υπάρχουν στις ήδη υποβληθείσες ΜΥΦ) που εμπλέκει παρά διευκολύνει τα πράγματα.

Με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ έδωσε αναλυτικές διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις απασχολούμενων που δεν παρέχουν Μισθωτή εργασία , αλλά θα φορολογηθούν με βάση τη κλίμακα των Μισθωτών.

Η κατάθεση των 3μηνιαίων Συμφωνητικών-Συμβάσεων ακολουθούσε εδώ και χρόνια τη παλιά καλή «συνταγή» της επίσκεψης στη Δ.Ο.Υ ,με όλες τις γνωστές επιπτώσεις των απίστευτων ουρών ειδικά της ημέρες της λήξης της προθεσμίας.

Σε ένα «αγώνα» συμφωνίας & υποβολής έχουν αποδοθεί τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους , για να συμφωνήσουν τις συναλλαγές τους κατά το 2014 με την ακρίβεια του … 0,01 λεπτού.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία των Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση. Χωρίς αλλαγές θα φορολογηθούν και φέτος οι «πρώην» ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πια αποκαλούνται Οντότητες που ασκούν Επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον Ν.4308/2014.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία Εταιρειών & Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση.

Με την είσοδο του νέου χρόνου , «μπαίνουμε» και τυπικά στο ρυθμό της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα καμία επίσημη ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων για το 2015.

Σε μεταβολή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ τους , πρέπει να προχωρήσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες για το φορολογικό έτος (χρήση) 2014 , φορολογηθούν με τη κλίμακα των Μισθωτών , δηλαδή ως «μπλοκάκια» .

Το άνοιγμα από χθες της εφαρμογής Ε9 έτους 2016 , σηματοδοτεί την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4223/2013 για τη δήλωση εντός 30 ημερών της οποιασδήποτε μεταβολής υπάρξει στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. Το μέτρο ουσιαστικά ξεκινά από 01/01/2015.