Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Η δημοσίευση του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251 24-11-2014) φέρνει στη ζωή μας τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» , τα οποία ισχύουν από 01-01-2015 και θα μας απασχολήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο. Σε αναμονή  της εγκυκλίου (εντός του 2014) που θα αφορά ειδικά τα κεφάλαια 2 και 3 του Νόμου , επισημαίνουμε μια αλλαγή που αφορά στη Τιμολόγηση των Αγαθών .

Μια νέα υποχρέωση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις καθιερώνεται με νόμο που ψηφίστηκε στις 27/11/2014 , από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορά στην απασχόληση των εργαζομένων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/11-10-2013 τ. Β η αριθμ. 32205/ Δ10.96 από 2-10-2013 απόφαση του Υπ. Εργασίας με την οποία ορίζεται, σε εκτέλεση του Ν. 3850/2010 και του άρθρου 36 παρ. 4 του Ν. 4144/2013 ότι στα κιβώτια/ φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις πάσης φύσεως που απασχολούν προσωπικό σε κάθε τόπο/εγκατάσταση εργασίας, τα ελάχιστα φάρμακα και βοηθήματα που πρέπει να περιέχει το κιβώτιο / φαρμακείο είναι:

Ένα μήνυμα που έρχεται σε επιχειρήσεις -σε φυσικά και νομικά πρόσωπα- στα «εισερχόμενα» των μηνυμάτων του λογαριασμού τους στο taxisnet , με αποστολέα το ίδιο το taxisnet , έχει προβληματίσει αρκετούς επαγγελματίες που το χαρακτηρίζουν ακαταλαβίστικο και παράλληλα δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για κάποια περίεργη «κλήση» από το Υπουργείο Οικονομικών.

Εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που αφορά στην εξόφληση Αγορών και Δαπανών των επιχειρήσεων αξίας (καθαρό ποσό ) άνω των 500,00 € . Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζονται αρκετά θέματα που αφορούν το μέτρο αυτό , δέκα μήνες μετά την ισχύ του . Διαβάστε – κατεβάστε την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ

Εκτυπώστε και Διαβάστε τις Νέες Οδηγίες για τον ΕΝΦΙΑ Κατεβάστε απ΄ εδώ τις Οδηγίες εκτύπωσης Εκκαθαριστικού & Δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2016 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ του ΕΝΦΙΑ 2016 1η: 30/09/2016, 2η: 31/10/2016 3η: 30/11/2016 4η: 30/12/2016 5η: 31/01/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ 2015 & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Θυμηθείτε επίσης ότι ο ΕΝΦΙΑ 2015 εξοφλείται σε 5 δόσεις : 1η 30/10/2015 2η 30/11/2015 3η 31/12/2015 4η 29/01/2016 5η 29/02/2016 Με τη χρήση των Κωδικών σας taxisnet και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε ,…

Λόγω της αυστηρότητας των προστίμων και της αντίδρασης των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, το  Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.  Μέχρι όμως να γίνουν και αν γίνουν , οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ισχύουν τα παρακάτω.

Το Υπουργείο Οικονομικών με το Δελτίο Τύπου της 02-01-2014 & την αντίστοιχη ΠΟΛ 1002/02-01-2014 έδωσε διευκρινήσεις για τη κατάργηση του Δελτίου Αποστολής , τη κατάργηση της θεώρησης και τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Πώλησης & Παροχής Υπηρεσιών). Κατά την εκτίμηση μας , θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων σε αρκετά σημεία των δύο εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών , αλλά σήμερα σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή , με κάποιες δικές μας επισημάνσεις. Η Ομάδα Συνεργατών Foroline…