Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Όπως είναι γνωστό με το N.3419/2005 δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με σκοπό την καταγραφή και την τήρηση αρχείου των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν ανά την επικράτεια.

Το θέμα των τελευταίων ημερών αφορά στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ , για την «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» . Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μέσω ΟΑΕΔ στον οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν με τη παρακάτω διαδικασία.

Μεγάλη συζήτηση έγινε τις προηγούμενες ημέρες, μετά από λάθος πληροφόρηση, ότι όσοι δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, αυτομάτως έχασαν και την ρύθμιση των 100 δόσεων. Είναι ένα θέμα για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους οι οποίοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να καλύψουν εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, την 3η δόση του φόρου εισοδήματος, 2η δόση ΕΝΦΙΑ κ.λπ. Είναι λοιπόν ανάγκη οι συνάδελφοι λογιστές – φοροτέχνες οι οποίοι χειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων…

Με κοινή απόφαση τους οι Υπουργοί Οικονομίας & Υγείας , καθορίζουν το νέο πλαίσιο που αφορά στην ιδιοκτησία των Φαρμακείων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.4336/2015 .

Η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας – υπό τη καθοδήγηση των δανειστών- στη Ρύθμιση των 100 δόσεων , ξεκίνησε τον Αύγουστο (Ν. 4336/2015) και ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση του Ν. 4337 τη περασμένη Παρασκευή. Το σοβαρό πρόβλημα-κατά τη γνώμη μας- είναι η διάταξη που αφορά τους λόγους απώλειας της Ρύθμισης των 100 δόσεων , που οδηγεί πολλούς τελικά εκτός ρύθμισης.

Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου τη Δευτέρα 12/10 , δεν εμπεριείχε τελικά τις αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο του 3ου Μνημονίου και αφορούν στα Φαρμακεία.

Τα οικονομικά-φορολογικά μέτρα που καλείται να εφαρμόσει η νέα Κυβέρνηση , οπωσδήποτε κατέχουν τη «μερίδα του λέοντος» στο 3ο Μνημόνιο . Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλα θεσμικά μέτρα για τα οποία άμεσα η Κυβέρνηση καλείται να νομοθετήσει… Ένα από αυτά είναι οι μεγάλες αλλαγές στο χώρο των Φαρμακείων.

Μια ,προ 2ετίας πρωτοεμφανιζόμενη , υποχρέωση των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ , θυμίζουμε για το τέλος του Σεπτεμβρίου , το λεγόμενο «20άρικο των Κατασκηνώσεων»…

Μια νέα(?) επιπλέον υποχρέωση για τις λεγόμενες μικρές επιχειρήσεις (εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) , έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις που «κυνηγούν» τις μικρές επιχειρήσεις στη Χώρα μας.

Οι αλλαγές που επήλθαν στους συντελεστές του ΦΠΑ ήταν επόμενο να προκαλέσουν και αλλαγές στο έντυπο. Με απόφαση της Κατερίνας Σαββαίδου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου.

Λίγα 24ωρα , πριν την λήξη των ημερομηνιών για την υποβολή των δηλώσεων του Φορολογικού έτους 2014 (Δηλώσεις 2015) , θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων και μετά τη «περίεργη» παράταση της 26ης Αυγούστου .

Τα γνωστά μας παράβολα που εξέδιδαν οι Δ.Ο.Υ , τώρα πια εκδίδονται μόνο  ηλεκτρονικά για τη κατάθεση τους στους αρμόδιους φορείς. Παρουσιάζουμε τη διαδικασία που αφορά στην έκδοση των παραβόλων μέσα από τη σχετική εφαρμογή e-Παράβολο.

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει και στη Φορολογία εισοδήματος ο Ν.4334/2015 , που δημοσιεύθηκε στις 16/07/2015 , οι οποίες αφορούν τόσο τα Νομικά , όσο και τα Φυσικά πρόσωπα. Οι αλλαγές αφορούν αναδρομικά το τρέχον φορολογικό έτος 2015 , αλλά κάποιες και το προηγούμενο 2014.

Δημοσιεύθηκε η επείγουσα εγκύκλιος που αφορά , στην ένταξη Αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ με βάση τον Νόμο 4334/2015. Παραθέτουμε ενδεικτικά  Αγαθά κατά συντελεστή.