Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

1. Υποχρεωτική εκ των προτέρων η ηλεκτρονική αναγγελία της υπερωριακής εργασίας (άρθρο 36) της Ειρήνης Σταμπολίδου -Λογίστρια, Msc Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της. Αν διαπιστωθεί…

Με αφορμή μη ορθές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διενέξεις που δημιουργούνται, αλλά και αμφιβολίες που υπάρχουν στο τι ισχύει και τι όχι κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης προχωράμε στην ακόλουθη ανάλυση: Του Γιάννη Δούσκα, υπαλλήλου του 2ου ειδικού συνεργείου ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Α. Η διακοπή των εργασιών μιας επιχείρησης οιασδήποτε μορφής (ατομικής, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κ.λπ.), ανέκαθεν αποτελούσε μία διαδικασία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας ήταν οι συνεχείς προστριβές μεταξύ…

Με πέντε βήματα θα πρέπει να ολοκληρώνονται άμεσα οι μερικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και τις νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος. Του Γιώργου Κούρου* Την εντολή αυτή έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την ΑΑΔΕ για την επίσπευση επιστροφής των φόρων στους δικαιούχους, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλει το οικονομικό επιτελείο για να μειώσει τα «φέσια»…

Τα πρόσωπα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Των Γιώργου Σαμοθράκη και Τζένης Πάνου Αναλυτικότερα, τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων, κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά…

Μέσω εγκυκλίου που εξέδωσε προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της υποχρέωσης πληρωμής προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν διακοπή εργασιών το προηγούμενο έτος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος που αφορά το επόμενο έτος, αλλά έχουν ήδη κάνει διακοπή εργασιών, θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία που ανήκουν και να «σβήσουν» τη συγκεκριμένη απαίτηση επιδεικνύοντας το αποδεικτικό της διακοπής εργασιών. Η ΑΑΔΕ, κάνει λόγο για λάθος καθώς διευκρινίζει…

Φραγή στην ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από «στρατηγικούς κακοπληρωτές» βάζει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, με στόχο να σφίξει ο κλοιός γύρω από επιχειρήσεις που συστηματικά δεν πληρώνουν, είναι εικονικές ή διοικούνται από αχυρανθρώπους. της Ρούλας Σαλούρου Ηδη, ενεργοποιώντας διάταξη του 2013 το ΚΕΑΟ έχει αποκλείσει από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ΑΠΔ περίπου 1.100 οφειλέτες, ενώ άλλες 500 φραγές σε επιχειρήσεις με χρέη άνω των 500.000 ευρώ έχει ενεργοποιήσει η Διεύθυνση Ασφάλισης του ΕΦΚΑ. Αυτοί οι οφειλέτες…

Έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό θα υποχρεωθούν σταδιακά να χρησιμοποιούν για όλα τα έσοδά τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Η καθιέρωση του επαγγελματικού λογαριασμού είναι ένα από τα… προαπαιτούμενα προκειμένου να λειτουργήσει πρακτικά και αποτελεσματικά το σύστημα της παροχής του αφορολόγητου ορίου στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος. του Σπύρου Δημητρέλη Στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν τη σχετική ηλεκτρονική υποδομή όπου οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός…

Νέο Παράταση υποβολής Ετήσιου πίνακα 2017  μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017 Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μια φορά το χρόνο στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τον Ε4 – Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού. O E4 – Eτήσιος πίνακας προσωπικού κατατίθεται από 1ης Οκτωβρίου έως την 21η Οκτωβρίου κάθε έτους και καταγράφει το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά την ώρα της υποβολής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν…

Δεκαπέντε  ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους για το πώς μπορεί να ενταχθεί ένας αυτοπασχολούμενος στη νέα ρύθμιση για τις οφειλές στα Ταμεία, πετυχαίνοντας τις μέγιστες δυνατές δόσεις και παράλληλα τη διάσωση της περιουσίας του. του  Δημήτρη Κατσαγάνη 1. Ποιους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά;  Τους αυταπασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κλπ.) και στο τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί,γιατροί, δικηγόροι). 2. Ποιου έτους τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν;  Τα χρέη που «γεννήθηκαν» έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Έτσι, στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν…

Με το με Αρ. πρωτ. 36391/31-3-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίστηκε ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης. Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. του Κωνσταντίνου Καλλίτση Οικονομολόγου-Φοροτεχνικού, MSc, MBA Παράλληλα με την απόφαση Γ.Ε.ΜΗ. αρ.πρωτ. 491/25.11.2015 ορίζεται ότι από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρείας α) σε λοιπά έντυπα…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο. Η νέα διαδικασία ισχύει από 1. 7. 2017 και για εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής από 1.1.2016. Στην απόφαση ορίζεται ότι οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι: α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και έμμεσων τελωνειακών αντιπροσώπων, που…

Υποχρεώσεις προσωπικών εταιρειών, ατομικών επιχειρήσεων Η απόφαση 79752/31-12-2014 ορίζει ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών (για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες βλ. το άρθρο «Υποχρεώσεις δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για οικονομικές καταστάσεις – Γενικές Συνελεύσεις του 2016»), το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. της Μάγδας Κρυστάλλη, Λογίστριας-φοροτεχνικού Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο…

Αύξηση κερδών για τη Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2017 Στα 548 χιλ. ευρώ έναντι 400 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων για τη Space Hellas,(εταιρία τεχνολογίας επικοινωνιών πληροφόρησης) παρουσιάζοντας αύξηση 37,25%. Συγκεκριμένα,όπως ανακοινωσε η εταιρία, στα € 25,2 εκ. ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas για το Α’ εξάμηνο του 2017, έναντι € 25,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τα μεικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε € 5,9…

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αιτηθεί αλλαγής φορολογικής κατοικίας μέσα στο 2017, για τη χρήση του 2016 έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις έως τις 31/12/2017 ανεξαρτήτως έγκρισης ή όχι της μεταφοράς. του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή σε συνεργασία με τον Φοροτεχνικό Ηλία Χατζηγεωργίου Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουν τηρήσει τα όσα ορίζει η ΠΟΛ.1058/2015, βάσει της οποίας θα πρέπει να έχει προσκομιστεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, ή το αντίγραφο της δήλωσης στην αλλοδαπή, ή…

Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στοχεύει μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με τις προτεινόμενες διατάξεις ισχυροποιείται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να θωρακιστεί κατά το δυνατό η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών. της Μάγδας Κρυστάλλη-Λογίστριας- Φοροτεχνικού Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά ο πρωτεύων ελεγκτικός και κυρωτικός ρόλος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) τόσο με απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων όσο και…