Περιήγηση: ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέματα Εργασίας & Εργαζομένων

Τα τελευταία χρόνια και εν μέσω μιας πρωτοφανούς δημοσιονομικής αλλά και ευρύτερα ανθρωπιστικής κρίσης έχουμε γίνει θεατές ή και θύματα ακραίων αποκλινουσών συμπεριφορών με απότοκο την κοινωνική περιθωριοποίηση. Κοινή συνισταμένη αυτών των συμπεριφορών είναι η επί της ουσίας διάπραξη λεκτικής ή εξωλεκτικής βίας σε άτομα που συνήθως διαφέρουν από την κυρίαρχη ομάδα λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, φύλου, εθνικότητας, σεξουαλικών επιλογών, ύπαρξης αναπηρίας κ.τ.λ. και χαρακτηρίζονται εκ της διαφορετικότητάς τους αυτής από τους φορείς αυτών των συμπεριφορών ως «αδύναμα» ή «μειονεκτούντα». Στον…

Άρθρο του δικηγόρου – εργατολόγου κ. Χ. ΧαιρόπουλουΕίναι γνωστό ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καταγγέλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2112/1920 και 3198/1995, με αυστηρό καθορισμό τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα πρέπει, να τηρηθεί ο έγγραφος τύπος, να λάβει χώρα καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και η καταγγελία να μην αντίκειται στο άρθρο 281 ΑΚ, δηλαδή να μη συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας. Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει με την πάροδο του ορισμένου χρόνου…

Επειδή συχνά καταγγέλεται από εργαζόμενους το γεγονός της μονομερούς χορήγησης από τον εργοδότη ημερών κανονικής άδειας, σε ημέρες που κρίνει ο ίδιος ότι είναι μειωμένη η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, τονίζουμε ότι η μονομερής χορήγηση κανονικής άδειας στον μισθωτό απαγορεύεται. Το άρθρο 4 του Α.Ν 539/1945, ορίζει ότι η χρονική περίοδος χορηγήσεως της άδειας αναψυχής των μισθωτών, κανονίζεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται στην χορήγηση αδείας εντός διμήνου από τη διατύπωση της σχετικής αίτησης του μισθωτού. Επίσης…

Με προεδρικό διάταγμα, αναγνωρίζετε πια η προϋπηρεσία των Δημοσίων υπαλλήλων στον Ιδιωτικό τομέα. Η απόφαση αυτή συμβάλλει σημαντικά στη μισθολογική και ασφαλιστική εξέλιξη των Δημοσίων υπαλλήλων στη Χώρα. Συγκεκριμένα με το ΠΔ 69-ΦΕΚ 127Α/13-07-2016, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, μεγάλης μερίδας Δημοσίων υπαλλήλων με προϋποθέσεις: Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος…

Και εγγραφή στο µητρώο ανέργων Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης των σπουδαστών των ΙΕΚ, οι οποίοι είναι τακτικά επιδοτούµενοι άνεργοι και, εφόσον δεν έχει λήξει η τακτική επιδότησή τους, συνεχίζουν οι ως άνω να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, σύμφωνα με την µε αριθµ.1649/31/14-06-2016 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή της εγκριθείσας τακτικής επιδότησης, λόγω ανεργίας. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της τακτικής επιδότησής τους, αντιµετωπίζονται ως οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι-σπουδαστές ΙΕΚ. Όπως αναφέρεται…

Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΑΦΟΡΑ 3.737 ΑΝΕΡΓΟΥΣ-ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Από σήμερα Δευτέρα, 11 Ιουλίου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας, η οποία σε πρώτη φάση αφορά 3.737 ανέργους. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν, από τις 12 το μεσημέρι της 11ης Ιουλίου και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Ιουλίου, να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)…

Η αλυσίδα Μαρινόπουλος ήταν ο μεγάλος άρρωστος του λιανεμπορίου για πάνω από 6 χρόνια. Το πρόβλημα είχε κρυφτεί κάτω από το χαλί καθώς για τους περισσότερους η κρίση θα τελείωνε σύντομα και όλα θα επέστρεφαν στις κανονικές συνθήκες την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι που ζούσαν από μέσα καθημερινά την απαξίωση της αλυσίδας και πραγματικά δεν γνώριζαν τι συμβαίνει ή τι τους ξημερώνει την επόμενη ημέρα δεν ήταν άλλοι από τους εργαζόμενους. Έβλεπαν κάθε ημέρα όλο και λιγότερα φορτηγά προμηθευτών να…

Τα iPhones βρίσκονται παντού, με τους κατόχους τους να είναι μανιωδώς σκυμμένοι πάνω τις οθόνες τους από τη Νέα Υόρκη, και το Λονδίνο μέχρι το Κίεβο. Αλλά το κατά πόσο αυτοί μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην αγορά τους, ποικίλλει ακόμη και μεταξύ των πλέον εύρωστων πόλεων του κόσμου. Δεν είναι τόσο πολύ η τιμή του τηλεφώνου, αλλά οι μισθοί αυτών που θέλουν να το αποκτήσουν που κάνει τη διαφορά. Συγκρίνετε τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, για παράδειγμα. Οι άνθρωποι και…

Oι αποδοχές των εργαζομένων πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά σε νόμισμα που κυκλοφορεί νόμιμα , ενώ απαγορεύεται η καταβολή σε είδος, δωροεπιταγές, κουπόνια αγοράς εμπορευμάτων (Β.Δ 24.7.1920 άρθρο 2 παρ. 3 και 95 Δ.Σ.Ε άρθρο 3 παρ.1, που κυρώθηκε με το Ν.3248/1955). Η νομοθεσία, οι συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, δύναται να επιτρέπουν την μερική καταβολή αποδοχών σε είδος μόνο με τις προϋποθέσεις: α) οι παροχές σε είδος να είναι κατάλληλες για την ατομική χρήση του εργαζόμενου και της οικογένειάς του…

Ξεκινά από σήμερα (24-6-2016) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στις δομές υποστήριξης των προσφύγων για 2.500 ανέργους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 12 μ.μ. και μέχρι τις 12 μ.μ. την Δευτέρα 4ης Ιουλίου να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη…

Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται…

Τη  δυνατότητα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ΥΕ και πολιτών που δεν έχουν απολυτήριο δημοτικού δίνει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μονιμοποίησης συμβασιούχων που κάλυπταν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις πλην αυτής του απολυτηρίου. Συγκεκριμένα όπως προβλέπει ο πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 23 παρ. 3 «κενές θέσεις μονίμου προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε υπηρεσίες καθαριότητας ή τεχνικών υπηρεσιών (εργάτες) των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και νοσηλευτικών ιδρυμάτων μπορούν να καλύπτονται και από πολίτες που μέχρι σήμερα δεν…

Η έρευνα «Καριέρα και Γενιά Υ» διεξήχθη από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το kariera.gr, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (Απρίλιος-Μάιος 2016). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 5.208 νέοι, εκπρόσωποι της γενιάς Υ (γεννημένοι την περίοδο 1980-2000) ηλικίας 18-35 ετών, φοιτητές και απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ απ’ όλη την Ελλάδα με χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τυχαία δειγματοληψία. Το μέγεθος του δείγματος περιορίζει όποιο στατιστικό λάθος στο 1% και καθιστά την παρούσα…

Εκατό θέσεις εργασίας για νέους και νέες από 19 έως 29 ετών, έμμισθης επαγγελματικής εμπειρίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης του αεροδρομίου, προσφέρει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΔΑΑ. Ειδικότερα, ο ΔΑΑ προσφέρει μέσω του προγράμματος «Airport Praxis 2» εργασία στο αεροδρόμιο για περίοδο έως 6 μηνών, με στόχο η προϋπηρεσία, η κατάρτιση και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν, να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στα επόμενα επαγγελματικά βήματά τους. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου «Airport Praxis 1» του 2014, στο…

Έναν πλήρη οδηγό χορήγησης της ετήσιας άδειας, για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δημοσίευσε η ΓΣΕΕ. Σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), η Συνομοσπονδία παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο χορήγησης της άδειας, για την κατάτμησή της, καθώς επίσης και για τις αποδοχές που μπορεί να λαμβάνει ο δικαιούχος – εργαζόμενος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει πλέον και on line εφαρμογή στο ΚΕΠΕΑ, από την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια…