Περιήγηση: ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέματα Εργασίας & Εργαζομένων

Με Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 1.1/6063/2016 ΦΕΚ 1646/Β/9-6-2016 ) αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η απόφαση προβλέπει: Την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων…

 Νυκτερινή εργασία κατά την εργατική νομοθεσία, νοείται  αυτή που πραγματοποιείται κατά τις ώρες από  22:00 μ.μ. έως  06:00 π.μ. Για την νυχτερινή απασχόληση έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις, ενώ για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται η απασχόληση κατά τις ώρες αυτές. Τι προβλέπει το ΠΔ 88/99 για τη νυκτερινή απασχόληση Άρθρο 9 Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύκτα σε θέση ημερήσιας εργασίας 1. Σε κάθε εργαζόμενο πριν αναλάβει εργασία κατά την νύκτα, και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει…

Ο  ΟΑΕΔ εκτός από την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους παρέχει και άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν υποβοηθητικά στην ανεύρεση εργασίας. Λίγοι όμως είναι αυτοί που τις χρησιμοποιούν ή ακόμη και που τις γνωρίζουν και τις χρησιμοποιούν. Ο ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών απασχόλησης προς τους ανέργους και την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας. Βασικό πεδίο προτεραιότητας για τον φορέα αποτελεί η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνιστούν δυναμικές…

Διακοπές έως και 10 ημερών και όχι 5 θα δικαιούνται οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι οικογένειές τους που θα προτιμήσουν για τις διακοπές τους σε τουριστικά καταλύματα στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω. Εννοείται πως δεν θα υπάρξει  καμία έξτρα οικονομική επιβάρυνση, όπως ισχύει για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού που θα επιλέξουν άλλους προορισμούς. «Η υποστήριξη των συγκεκριμένων νησιών που παραδοσιακά αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, αλλά πλήττονται λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών, κρίνεται αναγκαία», δήλωσε η Αναπληρωτής …

Η Άδεια άνευ αποδοχών Στην κείμενη εργατική νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών. Εξαίρεση υπάρχει μόνο για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων από ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφάσεις κ.λ.π. Όπως προβλέπεται όμως από την νομολογία των Δικαστηρίων, η άδεια άνευ αποδοχών αποτελεί ουσιαστικά μορφή νόμιμης αναστολής της σύμβασης εργασίας και προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, βασιζόμενη στο άρθρο 361 του Αστ. Κώδικα, περί ελευθερίας των συμβάσεων (Πρωτ. Θηβών…

‘Ενα εντυπωσιακό φωτογραφικό ρεπορτάζ  από τον Ολλανδό φωτογράφο Jan Banning  σε οκτώ χώρες του κόσμου και σε πέντε διαφορετικές ηπείρους εν ονόματι «Bureaucratics» όπου οι κρατικοί υπάλληλοι απαθανατίζονται στα γραφεία τους και αποκαλύπτουν τους μισθούς τους. «Πρόκειται για μια συγκριτική φωτογραφική μελέτη του πολιτισμού διάφορων χωρών έτσι όπως διαφαίνεται μέσα από την κρατική διοίκηση και τους δημόσιους υπαλλήλους. Οι επισκέψεις μου σε όλα τα γραφεία έγιναν ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση έτσι ώστε να μην υπα΄ρχει απόπριν ο χρόνος της… τακτοποίσης των…

Τη δυνατότητα του να υπολογίζουν μόνοι τους την αποζημίωση, τα δώρα εορτών και την άδεια που δικαιούνται έχουν πλέον οι εργαζόμενοι στην ιστοσελίδα www.kepea.gr καθώς το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ) προχώρησε σε αναβάθμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Κατά την περιήγησή τους οι χρήστες στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π.Ε.Α, μπορούν να ενημερωθούν επίσης για τα κυριότερα θέματα της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί και παρατίθενται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο το οποίο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Επίσης…

 Οι λιγότερες ώρες εργασίας την ημέρα αυξάνουν την παραγωγικότητα και κάνουν τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους αναφέρει η επιστημονική έρευνα που βασίστηκε στα αποτελέσματα πειράματος που έγινε στην πόλη της Σουηδίας Svartedalens. Οι Σουηδοί έκαναν ένα πείραμα για να διαπιστώσουν κατά πόσο ο περιορισμός του ωραρίου εργασίας μπορεί να ενισχύσει το ηθικό των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο του πειράματος οι νοσοκόμες της πόλης, τον προηγούμενο χρόνο, εργάζονταν για έξι ώρες την ημέρα και το αποτέλεσμα έδειξε ότι ήταν σχεδόν κατά 20% πιο…

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD). Οι μηνιαίες απολαβές των ελεγκτών στην ΕΕ ξεκινούν από 4.384,38 ευρώ και φτάνουν έως τα 5.612,65 ευρώ (στην ανώτερη βαθμίδα).  Οι ελεγκτές παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη…

Η διαθεσιμότητα εφαρμόζεται όταν θεωρείται αδύνατη η απασχόληση όλων των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, επειδή έχουν περιοριστεί οι οικονομικές της δραστηριότητες. Στην περίπτωση της διαθεσιμότητας ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόμενους να παρουσιάζονται στηνεπιχείρηση και κατά το διάστημα αυτό αμείβονται με τις μισές τακτικές αποδοχές τους των δύο τελευταίων μηνών. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους (3) τρεις μήνες κάθε έτος ενώ  μπορεί να είναι συνεχής επί ένα τρίμηνο ή διακεκομμένη (Ν. 3198/55). Για…

Συγκρίνοντας τον κατώτατο μισθό που παίρνει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, με αυτόν που παίρνουν εργαζόμενοι από κάθε γωνιά της Γης (Pics) Ο κατώτατος μισθός που λαμβάνει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στα 586 ευρώ, (663 δολλάρια) από τα 751 ευρώ (850 δολλάρια) που βρισκόταν πριν. Ο τρόπος που διαμορφώνεται ο βασικός μισθός διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με την οικονομία της. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, προβλέπονται αμοιβές χαμηλότερες…

Μαθητεία με απασχόληση προσφέρουν οι σχολές του ΟΑΕΔ, παρέχοντας φοίτηση σε νέους άνεργους που μαθαίνουν μια τέχνη, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αμοιβή. Αυτό γίνεται μέσα από τις σχολές του ΟΑΕΔ  όπου  οι άνεργοι νέοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν δωρεάν αλλά και να εξασκηθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή, ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Κατά τη διάρκεια της μαθητείας ο σπουδαστής  συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις…

Παρατείνεται έως την ερχόμενη Δευτέρα (9 Μαίου)  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 18 ετών, και γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 15 Απριλίου και γίνεται, αποκλειστικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό…

Ένσημα 25 ημερών δικαιούνται υπό προϋποθέσεις και οι εργαζόμενοι με καθεστώς part time. Η νομοθεσία του ΙΚΑ προβλέπει σαφώς  ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται περισσότερα ένσημα από αυτά που αναλογούν στις ημέρες της πραγματικής τους εργασίας μέσα στο μήνα. Κι ενώ οι υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν σωστά τα ένσημα για αυτού του είδους τους εργαζομένους δεν το κάνουν  σε πολλές περιπτώσεις, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Μάλιστα με το θέμα είχε ασχοληθεί και…

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται αυτή τη στιγμή 3 νέες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν σε ειδκότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά θα προσληφθούν 128 άτομα ως εξής: 35 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 49 στο υπουργείο Οικονομικών και 44 σε διάφορους φορείς. 35 στην Τράπεζα της Ελλάδος Με ειδικότητες τεχνικών προσόντων θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Ολοι οι υποψήφιοι θα είναι από τη δευτεροβάθμια εκπαιδευση. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το Πάσχα.…