Περιήγηση: ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέματα Εργασίας & Εργαζομένων

Η διαθεσιμότητα εφαρμόζεται όταν θεωρείται αδύνατη η απασχόληση όλων των εργαζομένων σε μια επιχείρηση, επειδή έχουν περιοριστεί οι οικονομικές της δραστηριότητες. Στην περίπτωση της διαθεσιμότητας ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόμενους να παρουσιάζονται στηνεπιχείρηση και κατά το διάστημα αυτό αμείβονται με τις μισές τακτικές αποδοχές τους των δύο τελευταίων μηνών. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να ξεπεράσει τους (3) τρεις μήνες κάθε έτος ενώ  μπορεί να είναι συνεχής επί ένα τρίμηνο ή διακεκομμένη (Ν. 3198/55). Για…

Συγκρίνοντας τον κατώτατο μισθό που παίρνει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα, με αυτόν που παίρνουν εργαζόμενοι από κάθε γωνιά της Γης (Pics) Ο κατώτατος μισθός που λαμβάνει ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στα 586 ευρώ, (663 δολλάρια) από τα 751 ευρώ (850 δολλάρια) που βρισκόταν πριν. Ο τρόπος που διαμορφώνεται ο βασικός μισθός διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ανάλογα με την οικονομία της. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, προβλέπονται αμοιβές χαμηλότερες…

Μαθητεία με απασχόληση προσφέρουν οι σχολές του ΟΑΕΔ, παρέχοντας φοίτηση σε νέους άνεργους που μαθαίνουν μια τέχνη, ενώ ταυτόχρονα απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με αμοιβή. Αυτό γίνεται μέσα από τις σχολές του ΟΑΕΔ  όπου  οι άνεργοι νέοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν δωρεάν αλλά και να εξασκηθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή, ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ Κατά τη διάρκεια της μαθητείας ο σπουδαστής  συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις…

Παρατείνεται έως την ερχόμενη Δευτέρα (9 Μαίου)  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 18 ετών, και γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 15 Απριλίου και γίνεται, αποκλειστικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό…

Ένσημα 25 ημερών δικαιούνται υπό προϋποθέσεις και οι εργαζόμενοι με καθεστώς part time. Η νομοθεσία του ΙΚΑ προβλέπει σαφώς  ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μερικώς ή εκ περιτροπής απασχολούμενοι δικαιούνται περισσότερα ένσημα από αυτά που αναλογούν στις ημέρες της πραγματικής τους εργασίας μέσα στο μήνα. Κι ενώ οι υπηρεσίες του ΙΚΑ είναι υποχρεωμένες να υπολογίζουν σωστά τα ένσημα για αυτού του είδους τους εργαζομένους δεν το κάνουν  σε πολλές περιπτώσεις, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία. Μάλιστα με το θέμα είχε ασχοληθεί και…

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται αυτή τη στιγμή 3 νέες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν σε ειδκότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά θα προσληφθούν 128 άτομα ως εξής: 35 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 49 στο υπουργείο Οικονομικών και 44 σε διάφορους φορείς. 35 στην Τράπεζα της Ελλάδος Με ειδικότητες τεχνικών προσόντων θα ενισχυθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Ολοι οι υποψήφιοι θα είναι από τη δευτεροβάθμια εκπαιδευση. Η προκήρυξη αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το Πάσχα.…

Δώρο Πάσχα» δικαιούνται να λάβουν τη Μεγάλη Εβδομάδα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αλλά και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, για τον υπολογισμό του ποσού του «Δώρου Πάσχα» λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπόψη: – Ο χρόνος υποχρεωτικής…

Το επίδομα ανεργίας σκέφτονται οι περισσότεροι όταν ακούν για τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός όμως προσφέρει ένα πλήθος άλλων βοηθημάτων, όχι μόνο σε ανέργους, αλλά και σε εργαζομένους, τα οποία πολλοί από τους δικαιούχους τους, ούτε καν γνωρίζουν. Ορισμένα από αυτά τα επιδόματα χορηγούνται είτε μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε σε μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών και σε…

 Δημόσια πρόσκληση για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε ο ΟΑΕΔ, σήμερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους άνεργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω. Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ξεκινά την Παρασκευή 15 Απριλίου από τις 10 το πρωί και λήγει τη Δευτέρα 25 Απριλίου στις 12 το…

Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. (αρ. 142 Ν.3655/08) Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η…

Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία, κάθε υπήκοος της Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να αναζητήσει εργασία σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση άδειας εργασίας. Κάθε πολίτης χώρας της Ε.Ε. έχει επιπλέον το δικαίωμα να εργαστεί και στον Δημόσιο Τομέα των υπολοίπων κρατών-μελών και ειδικότερα στις δημόσιες υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις του δημοσίου, καθώς και τους κρατικούς φορείς τους. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απασχολούν αποκλειστικά ημεδαπούς σε θέσεις εργασίας που συνεπάγονται…

Η γνωστή αεροπορική εταιρεία, χαμηλού κόστους, Ryanair ζητά να απαγορευθούν σε όλη την Ευρώπη  οι  απεργίες των εργαζομένων στα Αεροδρόμια !!! Όπως γράφει το http://tvxs.gr/ η Ryanair ούτε λίγο, ούτε πολύ,  όταν υπάρχει σε εξέλιξη απεργία των εργαζομένων στο χώρο των αερομεταφορών (όπως στις 07 Απριλίου  της ΑΔΕΔΥ στην οποία μετείχαν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας) προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δυσφορία όσων έχουν προγραμματίσει να πετάξουν και ακυρώνονται οι πτήσεις τους και τους καλεί – με πληρωμένες καταχωρήσεις – να μπουν στο site της και να…

Τις προσλήψεις περίπου 4.000 ατόμων, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για την πρόσληψη 103 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 57ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και 70 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, 3.564 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, σε έργα με χρηματοδότηση της ΔΕΗ Α.Ε., του υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 76 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

Την ηλεκτρονική εφαρμογή «Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης» δημιούργησε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. «Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός – αναφέρει η ανακοίνωση – αποτελεί ευέλικτο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης προς τους πολίτες που επιθυμούν να αντλούν στοχευμένη πληροφόρηση για τις θέσεις που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού, οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα: τους κλάδους/ειδικότητες που περιλαμβάνει η προκήρυξη, τις θέσεις…

Ανατροπή στη νομική θωράκιση που είχαν μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι έναντι των εργοδοτών και στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων προκαλούν δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και δημοσιεύθηκαν σε έγκριτο νομικό περιοδικό. Οι αποφάσεις προκαλούν  ανασφάλεια στον εργαζόμενο-ιδιωτικό υπάλληλο, καθώς του αναγνωρίζει συνυπαιτιότητα σε εργατικό ατύχημα και εργατικό δυστύχημα, οδηγώντας τον εργοδότη σε προνομιακή θέση να διεκδικεί ακόμα και αποζημίωση από τον εργαζόμενο. Με την πρώτη απόφαση, ο Αρειος Πάγος…