Περιήγηση: ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέματα Εργασίας & Εργαζομένων

Συχνό είναι το φαινόμενο, εταιρείες, επικαλούμενες οικονομικές δυσκολίες να βγάζουν τον εργαζόμενο σε αναγκαστική άδεια. Ωστόσο η νομοθεσία είναι σαφής και ξεκάθαρη: Απαγορεύεται η επιβολή υποχρεωτικής αργίας στους εργαζόμενους. Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, μία τέτοια ενέργεια εκ μέρους του εργοδότη αποτελεί παραβίαση των ορίων του διευθυντικού του δικαιώματος, καθώς συνεπάγεται τον εξαναγκασμό του εργαζομένου σε παραίτηση. Επιτρεπτή είναι μόνο η μετατροπή του καθεστώτος της σύμβασης εργασίας, από αυτό της πλήρους απασχόλησης, σε αυτό της μερικής απασχόλησης ή της εκ περιτροπής…

Μεγάλες ανατροπές στην αγορά εργασίας φέρνει η κρίση αλλά και η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Αποτέλεσμα είναι να διαφοροποιούνται τόσο οι επιλογές των νέων για δουλειά όσο και η ζήτηση που μπορεί να υπάρχει από τις επιχειρήσεις. Οι μελέτες , που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν και τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αυτά δηλαδή που προσφέρουν σίγουρη εργασία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς και με την ανεργία να έχει σε δυσθεώρητα ύψη. Σύμφωνα με έρευνες του ΣΕΒ,…

Αυξημένες αποδοχές, στα 1471 ευρώ από 799 ευρώ, θα πάρουν  οι  άνεργοι που θα συμμετάσχουν στο νέο επιδοτούμενο  πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης του υπουργείου Εργασίας  για  15.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.  Στο πρόγραμμα άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), λιανικό εμπόριο, εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα), καθώς και τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ…

Σύμφωνα με το άρθρο 652 του Α.Κ. ο εργοδότης ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, που του παρέχει δυνατότητα να ρυθμίζει κάθε θέμα αναγόμενο στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής του, δικαιούται να προσδιορίζει και να εξειδικεύει την υποχρέωση προς παροχή εργασίας του μισθωτού, καθορίζοντας συγκεκριμένα το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας του. Με βάση τη διάταξη αυτή του Α.Κ. ο εργοδότης ασκώντας το δικαίωμά του αυτό, δικαιούται, μεταξύ των άλλων, να προσδιορίζει και…

Πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης για 15.000 μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών ξεκινάει ο ΟΑΕΔ, στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου. Το πρόγραμμα είναι πλήρους απασχόλησης και οι 15.000 νέες θέσεις επιχορηγούμενης εργασίας απευθύνεται σε μία ηλικιακή κατηγορία μακροχρόνια ανέργων που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα επανένταξης στην αγορά εργασίας και εκπλήρωσης των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα ή…

Την περίοδο της κρίσης, το ίντερνετ δίνει την δυνατότητα για μια –μικρή ίσως στην αρχή- επαγγελματική διέξοδο. Τα ατού; Πρώτον, δουλεύεις από το σπίτι, δεύτερον, διαφημίζεις την δουλειά σου σε ένα ευρύτατο πελατολόγιο, και τρίτον, παίρνεις τα χρήματα κατευθείαν στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Ακολουθεί ένας οδηγός «χρήσης» για δύο γνωστές πλατφόρμες του εξωτερικού ζήτησης και εύρεσης εργασίας  την Upwork και την Elance. Τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι πλατφόρμες; Δίνουν τη δυνατότητα: Στους επαγγελματίες, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μια τεράστια αγορά,…

Πλήρη αποζημίωση δικαιούται εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης,  στον οποίο λόγω πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης επιβλήθηκε εκ περιτροπής εργασία και απολύθηκε. Σύμφωνα με το νόμο, η αλλαγή των όρων εργασίας σε εκ περιτροπής  δεν συνιστά καταγγελία της σύμβασης. Για να γίνει λοιπόν απόλυση, απαιτείται πρώτα η  επαναφορά του εργαζόμενου στην προτεραία κατάσταση. Κατόπιν  ο υπολογισμός της αποζημίωσης θα γίνει με βάση τις αποδοχές που αυτός θα έπαιρνε εάν εργαζόταν κανονικά.  . Ο νόμος επίσης προβλέπει, ότι η διάρκεια της εκ περιτροπής εργασίας,…

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648,649,653 και 361 Α.Κ ,3 παρ.2 Ν.2190/20, 5 παρ.1 Ν.3198/55 και 1 της 95/1949 Διεθνούς Σύμβασης περί προστασίας του ημερομισθίου που κυρώθηκε με το Ν.3248/55, συνάγεται ότι ως μισθός στην σύμβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή την οποία κατά νομική δέσμευση που απορρέει από το νόμο ή την σύμβαση καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας του. Συνάγεται περαιτέρω ότι ο εργοδότης, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εργασιακής σχέσης, μπορεί…

Στην παρούσα φάση έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 1994 μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και από το 1998 έως σήμερα για τον ΟΓΑ. Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης από τους 2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης. Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ. Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει…

Στο γλωσσάρι που συντάχθηκε στην κρίση, σε συχνή χρήση βρίσκεται και η φράση: «Ξέρεις πόσοι περιμένουν εκεί έξω για τη θέση σου;». Αυτή την απάντηση λαμβάνουν πολλοί νέοι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι της γενιάς των 500 (ή και λιγότερο…) ευρώ, όταν εκφράζουν παράπονα στους εργοδότες τους. Την αδιέξοδη εργασιακή πραγματικότητα της γενιάς τους περιγράφουν τρεις νέοι «με πτυχίο», που με επιμονή και υπομονή εργάζονται και… ελπίζουν. «Κουράζομαι και χαραμίζομαι σε μια δουλειά χωρίς προοπτική» λέει με ωμή ειλικρίνεια στην «Κ» η 26χρονη…

«Πράσινο» για την πρόσβαση των εργοδοτών στα προσωπικά μηνύματα του εργαζόμενου μέσω chat και email που αποστέλλονται εν ώρα εργασίας, άναψε το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πρόσφατη απόφασή του. Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν απόλυσης εργαζομένου στη Ρουμανία από εταιρία που ήλεγξε το Yahoo Messenger και διαπίστωσε ότι ο εργαζόμενος χρησιμοποιούσε τη διαδικτυακή υπηρεσία για να ανταλλάσσει και προσωπικά μηνύματα και όχι μόνο με πελάτες, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο υπάλληλος παραβίασε την εταιρική πολιτική που…

Ο Όρος Διευθυντής ή Προϊστάμενος κλπ, χρησιμοποιείται ευρέως, από μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις ενώ πολλές φορές βλέπουμε τη «κακή” χρήση του, υπό την έννοια ότι ενώ οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση υφίστανται , στα δικαιώματα και ειδικά στο ζήτημα των Αμοιβών… Υπολείπονται !!!

Περιδιαβαίνοντας τις πρώτες εκτιμήσεις και αντιδράσεις, από τη δημοσίευση του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου που είδε το φως της δημοσιότητας πριν  λίγες ημέρες, βλέπουμε τη κοινή αντίθεση και σε κάποιες περιπτώσεις και τον άμεσο συντονισμό επαγγελματικών φορέων, ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Οδεύοντας προς το τέλος του χρόνου , θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε και πάλι την υποχρεωτικότητα της χορήγησης της Ετήσιας (Κανονικής) αδείας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα , μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η υπενθύμιση δε , αφορά τόσο τους Εργοδότες , όσο και τους εργαζομένους… Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του έτους την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν…