Περιήγηση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία και τεκμήρια

Μια σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο των διατάξεων του νέου μνημονίου , ισχύει από 01-10-2015 σε 6 νησιά , και αφορά στον ΦΠΑ. Ας δούμε τις λεπτομέρειες της αλλαγής αυτής… Συγκεκριμένα ο Ν.2859/2000 (ΦΠΑ) προέβλεπε στο : Άρθρο 21. Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου 4.Για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το…

Στο κλίμα των ημερών (βλ. προεκλογική περίοδος) κινήθηκε και αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα… Η ασάφεια του δημόσιου λόγου , ενώ ο Νόμος είναι εν ισχύ , μόνο προβλήματα προκαλεί ενώ οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι είναι τελικά σαφείς.

Οι αλλαγές που επήλθαν στους συντελεστές του ΦΠΑ ήταν επόμενο να προκαλέσουν και αλλαγές στο έντυπο. Με απόφαση της Κατερίνας Σαββαίδου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου.

Λίγα 24ωρα , πριν την λήξη των ημερομηνιών για την υποβολή των δηλώσεων του Φορολογικού έτους 2014 (Δηλώσεις 2015) , θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων και μετά τη «περίεργη» παράταση της 26ης Αυγούστου .

Νέες διευκρινήσεις για τον ΦΠΑ , δόθηκαν με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ όπου ξεκαθαρίζονται μια σειρά από ζητήματα που πραγματικά είχαν δημιουργήσει προβλήματα σε καταναλωτές και επαγγελματίες.

Με αφορμή τη πρόσφατη νομοθετική αλλαγή που αφορά στον ΦΠΑ που ουσιαστικά αυξάνει τον συγκεκριμένο φόρο σε μια σειρά καταναλωτικών αγαθών , παραθέτουμε τη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ για το θέμα της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ.

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει και στη Φορολογία εισοδήματος ο Ν.4334/2015 , που δημοσιεύθηκε στις 16/07/2015 , οι οποίες αφορούν τόσο τα Νομικά , όσο και τα Φυσικά πρόσωπα. Οι αλλαγές αφορούν αναδρομικά το τρέχον φορολογικό έτος 2015 , αλλά κάποιες και το προηγούμενο 2014.

Δημοσιεύθηκε η επείγουσα εγκύκλιος που αφορά , στην ένταξη Αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ με βάση τον Νόμο 4334/2015. Παραθέτουμε ενδεικτικά  Αγαθά κατά συντελεστή.

Η δημοσίευση σε ΦΕΚ του νόμου 4334 που αφορά κυρίως στις αλλαγές που καθιερώνονται με τις μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ , δημιούργησε -μαζί με τη 1η εγκύκλιο που κυκλοφόρησε ΠΟΛ 1154- έναν «πανικό» διότι όριζαν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 16η Ιουλίου 2015.

Το Υπουργείο  Οικονομικών συνεχίζοντας τη διαχρονική «τακτική» της έκθεσης του σε ανούσιες και συνάμα γελοίες αποφάσεις , παρέτεινε για 27 και 20 ημέρες την υποβολή των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αντίστοιχα.

ΔΕΙΤΕ τις Οδηγίες για τις φετινές δηλώσεις 2016 που αφορούν το Φορολογικό έτος 2015 Η ΓΓΔΕ εξέδωσε οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Νομικών Προσώπων & οντοτήτων , που αφορά στο νέο έντυπο Ν το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα ΝΠ και αντικαθιστά όλα τα έντυπα που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έντυπο Ν φυσικά συνοδεύεται κατά περίπτωση με τα έντυπα Ε3 και Ε2 Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί…

Ως γνωστό, από 01/01/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του «εισοδήματος από κεφάλαιο».