Περιήγηση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία και τεκμήρια

Στα άρθρα 66 έως 70 του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την προσθήκη αυτών με το άρθρο 8 του Ν. 4337/2015 προσδιορίζονται τα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με : α) Τη φοροδιαφυγή στη Φορολογία Εισοδήματος, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ή Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) β) Με την αποφυγή πληρωμής του ΦΠΑ, του Φόρου Κύκλου Εργασιών, του Φόρου Ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών. γ) Με την αποφυγή πληρωμής του φόρου πλοίων. δ) Με την…

Του Γιώργου Δαλιάνη Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία όμως ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Επιπρόσθετα, οι τυχόν ζημίες του ενός συζύγου, δεν δύναται να συμψηφιστούν με τα εισοδήματα του άλλου. Σε ό,τι  αφορά την υποβολή δήλωσης εισοδήματος, υπόχρεος είναι ο σύζυγος για τα εισοδήματα της συζύγου, σύμφωνα με το άρθρο 67ν.4172/2013. Ο φόρος εισοδήματος, που προκύπτει από…

Πότε απαλλάσονται οφειλέτες από πρόστιμα και προσαυξήσεις σύμφωνα με την ΠΟΛ 1106/2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. που αποδέχεται τη γνωμοδότηση 89/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ειδικότερα προβλέπεται: 1) Για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εν στενή εννοία μέχρι και τις 31-12-2013 μπορεί ο οφειλέτης να ζητεί, με αίτησή του που υποβάλλεται μετά την 1-1-2014, την απαλλαγή τους από τις ανωτέρω προσαυξήσεις για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974. (πλειοψ.) και 2) Η μη γνώση της…

Αναδρομικές αλλαγές στο φόρο για το 2016 από το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ Το  πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 13-7-2016 στη Βουλή  τροποποιοιεί  και συμπληρώνει αναδρομικά από 1.1.2016 διατάξεις σχετικά με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ως εξής: – Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκπτωσης στους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία, που μέχρι τώρα δικαιούνταν απαλλαγή 50% ή 100% από τον ΕΝΦΙΑ, αν έχουν εισοδήματα από τόκους τα…

*Του Παναγιώτη Ι. Τσιριγώτη, Δικηγόρου LL.M. Ο προσδιορισμός των φορολογικών συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξουσίες που διαθέτει o νομοθέτης στα πλαίσια της αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί  για τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής. Κατά την ενάσκηση της εν λόγω εξουσίας, γίνεται παγίως δεκτό, ότι ο νομοθέτης διαθέτει μεγάλη ελευθερία κινήσεων και ευρύ περιθώριο επιλογών, το οποίο πρακτικά σημαίνει, ότι τα όργανα που είναι κατά κύριο λόγο επιφορτισμένα με τον έλεγχο των πράξεών του, δηλαδή τα…

Με την 1 η δόση να πληρώνεται τον Αύγουστο και την τελευταία τον Δεκέμβριο του 2016  (πέντε δόσεις) θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, όταν ανακοίνωσε την μίνι παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσον αφορά τις 100 δόσεις ο κ. Αλεξιάδης υπογράμμισε ότι όποιος από τις 01/07/2016 δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του, βγαίνει από την ρύθμιση των 100 δόσεων, τις οποίες δεν πρόκειται να τις επαναφέρουμε,καθώς ο θεσμός των 100 δόσεων «πέθανε». Ο…

 Όσοι φορολογούμενοι δικαιούχοι έκπτωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ δεν υποβάλουν έως αύριο εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις θα κληθούν να καταβάλουν ολόκληρο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Υπενθυμίζεται πως έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνάει τις 9.000 ευρώ, η αξία των ακινήτων τους δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ (150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και 200.000 ευρώ για τον παντρεμένο με δύο παιδιά) και η επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά…

Διευκρινίσεις για τα ανείσπρακτα ενοίκια και πώς αυτά πρέπει να δηλώθούν και να φορολογηθούν, δινει σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε. Αναλυτικά: Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ 1102/2016, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1024/12.2.2016, και διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας»: *Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 4 του…

Εγκύκλιο σχετικά με το πότε οι οφειλές προς την εφορία χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης και διαγράφονται από τις λίστες οφειλετών, καθώς και όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Όλη η εγκύκλιος Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στην εγκύγκλιο ορίζονται τα εξής: «Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:…

Συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι μόλις παραλάβουν, μέσω TAXISNET, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο να πληρώσουν επιπλέον φόρο εξαιτίας άδικων χρεώσεων. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα ΤΑΧΙSnet  και θα αποτυπώνουν ι ό,τι ακριβώς έχει δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος στο Ε9 για τα ακίνητά τους. Σε περίπτωση τυχόν λάθους κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε9, τότε οι φορολογούμενοι θα χρεωθούν αδίκως με…

Χιλιάδες Ελληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό μπορούν να φορολογούνται εκεί για τα εισοδήματα από την εργασία τους, ακόμα κι αν έχουν εδώ την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Τη δυνατότητα φορολόγησης εκτός Ελλάδος για όσα κερδίζουν στην αλλοδαπή αναγνωρίζει με σημαντική απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Η απόφαση εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες και έλυσε ουσιαστικά θέματα σχετικά με τη φορολογική κατοικία και τη διακίνηση χιλιάδων εργαζομένων στο εξωτερικό, σε μια εποχή που η διαρροή…

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι, κατά την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μικρού αριθμού φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δεν υπολογίστηκε Τέλος Επιτηδεύματος λόγω τεχνικού προβλήματος. Για το σκοπό αυτό, οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι θα λάβουν άμεσα ενημερωτικό e-mail, το οποίο θα τους καλεί να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 15 Ιουλίου (άρθρο 19, ν.41742013 ), προκειμένου να υπολογιστεί το Τέλος Επιτηδεύματος. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζητά την κατανόηση των φορολογουμένων και προσδοκά…

Οι φορολογούμενοι αυτής της Χώρας διαχρονικά, έχοντας απόλυτη συνείδηση ότι ζουν στη Χώρα των εκπλήξεων (συνήθως δυσάρεστων) , αναμένουν  το «σφύριγμα της λήξης» , για την υποβολή των φετινών δηλώσεων του 2016,. Οι φετινές δηλώσεις αρχικά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις περσινές, ενώ όσες αλλαγές διαπιστώσαμε είναι μόνο επιβαρυντικές ή απλά διαδικαστικές. Οι περισσότερες δε, αφορούν τα Νομικά πρόσωπα  και τους επαγγελματίες και μπορείτε να τις δείτε στη Στήλη μας ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 Ας επισημάνουμε λοιπόν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που θα πρέπει να έχουμε…

Τη Παρασκευή 15 Ιουλίου, πέφτει η αυλαία των φετινών δηλώσεων Φυσικών & Νομικών προσώπων μετά από 2 παρατάσεις και αρκετά προβλήματα κατά την υποβολή τους. Το Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται, με βάση τις δηλώσεις των ιθυνόντων του, να μην παρατείνει(?) περαιτέρω τη καταληκτική ημερομηνία, αν  και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκονται στον «αέρα» τουλάχιστον 800.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και άγνωστος αριθμός δηλώσεων νομικών προσώπων. Ας δούμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουμε: Καταληκτικές ημερομηνίες Δηλώσεις Μισθωτών-Συνταξιούχων-Επαγγελματιών(Ατομικές Επιχειρήσεις) και γενικότερα…

Η Γενική Γραμματεία δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα των φορολογούμενων Τρεις εναλλακτικές δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ΔΟΥ και τα Τελωνεία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης σε μια από τις ρυθμίσεις αυτές οι οφειλέτες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους όπως οι κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και υποχρεωτικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρου με τα απλήρωτα χρέη τους. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές…