Περιήγηση: ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Τεκμήρια

Παγίδες υπερφορολόγησης κρύβουν και φέτος τα τεκμήρια της εφορίας (οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) για εκατομμύρια φορολογούμενους που κατά τη διάρκεια του 2017 απέκτησαν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αν οι φορολογούμενοι δεν προσέξουν, τα τεκμήρια θα προσδιορίσουν τα φορολογητέα εισοδήματά τους σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα πραγματικά, με συνέπεια να χρεωθούν με υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, θα κινδυνεύσουν να χάσουν το…

Θα αναφερθούμε και πάλι στο θέμα της Ανάλωσης Κεφαλαίου προηγούμενων ετών , δηλαδή στη δυνατότητα να επικαλεστούμε εισοδήματα παλαιοτέρων ετών , χωρίς χρονικό περιορισμό , για τη κάλυψη τρεχουσών τεκμηρίων… Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του. Η Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών δεν είναι μια καινούργια διαδικασία που προβλέπει ο νέος…

Στο έλεος των τεκμηρίων βρίσκονται οι φορολογούμενοι για άλλη μια χρονιά με την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013 , όπου καλούνται να καταβάλλουν υπέρμετρο φόρο με ελάχιστα εισοδήματα.

Συνεχίζοντας τη ανάλυση των Τεκμηρίων 2014 που αφορούν στη φορολογική δήλωση του 2015 , θα δούμε το Δεύτερο μέρος που αφορά τις  Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Δείτε εδώ το Νέο Ανανεωμένο Άρθρο μας, που αφορά στη Δήλωση 2016 και τα Τεκμήρια που ίσχυσαν για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) Το παρακάτω Άρθρο αφορά τη περσινή Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2014 Με το τεκμαρτό «εισόδημα» (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό , μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γιαυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα των Φυσικών προσώπων προσδιορίζεται και για τη φετινή μας δήλωση (2015) από 2 «μορφές» εισοδημάτων , το πραγματικό και το τεκμαρτό… Το πραγματικό  εισόδημα αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται , ενώ το τεκμαρτό ορίζεται από τα τεκμήρια διαβίωσης του φορολογούμενου.