Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Το ΙΚΑ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της Χώρας , εξέδωσε δυο ανανεωμένους οδηγούς με αναλυτικά θέματα που αφορούν στην ασφάλιση , τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών. Τους οδηγούς αυτούς παρουσιάζουμε σήμερα , που μπορείτε να κατεβάστε , διαβάσετε και να αποθηκεύσετε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ

Μέσα στο κυκεώνα της ασάφειας και της προχειρότητας και «συνεπεικουρούμενοι” από τις ασφυκτικές ημερομηνίες που το Υπουργείο Οικονομικών θέτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , βρισκόμαστε μπροστά σε απαράδεκτα και απάνθρωπα περιστατικά φορολογικού παραλογισμού εφαρμογής του Νόμου 4172/2013.

Στο έλεος των τεκμηρίων βρίσκονται οι φορολογούμενοι για άλλη μια χρονιά με την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013 , όπου καλούνται να καταβάλλουν υπέρμετρο φόρο με ελάχιστα εισοδήματα.

Ένα σημαντικό χρηστικό οδηγό για τους ασφαλισμένους (Μισθωτούς & Συνταξιούχους) του ΙΚΑ , παρουσιάζουμε σήμερα και αφορά στη Πιστοποίηση των Ασφαλισμένων του Ταμείου , με απλά βήματα και μέσω διαδικτύου. Επίσης οδηγίες για την απογραφή και την απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων (πχ. συζύγων , τέκνων κλπ)

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν και οι Πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ,αν αποκτούν εισόδημα ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένεια τους.

Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν εμπίπτουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν (Εγκύκλιος 1052 της ΓΓΔΕ)

Μια συνηθισμένη περίπτωση που συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια , ήταν η αναγραφή στη φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων εισοδήματος από Γεωργικές επιχειρήσεις , όχι από κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούσε να δηλώσει εισόδημα από αυτή τη πηγή.

Ακολουθώντας το  εποχιακό «ρεύμα” της καθυστέρησης τόσο στην ενημέρωση , όσο και στη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζουμε τον συνοπτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2015 (1η Έκδοση) που αφορά στο Φορολογικό έτος 2014 και στην επερχόμενη υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Ο «Φορολογικός Οδηγός 2015” , δεν αποτελεί ένα πλήρες Εγχειρίδιο για τα Θέματα της Φορολογίας , αλλά επικεντρώνει στα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμηση μας αφορούν τη πλειοψηφία φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ετήσια παράδοση για το Γραφείο και τους Συνεργάτες μας η έκδοση…

Περιμένοντας το άνοιγμα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων , θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 , ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)  4172/2013  και εκ των πραγμάτων υπάρχουν αλλαγές και στο βασικό έντυπο Ε1 τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε.

Ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ενταχθεί στη Ρύθμιση του Νόμου 4321/2015 . Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας 62.370  οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση μέχρι 23/04 , ρυθμίζοντας οφειλές ποσού 1,84 δισ. περίπου. Σημειώνουμε ότι  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας , που παρατείνει την ημερομηνία ένταξης , στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2α Ιουνίου 2015.

Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του.

Η Παρακράτηση φόρου στους Μισθούς και στις Συντάξεις , ουσιαστικά ξεκινά από το ετήσιο εισόδημα των 9.545,45 € και άνω , με βάση την εγκύκλιο 1072 της ΓΓΔΕ .

Οι Μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι στη φετινή τους Δήλωση Φορολογίας θα πρέπει να «παρουσιάσουν” ένα σύνολο γενικών αποδείξεων , που θα αντιστοιχούν ως ποσό στο 10% του εισοδήματος τους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις.

Με Δελτίο Τύπου(ΔΤ) η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε τη παράταση της υποβολής των Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών-Συνταξιούχων και των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα , μέχρι 27 Απριλίου 2015. Ας δούμε λοιπόν  συμπερασματικά τι σημαίνει αυτό.