Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του.

Η Παρακράτηση φόρου στους Μισθούς και στις Συντάξεις , ουσιαστικά ξεκινά από το ετήσιο εισόδημα των 9.545,45 € και άνω , με βάση την εγκύκλιο 1072 της ΓΓΔΕ .

Οι Μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι στη φετινή τους Δήλωση Φορολογίας θα πρέπει να «παρουσιάσουν» ένα σύνολο γενικών αποδείξεων , που θα αντιστοιχούν ως ποσό στο 10% του εισοδήματος τους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις.

Με Δελτίο Τύπου(ΔΤ) η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε τη παράταση της υποβολής των Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών-Συνταξιούχων και των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα , μέχρι 27 Απριλίου 2015. Ας δούμε λοιπόν  συμπερασματικά τι σημαίνει αυτό.

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Με την έκδοση εγκυκλίου η ΓΓΔΕ ,γνωστοποιεί μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και στις δηλώσεις του 2015. Επισημαίνουμε κάποια βασικά σημεία και παράλληλα επισυνάπτουμε όλο το κείμενο της εγκυκλίου 1067 της ΓΓΔΕ.

Αναμένοντας το νέο έντυπο Ε1 (Βασικό έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων) έτσι ώστε να «ανοίξει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015 που αφορά στο φορολογικό έτος (χρήση 2014) , ας δούμε τι καινούργιο περιμένουμε …

Δείτε εδώ το Νέο Ανανεωμένο Άρθρο μας, που αφορά στη Δήλωση 2016 και τα Τεκμήρια που ίσχυσαν για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) Το παρακάτω Άρθρο αφορά τη περσινή Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2014 Με το τεκμαρτό «εισόδημα» (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό , μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γιαυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

Με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ έδωσε αναλυτικές διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις απασχολούμενων που δεν παρέχουν Μισθωτή εργασία , αλλά θα φορολογηθούν με βάση τη κλίμακα των Μισθωτών.

Με την είσοδο του νέου χρόνου , «μπαίνουμε» και τυπικά στο ρυθμό της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα καμία επίσημη ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων για το 2015.

Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014  ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 10% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους  ευρώ έχουν προστεθεί από πέρυσι  κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης.

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και ίσχυσε και για  τα εισοδήματα του 2013 … Άλλαξε από 01-01-2014 , με αποτέλεσμα να φορολογηθούν με τη δήλωση του 2015 , με διαφορετικό συντελεστή με βάση τον Νόμο 4172/2013.

Το άνοιγμα από χθες της εφαρμογής Ε9 έτους 2016 , σηματοδοτεί την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4223/2013 για τη δήλωση εντός 30 ημερών της οποιασδήποτε μεταβολής υπάρξει στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. Το μέτρο ουσιαστικά ξεκινά από 01/01/2015.

Τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 , στη Χώρα μας θα έχουμε Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές ,στο πλαίσιο  της διευκόλυνσης των εργαζομένων-ψηφοφόρων για να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα έχει θεσπιστεί η λεγόμενη «Εκλογική άδεια».