Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Το άνοιγμα από χθες της εφαρμογής Ε9 έτους 2016 , σηματοδοτεί την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4223/2013 για τη δήλωση εντός 30 ημερών της οποιασδήποτε μεταβολής υπάρξει στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. Το μέτρο ουσιαστικά ξεκινά από 01/01/2015.

Τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 , στη Χώρα μας θα έχουμε Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές ,στο πλαίσιο  της διευκόλυνσης των εργαζομένων-ψηφοφόρων για να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα έχει θεσπιστεί η λεγόμενη «Εκλογική άδεια».

Με το δεδομένο της παράτασης για 2 επιπλέον χρόνια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , που έληγε στις 31-12-2014 , ας δούμε τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 01-01-2015 οι οποίοι και θα είναι με βάση τη νομοθετική διάταξη μειωμένοι κατά 30%.

Η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» ξεκινά τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014. Ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα ασφαλές μέσο αποτύπωσης της ασφαλιστικής ιστορίας κάθε ασφαλισμένου εργαζομένου ή επαγγελματία. Τα κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από τον δικτυακό τόπο του «ΑΤΛΑΣ»

Η τήρηση του Βιβλίου Αδειών των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική , προβλέπεται από τον Ν.4254/2014 και η μη τήρηση του επιφέρει διοικητικές κυρώσεις.

Μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 , που θα δηλωθούν εντός του 2015.

Τεχνικές οδηγίες δόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή Πινάκων Προσωπικού που αφορούν στις τροποποιήσεις ωραρίων των εργαζομένων , στο σύστημα «Εργάνη» βάση του Ν.4310/2014 Άρθρο 55. Δείτε άμεσα το ανανεωμένο άρθρο μας για το θέμα εδώ

Πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου , θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την υποχρεωτικότητα χορήγησης των Αδειών των Εργαζομένων από τις Επιχειρήσεις και ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταφορά ημερών αδείας στο επόμενο ημερολογιακό έτος έστω και αν ακόμα έχει γίνει συμφωνία εργαζομένου εργοδότη.. Ως προς τα υπόλοιπα ισχύουν τα παρακάτω :

Το δώρο Χριστουγέννων που καταβάλλεται πια μόνο στους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα , θα πρέπει να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι τις 21/12 και σαφώς πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Εκτυπώστε και Διαβάστε τις Νέες Οδηγίες για τον ΕΝΦΙΑ Κατεβάστε απ΄ εδώ τις Οδηγίες εκτύπωσης Εκκαθαριστικού & Δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2016 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ του ΕΝΦΙΑ 2016 1η: 30/09/2016, 2η: 31/10/2016 3η: 30/11/2016 4η: 30/12/2016 5η: 31/01/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ 2015 & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Θυμηθείτε επίσης ότι ο ΕΝΦΙΑ 2015 εξοφλείται σε 5 δόσεις : 1η 30/10/2015 2η 30/11/2015 3η 31/12/2015 4η 29/01/2016 5η 29/02/2016 Με τη χρήση των Κωδικών σας taxisnet και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε ,…

«Χέρι βοηθείας» προσφέρει ο κύριος ασφαλιστικός οργανισμός των Μισθωτών , το ΙΚΑ, στη προσπάθεια να μεγεθύνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων Πολιτών της Χώρας.

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών από 01-07-2014 στο Ταμείο των Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Διαβάστε τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε στο site μας , αλλά και την αναλυτική εγκύκλιο του ΙΚΑ Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 01-07-2014 Η Εγκύκλιος Ν. 45 /11-06-2014 του ΙΚΑ (πατήστε πάνω )

Υποχρεωτική αργία με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κηρύχθηκε η 1η Μαΐου  και ως εκ τούτου η απασχόληση εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι απαγορευτική , αλλά σε περίπτωση που απασχοληθεί εργαζόμενος θα πρέπει να του καταβληθούν ημερήσιες αποδοχές προσαυξημένες κατά 75%. Διαβάστε τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ.

Οι εργοδότες που θα καταβάλλουν έως 28/02 , τις εισφορές περιόδου Ιανουαρίου 14 και περιόδου Δώρου Χριστουγέννων 13 και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εισφορές του πρώην ΤΕΑΥΕΚ θα πρέπει  να προσέξουν τα εξής :

Λόγω της αυστηρότητας των προστίμων και της αντίδρασης των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, το  Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.  Μέχρι όμως να γίνουν και αν γίνουν , οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ισχύουν τα παρακάτω.