Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Μια συνηθισμένη και συνεχώς επαναλαμβανόμενη ερώτηση που δεχόμαστε τις τελευταίες ημέρες , αφορά στο δικαίωμα έκπτωσης και απαλλαγής επί των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2015. Αναδημοσιεύουμε στοιχεία από  το Άρθρο μας στις 2 Οκτωβρίου 2015 , υπενθυμίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι δόσεις φέτος είναι 5 (αντί 6 τη περσινή χρονιά) και ως εκ τούτου η μηνιαία δόση είναι μεγαλύτερη από την περσινή αλλά το σύνολο του φόρου -αν δεν έχει υπάρξει εντός του 2014 κάποια τροποποίηση ή…

Η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας – υπό τη καθοδήγηση των δανειστών- στη Ρύθμιση των 100 δόσεων , ξεκίνησε τον Αύγουστο (Ν. 4336/2015) και ολοκληρώθηκε με τη ψήφιση του Ν. 4337 τη περασμένη Παρασκευή. Το σοβαρό πρόβλημα-κατά τη γνώμη μας- είναι η διάταξη που αφορά τους λόγους απώλειας της Ρύθμισης των 100 δόσεων , που οδηγεί πολλούς τελικά εκτός ρύθμισης.

Μια ,προ 2ετίας πρωτοεμφανιζόμενη , υποχρέωση των επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ , θυμίζουμε για το τέλος του Σεπτεμβρίου , το λεγόμενο «20άρικο των Κατασκηνώσεων»…

Λίγα 24ωρα , πριν την λήξη των ημερομηνιών για την υποβολή των δηλώσεων του Φορολογικού έτους 2014 (Δηλώσεις 2015) , θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πρόστιμα και τις επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων και μετά τη «περίεργη» παράταση της 26ης Αυγούστου .

Τα γνωστά μας παράβολα που εξέδιδαν οι Δ.Ο.Υ , τώρα πια εκδίδονται μόνο  ηλεκτρονικά για τη κατάθεση τους στους αρμόδιους φορείς. Παρουσιάζουμε τη διαδικασία που αφορά στην έκδοση των παραβόλων μέσα από τη σχετική εφαρμογή e-Παράβολο.

Η 15η Αυγούστου (εορτή της Παναγίας) είναι μία από τις υποχρεωτικές αργίες στον ιδιωτικό τομέα, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που λειτουργούν νόμιμα τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών και τις Κυριακές (ξενοδοχεία, επισιτιστικά, ανθοπωλεία, κλπ).

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει και στη Φορολογία εισοδήματος ο Ν.4334/2015 , που δημοσιεύθηκε στις 16/07/2015 , οι οποίες αφορούν τόσο τα Νομικά , όσο και τα Φυσικά πρόσωπα. Οι αλλαγές αφορούν αναδρομικά το τρέχον φορολογικό έτος 2015 , αλλά κάποιες και το προηγούμενο 2014.

Δημοσιεύθηκε η επείγουσα εγκύκλιος που αφορά , στην ένταξη Αγαθών και υπηρεσιών στους συντελεστές ΦΠΑ με βάση τον Νόμο 4334/2015. Παραθέτουμε ενδεικτικά  Αγαθά κατά συντελεστή.

Το ΙΚΑ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της Χώρας , εξέδωσε δυο ανανεωμένους οδηγούς με αναλυτικά θέματα που αφορούν στην ασφάλιση , τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών. Τους οδηγούς αυτούς παρουσιάζουμε σήμερα , που μπορείτε να κατεβάστε , διαβάσετε και να αποθηκεύσετε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ

Μέσα στο κυκεώνα της ασάφειας και της προχειρότητας και «συνεπεικουρούμενοι» από τις ασφυκτικές ημερομηνίες που το Υπουργείο Οικονομικών θέτει για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων , βρισκόμαστε μπροστά σε απαράδεκτα και απάνθρωπα περιστατικά φορολογικού παραλογισμού εφαρμογής του Νόμου 4172/2013.

Στο έλεος των τεκμηρίων βρίσκονται οι φορολογούμενοι για άλλη μια χρονιά με την ισχύ του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013 , όπου καλούνται να καταβάλλουν υπέρμετρο φόρο με ελάχιστα εισοδήματα.

Ένα σημαντικό χρηστικό οδηγό για τους ασφαλισμένους (Μισθωτούς & Συνταξιούχους) του ΙΚΑ , παρουσιάζουμε σήμερα και αφορά στη Πιστοποίηση των Ασφαλισμένων του Ταμείου , με απλά βήματα και μέσω διαδικτύου. Επίσης οδηγίες για την απογραφή και την απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων (πχ. συζύγων , τέκνων κλπ)

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν και οι Πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ,αν αποκτούν εισόδημα ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένεια τους.