Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014  ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 10% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους  ευρώ έχουν προστεθεί από πέρυσι  κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης.

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και ίσχυσε και για  τα εισοδήματα του 2013 … Άλλαξε από 01-01-2014 , με αποτέλεσμα να φορολογηθούν με τη δήλωση του 2015 , με διαφορετικό συντελεστή με βάση τον Νόμο 4172/2013.

Το άνοιγμα από χθες της εφαρμογής Ε9 έτους 2016 , σηματοδοτεί την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4223/2013 για τη δήλωση εντός 30 ημερών της οποιασδήποτε μεταβολής υπάρξει στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. Το μέτρο ουσιαστικά ξεκινά από 01/01/2015.

Τη Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 , στη Χώρα μας θα έχουμε Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές ,στο πλαίσιο  της διευκόλυνσης των εργαζομένων-ψηφοφόρων για να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα έχει θεσπιστεί η λεγόμενη «Εκλογική άδεια».

Με το δεδομένο της παράτασης για 2 επιπλέον χρόνια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης , που έληγε στις 31-12-2014 , ας δούμε τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 01-01-2015 οι οποίοι και θα είναι με βάση τη νομοθετική διάταξη μειωμένοι κατά 30%.

Η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης-Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» ξεκινά τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014. Ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα ασφαλές μέσο αποτύπωσης της ασφαλιστικής ιστορίας κάθε ασφαλισμένου εργαζομένου ή επαγγελματία. Τα κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από τον δικτυακό τόπο του «ΑΤΛΑΣ»

Η τήρηση του Βιβλίου Αδειών των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική , προβλέπεται από τον Ν.4254/2014 και η μη τήρηση του επιφέρει διοικητικές κυρώσεις.

Μεγάλες επιβαρύνσεις περιμένουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 , που θα δηλωθούν εντός του 2015.

Τεχνικές οδηγίες δόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή Πινάκων Προσωπικού που αφορούν στις τροποποιήσεις ωραρίων των εργαζομένων , στο σύστημα «Εργάνη» βάση του Ν.4310/2014 Άρθρο 55. Δείτε άμεσα το ανανεωμένο άρθρο μας για το θέμα εδώ

Πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου , θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την υποχρεωτικότητα χορήγησης των Αδειών των Εργαζομένων από τις Επιχειρήσεις και ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταφορά ημερών αδείας στο επόμενο ημερολογιακό έτος έστω και αν ακόμα έχει γίνει συμφωνία εργαζομένου εργοδότη.. Ως προς τα υπόλοιπα ισχύουν τα παρακάτω :

Το δώρο Χριστουγέννων που καταβάλλεται πια μόνο στους εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα , θα πρέπει να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι τις 21/12 και σαφώς πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Εκτυπώστε και Διαβάστε τις Νέες Οδηγίες για τον ΕΝΦΙΑ Κατεβάστε απ΄ εδώ τις Οδηγίες εκτύπωσης Εκκαθαριστικού & Δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2016 ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ του ΕΝΦΙΑ 2016 1η: 30/09/2016, 2η: 31/10/2016 3η: 30/11/2016 4η: 30/12/2016 5η: 31/01/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΦΙΑ 2015 & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ Θυμηθείτε επίσης ότι ο ΕΝΦΙΑ 2015 εξοφλείται σε 5 δόσεις : 1η 30/10/2015 2η 30/11/2015 3η 31/12/2015 4η 29/01/2016 5η 29/02/2016 Με τη χρήση των Κωδικών σας taxisnet και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε ,…

«Χέρι βοηθείας» προσφέρει ο κύριος ασφαλιστικός οργανισμός των Μισθωτών , το ΙΚΑ, στη προσπάθεια να μεγεθύνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων Πολιτών της Χώρας.

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών από 01-07-2014 στο Ταμείο των Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Διαβάστε τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε στο site μας , αλλά και την αναλυτική εγκύκλιο του ΙΚΑ Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 01-07-2014 Η Εγκύκλιος Ν. 45 /11-06-2014 του ΙΚΑ (πατήστε πάνω )