Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

Ακολουθώντας το  εποχιακό «ρεύμα» της καθυστέρησης τόσο στην ενημέρωση , όσο και στη πρακτική εφαρμογή παρουσιάζουμε τον συνοπτικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2015 (1η Έκδοση) που αφορά στο Φορολογικό έτος 2014 και στην επερχόμενη υποβολή των φορολογικών μας δηλώσεων. Ο «Φορολογικός Οδηγός 2015» , δεν αποτελεί ένα πλήρες Εγχειρίδιο για τα Θέματα της Φορολογίας , αλλά επικεντρώνει στα βασικά ζητήματα που κατά την εκτίμηση μας αφορούν τη πλειοψηφία φορολογούμενων και επιχειρήσεων. Αποτελεί μια ετήσια παράδοση για το Γραφείο και τους Συνεργάτες μας η έκδοση…

Περιμένοντας το άνοιγμα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων , θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 , ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)  4172/2013  και εκ των πραγμάτων υπάρχουν αλλαγές και στο βασικό έντυπο Ε1 τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε.

Ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ενταχθεί στη Ρύθμιση του Νόμου 4321/2015 . Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας 62.370  οφειλέτες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση μέχρι 23/04 , ρυθμίζοντας οφειλές ποσού 1,84 δισ. περίπου. Σημειώνουμε ότι  στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την ΕΡΤ κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας , που παρατείνει την ημερομηνία ένταξης , στη ρύθμιση των οφειλών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη 2α Ιουνίου 2015.

Ένα σημαντικό εργαλείο που διέθεταν οι φορολογούμενοι , την Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών, για κάλυψη των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , έρχεται επιτέλους να ξεκαθαρίσει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ ως προς τις δυνατότητες του.

Η Παρακράτηση φόρου στους Μισθούς και στις Συντάξεις , ουσιαστικά ξεκινά από το ετήσιο εισόδημα των 9.545,45 € και άνω , με βάση την εγκύκλιο 1072 της ΓΓΔΕ .

Οι Μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι στη φετινή τους Δήλωση Φορολογίας θα πρέπει να «παρουσιάσουν» ένα σύνολο γενικών αποδείξεων , που θα αντιστοιχούν ως ποσό στο 10% του εισοδήματος τους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις.

Με Δελτίο Τύπου(ΔΤ) η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε τη παράταση της υποβολής των Βεβαιώσεων Αποδοχών Μισθωτών-Συνταξιούχων και των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα , μέχρι 27 Απριλίου 2015. Ας δούμε λοιπόν  συμπερασματικά τι σημαίνει αυτό.

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Με την έκδοση εγκυκλίου η ΓΓΔΕ ,γνωστοποιεί μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και στις δηλώσεις του 2015. Επισημαίνουμε κάποια βασικά σημεία και παράλληλα επισυνάπτουμε όλο το κείμενο της εγκυκλίου 1067 της ΓΓΔΕ.

Αναμένοντας το νέο έντυπο Ε1 (Βασικό έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων) έτσι ώστε να «ανοίξει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015 που αφορά στο φορολογικό έτος (χρήση 2014) , ας δούμε τι καινούργιο περιμένουμε …

Δείτε εδώ το Νέο Ανανεωμένο Άρθρο μας, που αφορά στη Δήλωση 2016 και τα Τεκμήρια που ίσχυσαν για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) Το παρακάτω Άρθρο αφορά τη περσινή Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2014 Με το τεκμαρτό «εισόδημα» (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό , μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γιαυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

Με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ έδωσε αναλυτικές διευκρινήσεις για τις περιπτώσεις απασχολούμενων που δεν παρέχουν Μισθωτή εργασία , αλλά θα φορολογηθούν με βάση τη κλίμακα των Μισθωτών.

Με την είσοδο του νέου χρόνου , «μπαίνουμε» και τυπικά στο ρυθμό της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα καμία επίσημη ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων για το 2015.

Στις αποδείξεις που πρέπει να διαθέτουν για το 2014  ΜΟΝΟ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 10% των συνολικών ετήσιων αποδοχών τους  ευρώ έχουν προστεθεί από πέρυσι  κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων. Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Eυρωπαϊκής Eνωσης.

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους.