Περιήγηση: Ιδιώτες

Ενημέρωση φυσικών προσώπων

«Χέρι βοηθείας» προσφέρει ο κύριος ασφαλιστικός οργανισμός των Μισθωτών , το ΙΚΑ, στη προσπάθεια να μεγεθύνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων Πολιτών της Χώρας.

Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών από 01-07-2014 στο Ταμείο των Μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Διαβάστε τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε στο site μας , αλλά και την αναλυτική εγκύκλιο του ΙΚΑ Τα νέα ποσοστά εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 01-07-2014 Η Εγκύκλιος Ν. 45 /11-06-2014 του ΙΚΑ (πατήστε πάνω )

Υποχρεωτική αργία με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κηρύχθηκε η 1η Μαΐου  και ως εκ τούτου η απασχόληση εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι απαγορευτική , αλλά σε περίπτωση που απασχοληθεί εργαζόμενος θα πρέπει να του καταβληθούν ημερήσιες αποδοχές προσαυξημένες κατά 75%. Διαβάστε τη σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ.

Οι εργοδότες που θα καταβάλλουν έως 28/02 , τις εισφορές περιόδου Ιανουαρίου 14 και περιόδου Δώρου Χριστουγέννων 13 και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εισφορές του πρώην ΤΕΑΥΕΚ θα πρέπει  να προσέξουν τα εξής :

Λόγω της αυστηρότητας των προστίμων και της αντίδρασης των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, το  Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.  Μέχρι όμως να γίνουν και αν γίνουν , οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ισχύουν τα παρακάτω.