Περιήγηση: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για Λογιστές

Με την έκδοση εγκυκλίου η ΓΓΔΕ ,γνωστοποιεί μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και στις δηλώσεις του 2015. Επισημαίνουμε κάποια βασικά σημεία και παράλληλα επισυνάπτουμε όλο το κείμενο της εγκυκλίου 1067 της ΓΓΔΕ.

Από τη 1η Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Την εν γένει θετική ενέργεια της παράτασης των ΜΥΦ (Μηνιαίες συγκεντρωτικές Πελατών-Προμηθευτών) 2014 , για τις 30-09-2015 ακολούθησε ένα νέο Δελτίο Τύπου της ΓΓΔΕ , για τις υπάρχουσες αποκλίσεις (διαφορές που υπάρχουν στις ήδη υποβληθείσες ΜΥΦ) που εμπλέκει παρά διευκολύνει τα πράγματα.

Σε τρεις ημέρες μπαίνουμε στον  3ο μήνα του χρόνου και ήδη μετράμε από τη ερχόμενη Δευτέρα έναν μήνα «πίσω» στη νόμιμη διορία υποβολής των φορολογικών  δηλώσεων φυσικών προσώπων , χωρίς καν να υπάρξει μια ανακοίνωση προοπτικής έναρξης.

Η κατάθεση των 3μηνιαίων Συμφωνητικών-Συμβάσεων ακολουθούσε εδώ και χρόνια τη παλιά καλή «συνταγή» της επίσκεψης στη Δ.Ο.Υ ,με όλες τις γνωστές επιπτώσεις των απίστευτων ουρών ειδικά της ημέρες της λήξης της προθεσμίας.

Σε ένα «αγώνα» συμφωνίας & υποβολής έχουν αποδοθεί τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους , για να συμφωνήσουν τις συναλλαγές τους κατά το 2014 με την ακρίβεια του … 0,01 λεπτού.

Πολύ συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή από 1.1.2015 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(ΕΛΠ).

Η νέα τακτική της έκδοσης αποφάσεων μέσω Δελτίων Τύπου της ΓΓΔΕ , συνεχίστηκε και χθες με την έκδοση ενός ακόμα που αφορά στη σύνταξη Απογραφής για κάποιες εκ των επιχειρήσεων που και παλαιότερα δεν συνέτασσαν Απογραφή.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2015, θα αρχίζει να καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις το τέλος διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ , με κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη και Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου.

Προσπαθώντας να δώσουμε τις γενικές γραμμές για την έκδοση των Παραστατικών Λιανικής & Χονδρικής Πώλησης Αγαθών και Υπηρεσιών από 01-01-2015 , διαμορφώσαμε δύο κείμενα , τα οποία ελπίζουμε να καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων , με βάση του Νόμους και τις εγκυκλίους που κυκλοφόρησαν ουσιαστικά τη τελευταία ημέρα του 2014.

Με ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων παρέχονται οδηγίες εφαρμογής για τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η  εφαρμογή των οποίων αρχίζει από 01.01.2015 και έχουν ισχύ για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών).

Τεχνικές οδηγίες δόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή Πινάκων Προσωπικού που αφορούν στις τροποποιήσεις ωραρίων των εργαζομένων , στο σύστημα «Εργάνη» βάση του Ν.4310/2014 Άρθρο 55. Δείτε άμεσα το ανανεωμένο άρθρο μας για το θέμα εδώ

Η δημοσίευση του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251 24-11-2014) φέρνει στη ζωή μας τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» , τα οποία ισχύουν από 01-01-2015 και θα μας απασχολήσουν μέσα στον επόμενο χρόνο. Σε αναμονή  της εγκυκλίου (εντός του 2014) που θα αφορά ειδικά τα κεφάλαια 2 και 3 του Νόμου , επισημαίνουμε μια αλλαγή που αφορά στη Τιμολόγηση των Αγαθών .

Μια νέα υποχρέωση για επαγγελματίες και επιχειρήσεις καθιερώνεται με νόμο που ψηφίστηκε στις 27/11/2014 , από τη Βουλή των Ελλήνων και αφορά στην απασχόληση των εργαζομένων.