Περιήγηση: ΟΜΑΔΑ FOROLINEΥΖΗΝ

Όσα «ανακαλύπτει» η Ομάδα FOROLINEυζήν

Το Αφορολόγητο των 9.000 € (αντί των 5.000 €), ισχύει για Νέους κάτω των 30 ετών και συνταξιούχους άνω των 65, υπό την προϋπόθεση οτι δεν ξεπερνά το εισόδημα τους ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ή ΤΕΚΜΑΡΤΟ τις 9.000 €. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Συνταξιούχος άνω των 65 ετών που λαμβάνει σύνταξη 600 € το μήνα και το ετήσιο εισόδημά του διαμορφώνεται στα 8.000 € δεν θα καταβάλλει φόρο. Εάν ο ίδιος συνταξιούχος είναι έγγαμος, κατέχει η μισθώνει ένα μικρό διαμέρισμα με αντικειμενική δαπάνη 3.000 € και…