του Μιχάλη Κουντούρη από την «Εφημερίδα των Συντακτών» Η επικαιρότητα των ημερών… Ο φόβος , οι αναλύσεις του τρόμου και του πανικού , τα αποτελέσματα όλης αυτής περιρρέουσας «ατμόσφαιρας» που οδηγεί και τους συμπολίτες μας να συμβάλλουν άθελα τους στην επειδίνωση… Με τις αθρόες «επισκέψεις» τους στα γκισέ των Τραπεζών !!! Μας δίνουν το έναυσμα νηφάλια και με στοιχεία , να δούμε και την «απέναντι» πλευρά… «Οποιοσδήποτε υπολογισμός των συνεπειών μιας στάσης πληρωμών του ελληνικού δημοσίου», υπογραμμίζει ο χθεσινός Guardian,…

ΔΕΙΤΕ τις Οδηγίες για τις φετινές δηλώσεις 2016 που αφορούν το Φορολογικό έτος 2015 Η ΓΓΔΕ εξέδωσε οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Νομικών Προσώπων & οντοτήτων , που αφορά στο νέο έντυπο Ν το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα ΝΠ και αντικαθιστά όλα τα έντυπα που συμπληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Το έντυπο Ν φυσικά συνοδεύεται κατά περίπτωση με τα έντυπα Ε3 και Ε2 Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί…

Η βασική διαφορά του νέου ΚΦΕ 4172/2013 , σε σχέση με τον προηγούμενο ΚΦΕ , αφορά στην αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων κάθε πηγής. Τουτέστιν δεν έχουμε πια συνάθροιση εισοδημάτων προς φορολόγηση αλλά συνάθροιση και εκκαθάριση φόρων που προκύπτουν από κάθε πηγή εισοδήματος.

Από τους αριθμούς εκλείπει η φαντασία και η οποιαδήποτε ασάφεια στην έκφραση τους… Αν λοιπόν κοιτάς τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΔΕ ως προς τη ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καταλαβαίνεις την απόλυτη αδυναμία να εκπληρωθεί ο «στόχος» της καταληκτικής ημερομηνίας , της 30ης Ιουνίου 2015.

Με την απόφαση της ΓΓΔΕ Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015 , καθορίζεται η Φορολογική αντιμετώπιση των παροχών, επιδοτήσεων και λοιπών παρεμφερών ποσών που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ.

Ένα «εκρηκτικό» πραγματικά σκηνικό υπάρχει αυτή τη στιγμή , στο πεδίο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων , φυσικών & νομικών προσώπων . Η Πολιτεία ως ο  κύριος και καθοριστικός παράγοντας της διαμόρφωσης του σκηνικού αυτού , θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και παράλληλα  με ρεαλισμό και θάρρος να δώσει τις λύσεις.

Ως γνωστό, από 01/01/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4172/2013 (ΚΦΕ) τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του «εισοδήματος από κεφάλαιο».

Με τη κατάθεση στη Βουλή Νομοθετικής διάταξης , το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΟ) προσπαθεί έστω και μερικώς , να διορθώσει σημεία του τερατουργήματος του Ν.4172 που ψηφίστηκε το 2013 και ισχύει πρώτη φορά για τα εισοδήματα του 2014 , που θα δηλώσουμε στη φετινή μας δήλωση.

Με το άνοιγμα του συστήματος υποβολής των δηλώσεων Νομικών Προσώπων (εταιρείες) & Νομικών οντοτήτων , θα πρέπει να γνωρίζουμε πότε θα καταβληθούν οι δόσεις του φόρου και πόσες είναι αυτές.

Το ΙΚΑ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της Χώρας , εξέδωσε δυο ανανεωμένους οδηγούς με αναλυτικά θέματα που αφορούν στην ασφάλιση , τις υποχρεώσεις & τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών. Τους οδηγούς αυτούς παρουσιάζουμε σήμερα , που μπορείτε να κατεβάστε , διαβάσετε και να αποθηκεύσετε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ

Ένας φίλος μου είπε : «Αμάν με τη μουρμούρα σας και τον παραλογισμό σας , εσείς οι Λογιστές όλο παρατάσεις ζητάτε και τίποτα δεν σας αρέσει…» . Πέρυσι δε , δημοσιογράφος μας «κατηγορούσε» ότι τεμπελιάζουμε και «…δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις διακοπές μας στη Μύκονο , για αυτό ζητάμε παρατάσεις…»

Με τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1113 στις 02-06-2015 μάθαμε επιτέλους μετά από 17 μήνες ποιες δαπάνες και πως  επακριβώς , εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα επαγγελματιών και εταιρειών… Από την 01-01-2014 !!!