Θέματα Δηλώσεων 2018

Εδώ υπάρχουν οι Πληροφορίες  για την Φορολογία  Εισοδήματος
που αφορούν στο Φορολογικό έτος 2017  (Δήλωση 2018).

Η ενημέρωση θα ανανεώνεται συνεχώς,                                                Ενημέρωση: 15/03/2018

 

Ημερομηνίες Υποβολής Δηλώσεων για το 2018

Φυσικά Πρόσωπα:
Έως 30 Ιουνίου 2018 ( 02/07/2018 λόγω αργίας)
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες* με διπλογραφικά (Β’ κατ.) βιβλία:
Έως 17 Ιουλίου 2018
Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες):
Έως 30 Ιουνίου 2018 ( 02/07/2018 λόγω αργίας)

*Ενδεικτικά εταιρείες με Νομική μορφή Ο.Ε, Ε.Ε 

Νέο

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την απόφαση της που αφορά τον τύπο & το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, ενώ παράλληλα «άνοιξε» την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των βεβαιώσεων. Διαβάστε τη σχετική απόφαση

Παράλληλα ενώ στις 09/03 προσδιορίστηκε , η μορφή του νέου εντύπου Ε3 που αφορά επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα, δεν είναι γνωστό πότε τεχνικά θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική εφαρμογή του,
Δείτε τη σχετική απόφαση
Δείτε το νέο Έντυπο Ε3 εδώ από το https://www.e-forologia.gr

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά…


Επισημαίνουμε δύο σημαντικές αλλαγές, που ισχύουν για τις δηλώσεις του 2018, και αφορούν
στα εισοδήματα του 2017:

Α. Καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή για ιατρικές, φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια (κωδικοί 051 & 052) και ως εκ τούτου δεν θα δηλωθούν οι δαπάνες αυτές. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται πια στη παρακάτω διάταξη.

Β. Επανέρχεται η διάταξη των  δαπάνης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών (πρ.κωδικός 049), οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών , χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.,

Αποδείξεις 2017: Ο Αναλυτικός κατάλογος

Τεκμήρια

Πως να γλυτώσεις από το «αόρατο» εισόδημα των τεκμηρίων


Βεβαιώσεις

Κατεβάστε & εκτυπώστε

 

ΟΠΕΚΕΠΕ – Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης φορολογικού έτους 2017


Τέλος επιτηδεύματος: Πόσο θα πληρώσουν «μπλοκάκια», επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα

Ποιοι 18άρηδες πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση


 

 Μερικές χρήσιμες πληροφορίες

 • Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.
 • Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ- αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.
 • Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
  α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
  β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
  – είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
  – είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
  – είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
  γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
  – τέκνα του φορολογούμενου,
  – αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
  δ) ανιόντες,
  ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.
 • Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
 • Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
  α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
  β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
  γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
  δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

 

Δείτε τα «Θέματα Δηλώσεων» προηγούμενων χρόνων

Θέματα Δηλώσεων 2017 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2016)

Θέματα Δηλώσεων 2016 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2015)

Θέματα Δηλώσεων 2015 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2014)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Τα θέματα που δημοσιεύονται στο παρόν site είναι προς ενημέρωση των φορολογούμενων και σε καμία περίπτωση το site δεν παρέχει εξ’ αποστάσεως οδηγίες & υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φοροτεχνικών-λογιστικών εργασιών.
Παρακαλούνται οι αναγνώστες να απευθύνονται στους καθ’ ύλην υπεύθυνους για αυτό , Λογιστές-Φοροτεχνικούς  για τη συμπλήρωση-υποβολή των δηλώσεων τους ή άλλων εργασιών.

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline-ADC