Κατεβάστε Αρχεία

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμα αρχεία και πληροφορίες με την επιμέλεια της Ομάδας Foroline-ADC για να χρησιμοποιήσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ DOWNLOADS 

ΝΕΟΣ Πίνακας Παραγραφής Χρήσεων (Ανανεωμένος)

NEO  Ν.4446/22-12-2016 ΦΕΚ240Α –
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις. (Κατεβάστε)

Νέο

Αφιέρωμα – ΕΦΚΑ – Νέες Ασφαλιστικές Διατάξεις

Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484 (31/12/2016) ΑΔΑ:7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Downloads)

ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Downloads)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ (Downloads):

ΕΝΤΥΠΑ (Downloads) :

  • M1 Μεταβολή προσωπικών στοιχείων ή Απόκτηση ΑΦΜ
  • M2 Έναρξη ή Μεταβολή Ατομικής Επιχείρησης
  • M3 Έναρξη ή Μεταβολή Νομικού Προσώπου