Κατεβάστε Αρχεία

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμα αρχεία και πληροφορίες με την επιμέλεια της Ομάδας Foroline-ADC για να χρησιμοποιήσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ DOWNLOADS 

ΝΕΟΣ Πίνακας Παραγραφής Χρήσεων (Ανανεωμένος)

NEO  Ν.4446/22-12-2016 ΦΕΚ240Α –
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη,Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις. (Κατεβάστε)
Νέο

Αφιέρωμα – ΕΦΚΑ – Νέες Ασφαλιστικές Διατάξεις

Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484 (31/12/2016) ΑΔΑ:7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Downloads)

ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Downloads)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ 

 

Οδηγίες εκτύπωσης Εκκαθαριστικού & Δόσεων του ΕΝΦΙΑ 2016 (Κατεβάστε)

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων (Κατεβάστε)

Οδηγός για την εκτύπωση του φετινού Εκκαθαριστικού της Εφορίας (Κατεβάστε)

Εκτυπώστε μόνοι σας τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017… (Πλήρης Οδηγός) (Κατεβάστε)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δεκέμβριος 2014)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ -ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) Έκδοση 20-05-2015

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ (Downloads):

ΕΝΤΥΠΑ (Downloads) :

  • M1 Μεταβολή προσωπικών στοιχείων ή Απόκτηση ΑΦΜ
  • M2 Έναρξη ή Μεταβολή Ατομικής Επιχείρησης
  • M3 Έναρξη ή Μεταβολή Νομικού Προσώπου