Κατεβάστε Αρχεία

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας θα βρείτε χρήσιμα αρχεία και πληροφορίες με την επιμέλεια της Ομάδας Foroline-Financial ADC για να χρησιμοποιήσετε και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ DOWNLOADS 

ΝΕΟ Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα
(Έκδοση Αύγουστος 2018)

Πίνακας Παραγραφής Χρήσεων (Ανανεωμένος)

 ΝΕΟ Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις, έκδοσης Ιουλίου 2018

 ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018: Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών  ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα. (έκδοση: Ιούλιος 2018.)
Αφιέρωμα – ΕΦΚΑ – Νέες Ασφαλιστικές Διατάξεις

Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484 (31/12/2016) ΑΔΑ:7ΗΜ5465Θ1Ω-ΚΟ7
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Downloads)

ΝΟΜΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (Downloads)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΟΔΗΓΟΙ 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Δεκέμβριος 2014)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ -ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) Έκδοση 20-05-2015

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ (Downloads):

ΕΝΤΥΠΑ (Downloads) :

  • M1 Μεταβολή προσωπικών στοιχείων ή Απόκτηση ΑΦΜ
  • M2 Έναρξη ή Μεταβολή Ατομικής Επιχείρησης
  • M3 Έναρξη ή Μεταβολή Νομικού Προσώπου