Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα (Μη επαγγελματίες)

Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα (Μη επαγγελματίες)

 • Απευθυνόμαστε κυρίως σε Μισθωτούς & Συνταξιούχους, αλλά και εισοδηματίες.
 • Καταγράφουμε αρχικά όλο το φορολογικό ιστορικό με βάση τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του Φυσικού προσώπου.
 • Δημιουργία Πίνακα «Ανάλωσης Κεφαλαίου» με βάση τις φορολογικές δηλώσεις -τουλάχιστον- της τελευταίας 10ετίας, για τη δημιουργία της εικόνας «διαθεσίμων» του Φυσικού προσώπου.
 • Έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης ακινήτων του Φυσικού προσώπου (Ε9) με διορθώσεις-συμπληρώσεις όπου απαιτείται, με βάση τα νομιμοποιητικά έγγραφα που διαθέτει.
 • Σύνταξη, υποβολή και έκδοση όλων των απαραίτητων δηλώσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση, ενδεικτικά έντυποΑ21, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια, Φορολογική ενημερότητα κλπ.
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων του Φυσικού προσώπου και της οικογένειας του (ενδεικτικά έντυπα Ε1, Ε2 κά).
 • Σύνταξη και υποβολή του Περιουσιολογίου, από τη στιγμή που καθιερωθεί, αλλά και για τους υπόχρεους που ήδη ισχύει ως υποχρεωτικό.
 • Παρουσία και διεκπεραίωση εργασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και επίλυση ερωτημάτων που αφορούν τη Φορολογική, την εργατική ή την ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Παροχή της Κάρτας «Φορολογικός Σύμβουλος – ΦΟΡ.ΣΥ.» για τη πιο οικονομική «αγορά» υπηρεσιών, από το Γραφείο μας. (Διατίθεται)
 • Ένταξη του Φυσικού προσώπου στην Υπηρεσία Άμεσης Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων για άμεση διεκπεραίωση και επίλυση θεμάτων και αιτημάτων του.
 • Εγγραφή του Φυσικού προσώπου στο site www.foroline.gr , για καθημερινή ενημέρωση με χρήσιμα και χρηστικά εργαλεία που τον ενημερώνουν και τον διευκολύνουν στη καθημερινότητα του.