Υπηρεσίες Εργατικής Νομοθεσίας (Μισθοδοσία)

Υπηρεσίες Εργατικής Νομοθεσίας (Μισθοδοσία)

Απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα-εργαζομένους που ζητούν πληροφορίες για θέματα Εργατικής Νομοθεσίας.

Τήρηση-Παρακολούθηση Μισθοδοσίας.

  • Έναρξη Απασχόλησης-Απογραφή Εργοδότη ΙΚΑ καθώς και Έναρξη Απασχόλησης-Απογραφή Εργοδότη άλλου Ταμείου (Πλήρεις Διαδικασίες)
  •   Έγγραφή στο Σύστημα www.sepe.gr
  Η Τήρηση Μισθοδοσίας (περιλαμβάνει)
v  Έκδοση Μηνιαίας Μισθοδοσίας (14 περίοδοι)
v  Έκδοση & Υποβολή Μηνιαίας ΑΠΔ ΙΚΑ (12 περίοδοι)
v  Έκδοση & Υποβολή Μηνιαίου Φόρου Μισθωτών (12 περίοδοι)
v  Έκδοση Αποδείξεων Μισθοδοσίας – Λογιστικού Άρθρου
v  Υποβολή εντύπων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Ετήσιος Πίνακας
v  Υποβολή εντύπων στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Τροποποιήσεις, Αλλαγές
v  Έκδοση και Υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων Μισθοδοσίας
v  Τήρηση Βιβλίου Αδειών
v  Τήρηση Βιβλίου Υπερωριών (όπου απαιτείται)
v  Έκδοση διαφόρων βεβαιώσεων & πιστοποιητικών εργαζομένων
v  Ρυθμίσεις οφειλών μέσω ΚΕΑΟ
v  Έκδοση στατιστικών ιστορικότητας – Υπολογισμός Σεναρίων κόστους
v  Εκπροσώπηση σε αρμόδιους φορείς (Ταμεία. ΣΕΠΕ )
v  Έκδοση & Υποβολή Μηνιαίων Κατ/σεων άλλου Ταμείου (12 περίοδοι)
v  Υποβολή Ωραρίου κυλιόμενων Βαρδιών/ανά εργαζόμενο στο «ΕΡΓΑΝΗ»
v  Υποβολή Μηνιαίων Υπερωριών/ανά εργαζόμενο στο «ΕΡΓΑΝΗ»
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα μας, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα εργαζομένους.