Υπηρεσίες Συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα

Υπηρεσίες Συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα

Συνεργάτες μας , με πολύχρονη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο τομέα και στην ειδικότητα τους , έρχονται να συντονίσουν , να προτείνουν, να επιλύσουν προβλήματα ,  μαζί με τον /την επιχειρηματία, σε όλα τα θέματα που σήμερα απασχολούν, μια αναπτυσσόμενη & σύγχρονη επιχείρηση.

Εξειδικευμένα στελέχη & επαγγελματίες, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν το επιχειρηματικό Όραμα της Μικρομεσαίας επιχείρησης να  υποστηρίξουν και να προστατεύσουν το σύνολο της επιχειρηματικής Δράσης της, ανά τομέα:

  • Οικονομικός & Εμπορικός Σχεδιασμός
  • Συμβουλευτική Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • Νομική Υποστήριξη
  • Μηχανογράφηση
  • Εικόνα & Επιχειρηματικό Έντυπο
  • Επιχειρησιακά Σεμινάρια

Εμείς σας προτείνουμε τους Συνεργάτες μας, με τους οποίους ήδη έχουμε συνεργαστεί στον τομέα τους και εκτιμούμε την επαγγελματική πληρότητα και εγκυρότητα τους.