Χρήσιμα & Χρηστικά

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε Χρήσιμα  links, οδηγίες & πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Η Σελίδα ανανεώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία και δικτυακούς τόπους ,που μπορείτε άμεσα να χρησιμοποιήσετε…

 

 Επίκαιρα
ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πρ.ΙΚΑ)

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ ΜΕΣΩ TAXISNET
  (Δεν απαιτείται προσέλευση σε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου)Η διαδικασία πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που ήδη διαθέτετε ως χρήστης των υπηρεσιών του TAXISNET, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.
Πατήστε για είσοδο στην Hλεκτρονική Yπηρεσία – Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET.
Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία – Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.

 

Δείτε οδηγίες στο παραπάνω Βίντεο για την  Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων

Διαβάστε  το Άρθρο μας : ΙΚΑ : Απογραφή Προστατευόμενων (Εμμέσων) Μελών Ασφαλισμένων…

ΓΕΜΗ
https://services.businessportal.gr/

ΟΑΕΔ  
(http://www.oaed.gr/)

Διαδικασία Εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που εχουν εκδοθεί και αποδοθεί από Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ (Έντυπο: “ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ”

Διαδικασία Εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τη χρήση κωδικών πρόσβασης που εχουν εκδοθεί και αποδοθεί από Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ .
ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (πρ.ΟΑΕΕ) 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα για :

  • Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου
  • Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων
  • Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου
  • Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος
  • Πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία

Εγγραφή χρήστη ΟΑΕΕ (μέσω TAXISnet)

(Δεν απαιτείται προσέλευση σε Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου)

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

α) Πιστοποίηση από το TAXISnet μέσω ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του, με χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτετε ως χρήστης των υπηρεσιών του.

β) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον ΟΑΕΕ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Εγγραφή χρήστη ΟΑΕΕ

(Απαιτείται προσέλευση σε Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ για παραλαβή κλειδαρίθμου)

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

α) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στον ΟΑΕΕ.

β) Προσέλευση ενδιαφερομένου (ή εξουσιοδοτημένου ατόμου με επικυρωμένη εξουσιοδότηση) σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, προσκομίζοντας :

– Αστυνομική ταυτότητα

– Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

– Βεβαίωση ΑΜΚΑ

όπου θα γίνει πιστοποίηση των στοιχείων σας και θα σας αποδοθεί ειδικός κλειδάριθμος.

γ) Ενεργοποίηση του λογαριασμού σας με χρήση των στοιχείων σύνδεσης που ορίσατε σε συνδυασμό με τον ειδικό κλειδάριθμο που παραλάβατε από το Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τηλεφωνικό Κέντρο Υπουργείου: 210- 3375000 και 213-1525000
Tαχ. Δ/νση Υπουργείου: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ)

Διάφορα

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις

(Διαβάστε Ερωτήσεις Απαντήσεις από Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών
του Υπουργείου ΔΜΗΔ)
Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων.

Χρήσιμα Links

Τύπος

 

Τράπεζες

Λήψεις Προγραμμάτων  
Download Acrobat Reader