Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά…

11

Η φορολογική δήλωση του 2018 (που αφορά το φορολογικό έτος 2017), παρουσιάζει λίγες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Παρουσιάζουμε λοιπόν τα βασικά σημεία , που αφορούν στις φετινές δηλώσεις, συνοπτικά και με παραδείγματα.

Δείτε το νέο άρθρο μας για τις δηλώσεις του 2019

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2019, απλά και κατανοητά…

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών & νομικών προσώπων τα μεσάνυχτα της 30ης Ιουλίου 2018,
Η τελευταία προθεσμία είναι ΜΟΝΟ για  Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες* με διπλογραφικά (Β’ κατ.) βιβλία: μέχρι 16/08/2018

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Από το προηγούμενο φορολογικό έτος, ισχύει η ενιαία κλίμακα για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων:

Η κλίμακα

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

 

 • Ποιους αφορά η παραπάνω Κλίμακα:
  Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομικές επιχειρήσεις, Αγρότες
 • Πως εφαρμόζεται η κλίμακα ;

Α. Στις Ατομικές Επιχειρήσεις – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Παραδείγματα 

1.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 15.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% άρα ο φόρος 15.000 Χ 22% = είναι 3.300€,
Άρα ο Φόρος είναι: 3.300€

2.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 25.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και ο φόρος είναι 4.400€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 1.450€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 4.400€+1.450€= 5.850€

3.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 33.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22%, για τα υπόλοιπα  10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 7.300€, τέλος για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 1.110€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 7.300€+1.110€= 8.410€

4.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 51.000€.
Ο Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 11.000€, για τα υπόλοιπα 11.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 45% και ο φόρος είναι 4.950€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 11.000€+4.950€= 15.950€

Απαραίτητη διευκρίνηση: Στο υπολογισμό του τελικού φόρου ΔΕΝ υπάρχει στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων & των ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρου λόγω αφορολογήτου.

Η κλίμακα δηλαδή είναι προοδευτική, για τα εισοδήματα.

Β. Στους Μισθωτούς,Συνταξιούχους,Αγρότες (Αφορολόγητο)

Ισχύει και εδώ η ίδια κλίμακα φορολογίας Φυσικών Προσώπων:

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

 Ο φόρος  που προκύπτει από τη παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ
8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9.500,00 € 190,00 € 140,00 € 90,00 € 0,00 €
11.000,00 € 520,00 € 470,00 € 420,00 € 320,00 €
12.000,00 € 740,00 € 690,00 € 640,00 € 540,00 €
13.000,00 € 960,00 € 910,00 € 860,00 € 760,00 €
15.000,00 € 1.400,00 € 1.350,00 € 1.300,00 € 1.200,00 €
20.000,00 € 2.500,00 € 2.450,00 € 2.400,00 € 2.300,00 €
30.000,00 € 5.500,00 € 5.450,00 € 5.400,00 € 5.300,00 €
43.000,00 € 10.680,00 € 10.630,00 € 10.580,00 € 10.480,00 €

Στα παραδείγματα δεν υπολογίζεται η μείωση φόρου κατά 1,5%, που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2017 και καταργήθηκε από 01-01-2018.
 Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου με τη Κλίμακα,είναι ο ίδιος για Μισθωτούς και Συνταξιούχους , με τη προσθήκη αφορολογήτου που μειώνει τον φόρο.

♦ Διευκρινήσεις και οδηγίες για το αφορολόγητο Μισθωτών, Συνταξιούχων & Αγροτών, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω

 

Η κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Η Κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, υπολογίζεται επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
12.000 0,00% 0 12.000 0
8.000 2,20% 176 20.000 176
10.000 5,00% 500 30.000 676
10.000 6,50% 650 40.000 1.326
25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201
155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151
Υπερβάλλον 10,00%

Παραδείγματα

1.Για Εισόδημα 15.000€:
Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 0% και ο φόρος είναι 0€, για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 2,20% και ο φόρος είναι 66€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 66€

2.Για Εισόδημα 35.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 30.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 5% και ο φόρος είναι 676€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 325€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 676€+325€=1.001€

3.Για Εισόδημα 52.000€:
Ο Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 1.326€, για τα υπόλοιπα 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 7,50% και ο φόρος είναι 900€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 1.326€+900€=2.226€

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, 

 

29%

Ενιαίος συντελεστής Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων (Εταιρείες)

Αφορά :

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών—Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

και ακόμη

100%        Ενιαία προκαταβολή φόρου 

Ποιους αφορά:

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε – Τράπεζες
 • —Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • —Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • —Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • —Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • —Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • —Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια)

                 Εισόδημα                           Συντελεστής %
από ακίνητη περιουσία 

                  0-12.000                                         15%

           12.001 – 35.000                                   35%
                  35.001-                                           45%

Η Κλίμακα του εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία(ενοίκια), λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ) ΜΗΝΙΑΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΕΣΟΔΟ
ΦΟΡΟΣ 
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 100,00 € 1.200,00 € 180,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 360,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 400,00 € 4.800,00 € 720,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.000,00 € 12.000,00 € 1.800,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 1.500,00 € 18.000,00 € 3.900,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 200,00 € 2.400,00 € 6.000,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 2.500,00 € 30.000,00 € 8.100,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 3.000,00 € 36.000,00 € 10.300,00 €
Μηνιαίο εισπραχθέν ενοίκιο 5.000,00 € 60.000,00 € 21.100,00 €
⊗ Από το ποσό του φόρου που προκύπτει, αφαιρείται ποσοστό 5% των συνολικών εισοδημάτων από ακίνητα, ως δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες.

⊗ Τι γίνεται με τα Ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί μέσα 2017;

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.
Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(Άρθρο 39 του ν. 4172/2013(ΚΦΕ) παράγραφος 4)

 

Φόρος μερισμάτων

15%

Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης  των μερισμάτων,

 Αφορά κυρίως κεφαλαιουχικές εταιρείες (πχ. ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΑΕ  και προσωπικές εταιρείες (πχ. Ο.Ε. Ε.Ε με διπλογραφικά (γ’ κατ.) βιβλία), που έχουν να διαμοιράσουν μερίσματα.Επισημαίνουμε δύο σημαντικές αλλαγές, που ισχύουν για τις δηλώσεις του 2018, και αφορούν στα εισοδήματα του 2017:

Α. Καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή για ιατρικές, φαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια (κωδικοί 051 & 052) και ως εκ τούτου δεν θα δηλωθούν οι δαπάνες αυτές. Οι δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται πια στη παρακάτω διάταξη.

Β. Επανέρχεται η διάταξη των  δαπάνης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών (πρ.κωδικός 049), οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών , χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.,

Αποδείξεις 2017: Ο Αναλυτικός κατάλογος

 

Το Αφορολόγητο

 

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει φέτος να πραγματοποιήσουν δαπάνες με πλαστικό χρήμα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος τους ως εξής:

– 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

– 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.

– 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω

Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλα τα έξοδα που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά περιλαμβάνονται στη λίστα των δαπανών οι οποίες εφόσον πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό χρήμα οδηγούν στην κατοχύρωση του έμμεσου αφορολόγητου ορίου.

Η λίστα με τις αποδείξεις για το 2017 (που θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του 2018) περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.

Παραδείγματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Μισθωτών, Συντ/χων
Ποσό Αποδείξεων
5.000,00 € 500,00 €
8.000,00 € 800,00 €
10.000,00 € 1.000,00 €
12.000,00 € 1.300,00 €
15.000,00 € 1.750,00 €
18.000,00 € 2.200,00 €
20.000,00 € 2.500,00 €
25.000,00 € 3.250,00 €
40.000,00 € 6.500,00 €

 

Οι ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από το μέτρο. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν δαπάνες με αποδείξεις (χάρτινες), προκειμένου να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

 

Πρόσθετες μειώσεις φόρου

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του:

α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,

β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,

γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

⊗  Μειώσεις φόρου για δωρεές

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι φορείς με έδρα την ημεδαπή ή άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούμενων σε αυτούς δωρεών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για το σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.


Τεκμήρια

Διαβάστε τα σχετικά Άρθρα μας:

 

Απαραίτητη διευκρίνηση και μια συμβουλή…

Το παρόν άρθρο, έχει σαν σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων και δεν αποτελεί «οδηγό» συμπλήρωσης της φορολογικής μας δήλωσης.
Η ενημέρωση δε αυτή, αφορά τα βασικά σημεία της φορολογίας εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων ενώ παράλληλα επισημαίνουμε, ότι υπάρχουν εξειδικευμένες περιπτώσεις και σημεία που δεν αναφέρονται στο άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση σας συμβουλεύουμε να απευθύνεστε στους καθ’ ύλην αρμόδιους Λογιστές –  Φοροτεχνικούς, για τη συμπλήρωση και την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.11 Σχόλια

 1. αναστασιος καραγιάννης on

  στο παράδειγμα με το φόρο μισθωμάτων ξεχάσατε να αφαιρέσετε 5% για αποσβέσεις από το έσοδο.ο φόρος είναι μικρότερος.

 2. Καλησπέρα σας, είναι προφανές για την κατανόηση της φορολογίας εισοδημάτων από ακίνητα, τα παραδείγματα ανταποκρίνονται στα ποσοστά της κλίμακας χωρίς την αφαίρεση ποσοστού 5% των συνολικών εισοδημάτων από ακίνητα, ως δαπάνες για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες,
  Παρόλα αυτά συμπληρώσαμε την επισήμανση σας στο άρθρο.

 3. αναστάσιος καραγιάννης on

  ευχαριστώ!!!
  Τάσος

 4. Αναστασια on

  καλησπερα!
  καποιος θεωρητικα ανεργος που δεν ειναι γραμμενος στα μητρωα ανεργων του οαεδ απαλλασεται απο την πληρωμη μεσω καρτας??

 5. ΑΜΦΙΘΕΑ on

  Καλησπέρα σας
  Επίσης ο άνεργος ο εγγεγραμένος στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ , φέτος φορολογείται???

 6. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Φορολογείται αν εμπίπτει στην κατηγορία των τεκμηρίων διαβίωσης. Αν για παράδειγμα έχει κάποιο σπίτι ή αυτοκίνητο. Για περισσότερες λεπτομέρειες ρωτήστε τον λογιστή σας.

 7. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Αν θέλει να χτίσει αφορολόγητο όχι, δεν απαλλάσσεται.

 8. Ευάγγελος Τσαντήλας on

  Είσαστε κατατοπιστικοί.
  θέλω όμως να μάθω , αν το εισόδημα από ενοίκια κατοικιών επιβαρύνεται και με άλους φόρους
  εκτός των αυτοτελών συντελιστών, πχ συμπληρωματικό , χαρτόσημο κτλ .
  Ευχαριστώ .

 9. ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΓΟΥΡΟΥ on

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

  ΕΧΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 50% ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

  ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ (13 ΕΤΩΝ) ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΩΣ ΑΓΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 9000,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

  ΟΜΩΣ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΦΙΑ 1000,00 ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ(97%) ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 50 % ΣΕ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ
  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΗΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 8000,00 ΕΥΡΩ

  ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΤΗ KAI EAN NAI ME ΠOIO TΡOPO ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΙΤΗΘΩ;;;;;

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΠΟΤΕ Ε1 ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ;;;;;;;

 10. Βασίλης Μπουρναβέας on

  Καλησπέρα.
  Εκδίδοντας ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας πρέπει να κάνω αυτασφάλιση; Θεωρούμαι ελεύθερος επαγγελματίας και άρα πρέπει να κάνω έναρξη επαγγέλματος;
  Σημειωτέον δεν έχω και δεν πρόκειται να αποκτήσω σκαφος ούτε πρόκειται να δουλέψω ως εργατης-υπάλληλος σε επαγγελματικό σκάφος
  Ευχαριστώ πολύ

 11. ΛΟΥΙΖΑ on

  Kαλημέρα,

  τα εισοδήματα από επιδόματα, όπως το οικογενειακό Α21, το ΚΕΑ, το ετήσιο μέρισμα, θέρμανσης κ.λ.π. πρέπει να χτίσουν αφορολόγητο μέσω πλαστικού χρήματος;

  Επίσης όταν υπάρχει εισόδημα από ενοικίαση κατοικίας, το οποίο φορολογείται ούτως ή άλλως, απαλλάσσεται από τον φόρο ή μέρους αυτού, εφόσον χτιστεί αφορολόγητο;

  Ευχαριστώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.