ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ www.foroline.gr

Προοίμιο

Οι όροι χρήσης του  δικτυακού τόπου www.foroline.gr (στο εξής site www.foroline.gr) είναι δεσμευτικοί και ως εκ τούτου προτού προβείτε στη χρήση του site www.foroline.gr με οποιοδήποτε τρόπο, σας παρακαλούμε να αναγνώσετε τους παρακάτω όρους χρήσης.
Περαιτέρω η πρόσβαση σας στο site www.foroline.gr υποδηλώνει εκ μέρους σας τη πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που ακολουθούν.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι ο δικαιούχος του site www.foroline.gr κ.Σακελλαρόπουλος Αναστάσιος του Αριστείδη, μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον εκείνος το κρίνει αναγκαίο,  με ταυτόχρονη δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση και οι οποίοι θα ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του site www.foroline.gr, καθώς και για τα εγγεγραμμένα μέλη του. Επίσης το www.foroline.gr καθώς και οι λέξεις-όροι «Foroline», «Foroline-ADC» και «Foroline-ADC, Οικονομικός οδηγός Επιβίωσης», «FOROLINEυζην» είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και λέξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

 

 1. Πνευματικά Δικαιώματα
  Το σύνολο του περιεχομένου του site www.foroline.gr, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, video, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του site www.foroline.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα ανήκουν στο site www.foroline.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
  Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο site www.foroline.gr δημοσιεύονται με τη σχετική άδεια των κατόχων ή παρατίθενται καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Εάν στις σελίδες δημοσιευτεί υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου θα κατέβει αμέσως μετά από ειδοποίηση του ίδιου.
 2. Περιεχόμενο του site www.foroline.gr
  Το site www.foroline.gr, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια  ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να χαρακτηρίζονται, στο μέτρο του δυνατού, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.
  ¨Έτσι σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του site www.foroline.gr. Το Περιεχόμενο του παρέχεται όπως εμφανίζεται ακριβώς, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του site www.foroline.gr, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του site www.foroline.gr ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το site www.foroline.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.
  Επίσης οποιαδήποτε πληροφορία  παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του site www.foroline.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση και επιθυμία, αποκλείοντας  οποιαδήποτε δική μας ευθύνη.
 3. Τα Άρθρα, τα κείμενα, τα έγγραφα που δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται  στο site www.foroline.gr είναι ελεύθερα για χρήση και αναπαραγωγή, αποτελούν όμως πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν παρά μόνο με την συγκατάθεσή τους. Το site www.foroline.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η καταστροφή εξοπλισμού ή απώλεια κέρδους ή άλλη άμεση η τυχαία βλάβη προκληθεί από την αναπαραγωγή  τους.
  θα πρέπει  να έχετε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας  που υπάρχουν στον σκληρό σας δίσκο πριν από την χρησιμοποίησή τους.Επίσης οποιοδήποτε λογισμικό και άλλα υλικά που διατίθενται για μεταφόρτωση (download), πρόσβαση ή άλλη χρήση από αυτό το δικτυακό τόπο με τους δικούς τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις άδειας χρήσης, θα διέπονται από τους εν λόγω όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις.
 4. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (links)
  Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών-συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners.
  Οι «δεσμοί-σύνδεσμοι» τοποθετούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του site www.foroline.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των «δεσμών-συνδέσμων» δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.
 5. Επικοινωνία-newsletter
  Στη λίστα παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του site www.foroline.gr μπορεί να εγγραφεί ΔΩΡΕΑΝ οποιοσδήποτε επισκέπτης, ο οποίος ενδεικτικά αποκαλείται «εγγεγραμμένος μέλος». Για την εγγραφή του Μέλους στη παραπάνω  λίστα ζητείται μόνο ένα έγκυρο μέηλ και κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο.. Το site www.foroline.gr μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν το «εγγεγραμμένο μέλος»  δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
  Για την επικοινωνία οποιουδήποτε επισκέπτη ή «εγγεγραμμένου μέλους» με το site www.foroline.gr ζητείται: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία –τηλέφωνο προαιρετικά και μόνο το μεηλ υποχρεωτικά. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το site www.foroline.gr  διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.
 6. Κάθε «εγγεγραμμένο μέλος» του site www.foroline.gr με διαδικασία που υφίσταται στο newsletter που λαμβάνει, μπορεί να διαγραφεί με επιθυμία του από τη λίστα παραληπτών(mailing lists) καθώς και να πατήσει για τη διαγραφή στο σημείο αυτό Διαγραφή 
 7. Διαβάστε επίσης: «Τα δικαιώματα σας, για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων σας»
  .
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου, της μορφής του site www.foroline.gr, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανάρτηση τους στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρίσκονται και οι παρόντες Όροι χρήσης. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας

Η Ομάδα Συνεργατών Forolineυζήν