2

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
FOROLINE ADC
0

E-Learning από το ΕΚΠΑ με έκπτωση 15%

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)…