Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Θέματα για Επαγγελματίες και Εταιρείες

Ανενημέρωτους οφειλέτες, κενά, αρκετά παράδοξα και εξαιρετικά σκληρούς όρους επανένταξης στη διαδικασία που ακολουθούν ο ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όταν κάποιος οφειλέτης βγαίνει εκτός ρύθμισης, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη. της Ρούλας Σαλούρου Είναι ενδεικτικό ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών που προσέφυγε στον Συνήγορο, απώλεσε τη ρύθμιση είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε εξαιτίας σφάλματος του Ταμείου, ή της τράπεζας ή ακόμη και τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στις περιπτώσεις, δε, που οι ίδιοι κατέθεσαν αίτηση…

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.1665/1986, όπως ισχύει σήμερα), στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού ή ακινήτου αγαθού που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλόμενου του παρέχοντάς του συγχρόνως το δικαίωμα, με τη λήξη της σύμβασης, είτε να αγοράσει το αγαθό, είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. της δικηγόρου Κωνσταντίνας Σταυρίδη  Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται υποχρεωτική αγορά του αγαθού κατά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης,…

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η Δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά κατηγορία Δικαιούχων. Κατηγορία Δικαιούχων Α:…

Με την παρουσίαση του πλαισίου που αφορά την επιβολή προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ευελπιστούμε ότι οι επιχειρήσεις/εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον τρόπο αποτελεσματικής διαχείρισης των ενεργειών τους σχετικά με τις δυνατότητες μείωσης, έκπτωσης και προσφυγής του προστίμου. Της Πανωραίας Ντάτη* Γραπτές εξηγήσεις Ας υποθέσουμε ότι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν έλεγχο στην επιχείρησή μας και διαπίστωσαν π.χ. απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας…

Αύξηση της τάξης του 35% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) καταγράφηκε στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016  και Ιουνίου 2017, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν (Οκτώβριος 2015 – Ιούνιος 2016). Από την ανάλυση των στοιχείων του μητρώου το τελευταίο 9μηνο (Οκτώβριος 2016 – Ιούνιος 2017) προκύπτει ανοδική τάση ιδρύσεων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, η οποία κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2017, με 63 νέες εγγραφές, σταθεροποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο…

Από τη Πέμπτη 27/07, μια σειρά από επαγγελματίες υποχρεούνται σε εγκατάσταση το μηχανημάτων POS στους επαγγελματικούς χώρους τους. Δείτε εδώ αρχικά ποιους αφορά: Βρείτε μόνοι σας, αν υποχρεούστε στην απόκτηση POS για την επιχείρηση σας (Οδηγός & η Απόφαση) Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο που «κυκλοφόρησε» ανήμερα της καταληκτικής ημερομηνίας Ποιοι τελικά είναι υπόχρεοι εγκατάστασης POS Οι επαγγελματίες, δηλαδή τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα,  που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στη απόφαση  45231/27.4.2017 (δείτε το σχετικό άρθρο μας) και έχουν συναλλαγές  με ιδιώτες,…

Σε νέα τεχνολογική εποχή περνούν τα Επιμελητήρια προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη τους και ανοίγοντάς τους έτσι εύκολους δρόμους, τόσο για τη χρηματοδότησή τους από κοινοτικά και άλλα προγράμματα όσο και για την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας προσφέρει στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης. Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη…

Ο ΚΦΕ (Ν 4172/2013), με το άρθρο 22, καθιερώνει κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, εκείνων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Επομένως, τίθεται  γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών / εξόδων, με την έννοια ότι καταρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες. Το ως άνω άρθρο 22, ασφαλώς, πρέπει να εξετάζεται συστηματικά και σε σχέση με το επόμενο άρθρο 23, το…

Aναλυτική εγκύκλιος από την  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων   με τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους, όπως προβλέπονται από τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές που είχαν ως στόχο να κάνουν το σύστημα πιο αποτελεσματικό και να κλείσουν “παραθυράκια” για την αποφυγή των κυρώσεων. Μπαίνει λουκέτο: Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κ.Φ.Δ. ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων αποδείξεων, από τον ίδιο έλεγχο, ή,…

Με αφορμή μη ορθές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διενέξεις που δημιουργούνται, αλλά και αμφιβολίες που υπάρχουν στο τι ισχύει και τι όχι κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης προχωράμε στην ακόλουθη ανάλυση: Του Γιάννη Δούσκα, υπαλλήλου του 2ου ειδικού συνεργείου ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Α. Η διακοπή των εργασιών μιας επιχείρησης οιασδήποτε μορφής (ατομικής, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ κ.λπ.), ανέκαθεν αποτελούσε μία διαδικασία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας ήταν οι…

Στα 120 εκατ. ο προϋπολογισμός του προγράμματος για νέες τουριστικές εταιρείες. Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η προκήρυξή του. Έως και 50% το ύψος της επιδότησης. Ποιες δραστηριότητες ενισχύονται. του Σταμάτη  Ζησίμου Τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων προβλέπει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται…

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2161/23.06.2017) Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Άρθρο 2 ΟΡΙΣΜΟΙ […] 4.Επιχείρηση Υγειονομικού ενδιαφέροντος νοείται στην παρούσα, κάθε κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα που αφορά είτε τρόφιμα και ποτά, είτε παροχή υπηρεσιών. 5. Επιχείρηση τροφίμων και ποτών: Κάθε επιχείρηση Δημόσια ή Ιδιωτική, κερδοσκοπική ή…

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο προσκόμισης του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού – φορολογικού στοιχείου από τους δικαστικούς επιμελητές (και λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες) προς το δημόσιο, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπ.Οικονομικών μέσω σχετικής εγκυκλίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το σχετικό τιμολόγιο- απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την καταβολή αμοιβής ελεύθερων επαγγελματιών (π.χ. δικαστικών επιμελητών, μεταφραστών, κ.λπ.) θα πρέπει να προσκομίζεται από τον δικαιούχο κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα, ως απαραίτητο δικαιολογητικό εκκαθάρισης…

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε  την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. €. Η δράση αποτελεί τη συνέχεια του α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017  και μπορεί να γίνει…

Τον δρόμο για επιβολή χρηματικών προστίμων έναντι της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων ανοίγει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. της Έλενας Λάσκαρη Όπως προκύπτει από την απόφαση, σε έντεκα επαγγελματικές ομάδες ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορεί εφεξής να επιβάλλει ειδικά χρηματικά πρόστιμα αντί για λουκέτο, για λόγους που συνδέονται με φορολογικές παραβάσεις (βλ. επισήμανση). Συγκεκριμένα, η απόφαση ορίζει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα αντί για λουκέτα στις εξής επαγγελματικές…