Περιήγηση: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για Λογιστές

Η αφανής εταιρεία αποτελεί έναν εταιρικό τύπο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πράξη. Με τον νόμο 4072/2012 ρυθμίστηκε νομοθετικά το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της. Δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής…

Με τη δημοσίευση των αποφάσεων Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 επήλθαν αλλαγές στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων παρακράτησης φόρου και γεννήθηκαν, ευλόγως, αρκετά ερωτήματα ως προς την ορθή εφαρμογή των οδηγιών. Παρακάτω, παραθέτουμε διατάξεις των αποφάσεων και, ενδεικτικά, ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν. του Γιώργου Παπαδόπουλου -Οικονομολόγου, MSc 1. Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.…

Διαδικασία χορήγησης αμοιβών και δικαστικός έλεγχος του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου Πασχάλη  Μιχαλόπουλου*  1. Με τον Ν.4548/2018 αναμορφώνεται το καθεστώς αμοιβών του Δ.Σ. και καθορίζεται το γενικό πλαίσιο χορήγησης αμοιβών ή άλλων παροχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή (ή άλλες παροχές) για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία λόγω της ιδιότητας τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, το καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας (άρθρο 109 παρ 1).…

Με Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται νέος ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (αρχικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων, καθώς και τροποποιητικών).Συγκεκριμένα,  εκδόθηκαν οι εξής  Αποφάσεις: Από την Επιστημονική Ομάδα Epsilon Net Α.1099/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις». Α.1101/2019 «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της…

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, μειώνεται ο συντελεστής στην φορολογία μερισμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση, από 1.1.2019 ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων μειώνεται από 15% σε 10%, σε εφαρμογή του άρθρου 65, του Ν. 4603/2019. Ειδικότερα “1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%)”. 2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής: “α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%)”. 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα…

Σε δύο ημέρες χωρίζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες, των υποχρεώσεων του Μαρτίου λόγω του Σαββατοκύριακου 30-31 Μαρτίου. Ας δούμε λοιπόν πως κατανέμονται… Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Φεβρουαρίου 2019 : Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Φεβρουαρίου 2019 : Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Ιανουάριο 2019 : Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ…

Η Ενωτική Κίνηση Επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών Αττικής (ΕΚΕΛΦΑ), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία – Ηλεκτρονική τιμολόγηση» στην Αθήνα την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επί της οδού Ακαδημίας 18, στο κέντρο της Αθήνας. Εισηγητής της ημερίδας θα είναι ο φορολογικός σύμβουλος κ. Γιάννης Τριανταφύλλου, όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο της ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία και θα επακολουθήσει συζήτηση. Η ΕΚΕΦΛΑ που δραστηριοποιείται ως παράταξη, στην Ένωση…

Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα εντός του οποίου μπορούν να υποβληθούν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών εμπρόθεσμα χωρίς επιβολή προστίμου. του Γιώργου Παπαδόπουλου (Οικονομολόγος, MSc) Η διαδικασία υποβολής είναι γνωστή από τα προηγούμενα έτη. Για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018 και επόμενων, αλλαγές έχουν επέλθει με την ΠΟΛ. 1217/2018 και αφορούν την περίοδο υποβολής τους. Παρακάτω παραθέτουμε, ενδεικτικά, τα κυριότερα σημεία που θα απασχολήσουν κατά την υποβολή. 1. Υπόχρεοι Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, είναι: α) Κάθε…

Σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου νομικής μορφής ΙΚΕ, υπάρχουν 7 διαχειριστές και κεφαλαιακοί εταίροι με τον ένα να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας και τους υπόλοιπους να έχουν ποσοστό 1% ή 2% και όλοι ενώ εργάζονται ως κομμωτές αμείβονται με αμοιβές διαχείρισης και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ). Σε περίπτωση ελέγχου, εγκυμονεί ο κίνδυνος να θεωρηθεί ως εξαρτημένη εργασία και να έχουν τις προβλεπόμενες συνέπειες περί ανασφάλιστης εργασίας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τις διατάξεις των άρθρων 38 και…

Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. του Βασίλειου Παπαβασιλείου (Οικονομολόγος, Μ.Β.Α.) Κατ΄ εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης. Αρχικά οι περιπτώσεις των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ρυθμίστηκαν με το άρθρο 104 του Ν.4387/2016 , «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Σύσταση…

1. Εισαγωγή Οι μισθώσεις έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο συχνά θέματα συζήτησης στη χώρα μας, σχετικά με την αντιμετώπιση τους τόσο από λογιστικής όσο και από φορολογικής πλευράς. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει, κατά τα τελευταία χρόνια στη λογιστική επιστήμη και στη φορολογική νομοθεσία, είναι συχνές και σημαντικές, ενώ έχουν αντίκτυπο σε πλήθος συναλλαγών. του Ελευθέριου Ερκέκογλου  (Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής & Σύμβουλος Επιχειρήσεων) Η εφαρμογή του νέου προτύπου IFRS (ΔΠΧΑ) 16 από την 1η Ιανουαρίου 2019, αποτελεί συνέχεια…

Δεύτερος μήνας του χρόνου,με πολλές υποχρεώσεις για επαγγελματίες & εταιρείες στο τέλος του μήνα Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Ιανουαρίου 2019 & ΔΧ 2018  : Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Ιανουαρίου 2019 : Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 Πληρωμή 2η δόσης χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.)  βιβλία για το 4ο…

1. Υπόχρεοι υποβολής Εντύπου Ε11 Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. του Πέτρου Ραπανάκη (Σύμβουλος επ/σεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας & ανθρ. δυναμικού) Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για το πλαίσιο υποβολής του εντύπου αυτού, εμπεριέχονται στην υπ’ αριθμ. 49327/10702/22.12.2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), θα πρέπει να…

Υπερεργασία είναι η εργασία η οποία παρέχεται πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι του ανώτατου ορίου του νόμιμου ωραρίου του μισθωτού. Υπερωρία είναι η απασχόληση του μισθωτού πέρα από το ανώτατο όριο του νόμιμου ωραρίου του. Υπάρχει δε υπερωρία και όταν δεν γίνεται υπέρβαση του νόμιμου εβδομαδιαίου ωραρίου, αλλά μόνο του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου. του Ευάγγελου Χατζηπέτκου (Λογιστής) Για ευκολότερη κατανόηση, όταν ισχύει: το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, υπερεργασία είναι η εργασία που παρέχεται εβδομαδιαίως κατά το εν λόγω πενθήμερο πέραν…

Ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας του 2019, και οι υποχρεώσεις φυσικών & νομικών προσώπων «τρέχουν», με καταληκτική ημερομηνία τη τελευταία ημέρα του μήνα.Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…» Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 Καταβολή 5ης & τελευταίας δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες) Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  : Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Δεκεμβρίου 2018  : Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 (Το Δώρο Χριστουγέννων δυνητικά καταβάλλεται στις 28/02/2019) :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών…