Περιήγηση: ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Για Λογιστές

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε2 (αναλυτική κατάσταση για μισθώματα από ακίνητα) για τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων (κωδικός 17). Αυτό προβλέπεται σε χθεσινή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής). Ειδικότερα, στο σκεπτικό της ΔΕΔ, με το οποίο ακυρώθηκε το πρόστιμο για υποβολή εκπρόθεσμης, στις 10/11/2015, τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,…

Σύμφωνα με τις αποφάσεις Σ.800/129/ ΠΟΛ. 68/04.03.1987 και Σ.866/139/ ΠΟΛ. 74/10.03.1987 καθώς και την εγκύκλιο ΕΔΥΟ Σ.1166/182/ ΠΟΛ. 116/06.04.1987, η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η υπηρεσία παρέχεται με τρόπο που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης μεταξύ του παρέχοντος την υπηρεσία και του εργοδότη του. Η διοίκηση ερμηνεύοντας τις ανωτέρω…

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 15905/6.11.2018 έγγραφο του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζεται ότι: «α) Οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση ειδικής εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα, διότι αυτά από τον νόμο θεωρούνται υπόχρεα της καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών. β) Υπόχρεος διαφημιζόμενος για υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ) και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2% επί των αμοιβών διαφήμισης στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας, είναι ο διαφημιζόμενος που έχει έδρα…

Οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου και δεν αθροίζονται στα έσοδα που πραγματοποιεί η οντότητα για λογαριασμό της. Του Γιώργου Παπαδόπουλου (Οικονομολόγος, MSc) Σχετικά με την έκδοση στοιχείων, η οντότητα που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτου (αντιπρόσωπος) έναντι αμοιβής και εκδίδει η ίδια το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό του τρίτου, εκδίδει και ένα έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες…

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ ( ΔΕΑΦ Β 1171568 ΕΞ 2018) διευκρινίζει τη φορολογική μεταχείριση, των ποσών χρηματικών βραβείων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, Με την  εγκύκλιό ΠΟΛ.1059/2015, έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 , 57 και 58 του Ν.4172/2013 , διευκρινίστηκε ότι τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από κάθε πηγή και αιτία θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς τα κέρδη τους φορολογούνται με…

Λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο μήνα του χρόνου, οι υποχρεώσεις για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 (O Δαίμων του διαδικτύου στην αρχική δημοσίευση έκανε το 30 Νοεμβρίου, 31/11…Συγγνώμη) Καταβολή της τελευταίας δόσης Φορολογίας εισοδήματος για Φυσικά πρόσωπα Καταβολή 5ης δόσης Φορολογίας εισοδήματος, από Νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι 28/06/2018 (Τελευταία δόση: 31/12) Καταβολή 4ης δόσης Φορολογίας εισοδήματος, από Νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν τη φορολογική τους δήλωση ΜΕΤΑ…

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 64, παρακράτηση με συντελεστή 3% διενεργείται για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων, επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Σύμφωνα με τις διάφορες, κατά καιρούς δημοσιευθείσες, αποφάσεις και έγγραφα της Διοίκησης, έχουν ορισθεί ως τεχνικά έργα:…

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), αργά το βράδυ της Τρίτης 06/11, με την έκδοση των αποτελεσμάτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο & των αντιπροσώπων της Ένωσης στην ΠΟΦΕΕ. Με βάση τις πληροφορίες μας τα αποτελέσματα για το νέο ΔΣ, έχουν ως εξής: Ψήφισαν : 475 μέλη (έναντι 365 το 2017) Έγκυρα: 473 (έναντι 365 το 2017) Λευκά: 2 Έλαβαν ανά συνδυασμό: Ανεξάρτητη Κίνηση Φοροτεχνικών: 52,63% 250 ψήφους και 5 έδρες (2017: 241 ψήφοι & 6 έδρες)…

Τρεις ημέρες έμειναν (4/11-6/11) για να ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), με τη συμμετοχή να «ανεβαίνει» σημαντικά το Σάββατο 03/11 κατά τη παράλληλη διεξαγωγή του Σεμιναρίου της Ένωσης, στο Ξενοδοχείο Novotel. Οι εκτιμήσεις πάντως που αφορούν τη συμμετοχή, «μιλούν» για ένα συνολικό αριθμό περίπου 400 Λογιστών που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ενώ το Σάββατο ο αριθμός αυτός ήταν στο 260 μέλη περίπου. Η διαδικασία που θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 06/11:  Κυριακή  4/11/2018 , από ώρα 09:00…

Όλη την τρέχουσα εβδομάδα εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), η οποία αναμένεται να κορυφωθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 3-4/11 με το παράλληλο Σεμινάριο που διοργανώνει η Ένωση στο Ξενοδοχείο Novotel. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη μέχρι τώρα συμμετοχή, «μιλούν» για λίγα μέλη (κάτω από 100) που ψήφισαν στο Γραφεία της ΕΦΕΕΑ  ( Ιουλιανού 42-46, ΑΘΗΝΑ) τις προηγούμενες ημέρες, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για την άνοδο της συμμετοχής στο επόμενο διήμερο. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και…

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των συνδυασμών, την Πέμπτη 25/10, μπήκε στην τελική ευθεία, η εκλογική διαδικασία στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), που θα διαρκέσει 9 ημέρες και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 29/10 έως και την Τρίτη 06/11/2018. Η διαδικασία θα είναι διπλή και θα αφορά α) την εκλογή του 9μελούς ΔΣ της ΕΦΕΕΑ και των λοιπών οργάνων της (Πειθαρχικό & Εξελεγκτική)  και β) την εκλογή των αντιπροσώπων της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φ.Ε.Ε (ΠΟΦΕΕ). Τα μέλη του…

Από την Δευτέρα 29/10 έως και την Τρίτη 06/11, διεξάγονται οι διπλές εκλογές στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής – ΕΦΕΕΑ, για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ένωσης αλλά και για την εκλογή των αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φ.Ε.Ε., της οποίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αρχές Δεκεμβρίου. Τα τεκταινόμενα στην ΓΣ της ΕΦΕΕΑ (13/10/2018) , αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο ότι  η ενεργή συμμετοχή των Λογιστών-μελών στις διαδικασίες  της Ένωσης, μπορεί να ανατρέψει χρόνιες καταστάσεις και…

Σε πολλές περιπτώσεις με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί να συμψηφίσει σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο. Για τις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, ώστε το Δημόσιο να επιστρέψει το ποσό. του Γιώργου Παπαδόπουλου (Οικονομολόγος, MSc) 1. Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ 1.1 Υποκείμενοι σε ΦΠΑ εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιστρέφεται εφόσον: α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο…

Η Τακτική Γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση, στον μεγαλύτερο σύλλογο Λογιστών-Φοροτεχνικών της Χώρας, την ΕΦΕΕΑ, μας επιφύλασσε εκπλήξεις που φανερώνουν ότι επιτέλους κάτι κινείται, κάτι αλλάζει, στην Ένωση… Στη Συνέλευση λοιπόν του Σαββάτου 13/10, με τη συμμετοχή 125 συναδέλφων από το σύνολο περίπου 700 μελών της Ένωσης, συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν στον Κλάδο και τα προβλήματα των Λογιστών, ενώ κυριάρχησε στις απόψεις των μελών που τοποθετήθηκαν, η κριτική στη πλειοψηφία του ΔΣ και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Ένωσης. Χαρακτηριστικά δε, ο διοικητικός…

Με την Τακτική Γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής ξεκινά τη διαδικασία των εκλογών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της  και των αντιπροσώπων της Ένωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ΦΕΕ (ΠΟΦΕΕ). Τα θέματα της Συνέλευσης θα είναι ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός και  η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών για το ΔΣ της ΕΦΕΕΑ αλλά και για τους αντιπροσώπους στην ΠΟΦΕΕ. Η Συνέλευση θα γίνει στο  Ξενοδοχείο ΝΟVOTEL , οδός Μιχαήλ Βόδα 4-6 στην Αθήνα,…