Υπηρεσίες Λογιστικής & Φορολογικής υποστήριξης

H Εταιρεία μας εξυπηρετεί επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η χρήση των υπηρεσιών μας αποτελεί μια σημαντική επένδυση εξασφάλισης και επέκτασης του επιχειρηματικού εγχειρήματος κάθε επαγγελματία.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η ομάδα Συνεργατών Foroline-ADC είναι οι εξής:

Υπηρεσίες σε Επαγγελματίες & Νομικά πρόσωπα

  • Αφορούν υπηρεσίες σε Επαγγελματίες & Νομικά πρόσωπα

Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες)

  • Παροχή Υπηρεσιών που εστιάζονται  σε Μισθωτούς & Συνταξιούχους, αλλά και εισοδηματίες.

Υπηρεσίες Εργατικής Νομοθεσίας (Μισθοδοσία)

  • Απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα-εργαζομένους που ζητούν πληροφορίες για θέματα Εργατικής Νομοθεσίας.

Υπηρεσίες Συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα

  • Συνεργάτες μας , με πολύχρονη εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο τομέα και στην ειδικότητα τους , έρχονται να συντονίσουν , να προτείνουν, να επιλύσουν προβλήματα ,  μαζί με τον /την επιχειρηματία.

Λόγοι συνεργασίας και οι Πελάτες μας

  • Το Πελατολόγιο του Γραφείου Foroline-Financial-ADC, εκτείνεται σε όλο το πλαίσιο των Επαγγελματικών κατηγοριών και δεν εξειδικεύεται.Εταιρείες και Επαγγελματίες μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους επί σειρά ετών, με μια σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας …