Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Eπιστήμονες – Η πλατφόρμα με απλά λόγια

0

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Πρώτιστο μέλημά μας είναι με απλό τρόπο να εξηγήσουμε στους Επιστήμονες και λοιπούς ασφαλισμένους τι συμβαίνει, κάτι που όφειλε η Πολιτεία να έχει πράξει.

Πραγματικά από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει έλλειψη εγκυκλίων και οδηγιών, ενώ δεν υπάρχει καν επιλογή πληρωμής στα internet banking των Τραπεζών. Υπάρχουν μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Φ80020/οικ.902/Δ16.20 και Φ80020/οικ.902/Δ16.29που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα.
Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο:

1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:

Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του Ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κ.λπ..

2. Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους ανωτέρω εντασσόμενους (Πλην υγειονομικών) δικηγόρους και μηχανικούς της χώρας (και άλλους ασφαλισμένους) και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους επιστημονικούς φορείς, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.

Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ

β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ

Β) Πρόνοια (εφάπαξ) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών, Υγειονομικούς, Δικ.Επιμελητές και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.

Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ

β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ

3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:

Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (586,08) 41,02 23,44 64,46
2019 (650) 45,50 26,00 71,50
ΑΥΞΗΣΗ +4,48 +2,56 +7,04
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021 + 27,35 +15,63 +42,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ (45,50+27,35)

72,80

(26+15,63)

41,63

114,43
5. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (410,26)

Ή 586,08 Χ 70%

28,71 16,41 45,12
2019 (455,00)

Ή 650 Χ 70%

31,85 18,20 50,05
ΑΥΞΗΣΗ +3,14 +1,79 +4,93
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021 + 19,15 +10,94 +30,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ (31,85+19,15)

51,00

(26+15,63)

29,14

80,14

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α Ν.4387/16) .

6. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ

Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους από το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος).

7. Πως βλέπω τις εισφορές μου

Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με κωδικούς taxis όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα). https://www.eteaep.gov.gr/web/

πηγή: e-forologia.grComments are closed.