Τα τρία μέρη που δεν θα χρεώνονται οι σακούλες-Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις (Υπόδειγμα πινακίδας)

3

 

Μια νέα υποχρέωση για τους καταναλωτές προκύπτει από 01/01/2018 και αφορά στη καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Παράλληλα για την εφαρμογή των διατάξεων της επιβολής του περιβαλλοντικού τέλους, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται την ίδια ημερομηνία να προσαρμοστούν, αφού αυτές καλούνται να εισπράττουν και να αποδίδουν το εν λόγω τέλος.

Οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν τις σακούλες σε περίπτερα και λαϊκές αγορές, ενώ εξαιρούνται και οι σακούλες που υπάρχουν στα οπωροκηπευτικά στα σούπερ μάρκετ.

Για τις επιχειρήσεις καθορίζεται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας του περιβαλλοντικού τέλους με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης, η οποία ανέρχεται:
Σε τρία (3) λεπτά, προ του Φ.Π.Α., από την 1η Ιανουαρίου 2018 και
Σε επτά (7) λεπτά, προ του Φ.Π.Α., από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 λοιπόν, στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) πέραν των λοιπών υποχρεωτικών στοιχείων του παραστατικού, θα πρέπει  στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Έτσι θα αναγράφεται, επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους προ του Φ.Π.Α., με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.

Όπως δε, αναφέρεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για να αυτοματοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία, σκόπιμο είναι να γίνουν κατάλληλες & απαραίτητες ρυθμίσεις τόσο  στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές), όσο και στις εφαρμογές της  εμπορικής διαχείρισης των προγραμμάτων των επιχειρήσεων  που εκδίδουν  τα παραστατικά.

Άμεσα λοιπόν τις επόμενες ημέρες, όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελάτες-καταναλωτές τους, λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους τεχνικούς που υποστηρίζουν είτε τις Ταμειακές μηχανές τους, είτε τα μηχανογραφικά τους συστήματα, ώστε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους στον νέο χρόνο να μπορούν  κατά την διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας, αυτόματα αυτό αυτή να εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και παράλληλα να εμφανίζεται και το περιβαλλοντικό τέλος.
Επίσης θα ήταν σκόπιμο οι επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν και με τους προμηθευτές τους σακούλων για να ενημερωθούν και για το είδος αυτών που χρησιμοποιούν πχ. επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς, βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς κλπ.

Διαβάστε εδώ
την Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η Κοινή Υπουργική απόφαση (διαβάστε την παρακάτω), καθορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τυχόν εξαιρέσεις, το χρόνο απόδοσης του περιβαντολλογικού τέλους και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη ή ελλειπούς εφαρμογής των διατάξεων.


Τέλος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

Ένα υπόδειγμα ενημέρωσης (πινακίδας) μπορείτε να κατεβάσετε για χρήση εδώ-

Διαβάστε και κατεβάστε τις σχετικές διατάξεις:

Για το θέμα επίσης, σας είχαμε άμεσα ενημερώσει με σχετικά άρθρα: 
Πόσο θα πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες- Τι πρέπει να κάνουν τα καταστήματα
Από πότε θα πληρώνουμε την πλαστική σακούλα3 Σχόλια

 1. Απόστολος Αλωνιάτης on

  Καλημέρα καλή χρονιά
  Σχετικά με το άρθρο για τις σακούλες: Η απόφαση (ΚΥΑ) αναφέρει:
  β) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

  (1) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους».

  (2) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.
  (Άρθρο 4 παρ.2 )Υποχρεώσεις εμπόρων

  2) Οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου
  εμπορίου υποχρεούνται:
  α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης
  εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς
  τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες
  μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με
  αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση
  χρήσης τους».
  β) να τηρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην
  παράγραφο 1 του άρθρου 3, στην παράγραφο 2.1 του
  άρθρου 3Α και στο άρθρο 3Β,
  γ) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του
  περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανά-
  γνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ, όπως
  προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α,
  στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγρα-
  φο 2 του άρθρου 3Β.
  3) Όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπε-
  ριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου
  εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή
  μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέ-
  ρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1
  (β και γ) του άρθρου 5.

  Δεν υπάρχει εξαίρεση στο περιβαλλοντικό τέλος στα περίπτερα και τις λαϊκές. Υπάρχει εξαίρεση στην ανάρτηση της σχετικής «ταμπέλας».
  Κάνω κάπου λάθος?????

 2. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Σα;ς παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της ΕΣΕΕ:- «Εξαιρέσεις: Για πολύ λεπτές σακούλες, μικρότερες των 15 μικρόμετρων δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα (χύδην) τροφίμων. Εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενται από περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο». Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας

 3. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά
  Το ζήτημα που θέτετε υπάρχει στην απόφαση στο Άρθρο 3 της ΚΥΑ

  Άρθρο 3
  (άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2015/720/ΕΕ)
  Γενικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των πλαστι-
  κών σακουλών μεταφοράς
  1. Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των
  πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊό-
  ντων σύμφωνα με το άρθρο 1, από την 1η Ιανουαρίου 2018
  παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των πλα-
  στικών σακουλών μεταφοράς που υπάγονται στο πεδίο
  εφαρμογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται,
  κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα:
  α) Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
  εμπορευμάτων ή προϊόντων, όπως ορίζονται στην πα-
  ράγραφο 1(γ) του άρθρου 2, δηλαδή με πάχος τοιχώμα-
  τος μικρότερο των 50 μικρών (μm), επιβάλλεται στους
  καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανά
  τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, σύμ-
  φωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3Α.
  β) Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή
  προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά
  (μm), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσι-
  μων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος
  τοιχώματος, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο
  1(στ) του άρθρου 2, υπόκεινται σε τιμολόγηση, σύμφωνα
  με το άρθρο 3Β.
  1.1. Απαγορεύεται κάθε προωθητική ενέργεια εκ μέ-
  ρους των εμπόρων που αναιρεί, αμέσως ή εμμέσως, τα
  προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο μέτρα, με την
  επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3Β.
  2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται
  στα περίπτερα και στους εμπόρους που ασκούν υπαί-
  θριο εμπόριο

  Βέβαια για ακόμα μια φορά υπάρχει αδυναμία από την πλευρά των ιθυνόντων να διατυπώσουν διατάξεις με απόλυτη σαφήνεια.

  Να είστε καλά

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.