Από… το σπίτι με επτά «κλικ» οι δηλώσεις στο Κτηµατολόγιο – Τι πρέπει να προσέξετε

0

Από το σπίτι μπορούν πλέον οι ενδιαφερόµενοι, να δηλώνουν τα ακίνητά τους.στο Κτηματολόγιο αφού τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρµογή της Ελληνικό Κτηµατολόγιο, Η εφαρµογή  επιτρέπει να δηλώνουν ό,τι περιλαµβάνει το έντυπο δήλωσης ∆2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωµάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίζουν τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούµενα δικαιώµατα µέσω σύγχρονης εφαρµογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Οπως αναφέρουν από την Ελληνικό Κτηµατολόγιο, με την ηλεκτρονική πλατφόρµα  διευκολύνεται ιδιαίτερα η υποβολή δηλώσεων για ακίνητα που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, ενώ καταργείται η διαδικασία αποστολής εγγράφων µέσω ταχυδροµείου.
Μέχρι σήµερα, δηλαδή, πραγµατοποιούνταν ηλεκτρονικά µέρος της διαδικασίας, επειδή οι ιδιοκτήτες χρειαζόταν να αποστείλουν ταχυδροµικά ορισµένα από τα απαιτούµενα έγγραφα.

Ταυτόχρονα, τα «έξυπνα» κινητά θα έχουν σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη βρίσκεται η τέταρτη και τελευταία γενιά κτηµατογράφησης, που περιλαµβάνει 57 περιφερειακές ενότητες, 204 καλλικρατικούς δήµους, 5.342 Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 83,5 εκατ. στρέµµατα που αντιστοιχούν στο 63% της έκτασης της χώρας.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει ακόµη να γνωρίζουν ότι στις 12 Φεβρουαρίου παρέρχεται η προθεσµία των τριών µηνών για την υποβολή των δηλώσεων σε Κόρινθο και Λουτράκι, µε την Ελληνικό Κτηµατολόγιο να αναµένεται να προχωρήσει σε τρίµηνη παράταση, λόγω χαµηλής προσέλευσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Αντίστοιχα, η τρίµηνη προθεσµία για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα ∆ωδεκάνησα παρέρχεται στις 20 Φεβρουαρίου.

Τα 7 βήµατα

Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες και όσοι διαθέτουν δικαιώµατα σε ακίνητα;

  1. Θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα του φορέα, πληκτρολογώντας www.ktimatologio.gr στον φυλλοµετρητή (browser).
  2. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσµο «Ηλεκτρονική ∆ήλωση Κτηµατολογίου (Ν. 2308/1995)» εισέρχονται στην εφαρµογή, µε την πρόσβαση σε αυτή να γίνεται µέσω των κωδικών του Taxisnet. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο λογαριασµός τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός, δηλαδή δεν µπορούν να υποβάλουν δήλωση για άλλα πρόσωπα µε τον δικό τους λογαριασµό.
  3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν τον νοµό ή τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συµπληρώνουν τα στοιχεία τους, επιλέγουν το ακίνητο, γράφοντας την οδό, την περιοχή κ.λπ.
  4. Ο εντοπισµός της θέσης των δηλούµενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγµατοποιείται µε τη χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης µέσω: συντεταγµένων, σηµείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυµίων, οικισµών, κωδικών τεµαχίων αναδασµών/διανοµών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρµογής κινητού τηλεφώνου κ.λπ.). Οι δικαιούχοι καλούνται να εντοπίσουν οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας τους.
  5. Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων (µέγιστου επιτρεπόµενου µεγέθους 40Mb) γίνεται µόνο ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, και προηγείται της διαδικασίας της πληρωµής.
  6. Αφού ολοκληρώσουν τη δήλωση, µπορούν να πληρώσουν το αντίστοιχο τέλος κτηµατογράφησης, µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, µε το τέλος να υπολογίζεται αυτόµατα από την εφαρµογή µε βάση τα δηλούµενα στοιχεία.
  7. Σε κάθε σηµείο της διαδικασίας συµπλήρωσης της δήλωσης οι ιδιοκτήτες µπορούν να αποθηκεύουν τη δήλωση και να εξέρχονται από την εφαρµογή, ώστε να συνεχίσουν άλλη στιγµή αν το επιθυµούν. Οταν όµως υποβάλουν οριστικά τη δήλωση, αυτή δεν µπορεί πλέον να αλλάξει από τους ίδιους και µε βάση το νοµικό πλαίσιο της Κτηµατογράφησης υπόκειται σε έλεγχο από εντεταλµένους φορείς. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να βλέπουν από την εφαρµογή πόσες δηλώσεις έχουν κάνει είτε είναι υποβληθείσες είτε σε εκκρεµότητα.Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική εφαρµογή, όπως εξηγεί στο «Εθνος» ο Θανάσης Ηλιοδροµίτης, διδάκτωρ τοπογράφος µηχανικός και µέλος ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών, είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, όµως απαιτείται προσοχή σε ορισµένα σηµεία. «Ενδεχοµένως θα έπρεπε η δυνατότητα εισόδου στην πλατφόρµα να µη γίνεται αποκλειστικά µέσω των κωδικών Taxisnet. Και αυτό επειδή οι ενδιαφερόµενοι, εάν δεν υποβάλουν αυτόνοµα την ηλεκτρονική δήλωση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν τους κωδικούς τους σε κάποιον τρίτο, δίνοντας µε τον τρόπο αυτό, έµµεσα, πρόσβαση στο φορολογικό προφίλ τους.

Επίσης, προσοχή απαιτείται σε ορισµένους από τους τρόπους εντοπισµού του ακινήτου που έχουν στη διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες.

Ο λόγος για τη φόρτωση αρχείου από εφαρµογή κινητού τηλεφώνου, διαδικασία που ίσως να µην εξασφαλίζει τον απόλυτα ακριβή εντοπισµό του ακινήτου, επειδή δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν τα ακριβή όρια, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, για οικόπεδα µε περίφραξη ή µαντρότοιχο.

Αυτό γίνεται αντιληπτό εάν λάβουµε υπόψη ότι µια εφαρµογή κινητού διαθέτει ακρίβεια τεσσάρων έως πέντε µέτρων, ενώ ένα τοπογραφικό διάγραµµα έχει ακρίβεια πόντου. Αλλά και η δυνατότητα εντοπισµού του ακινήτου µέσω τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης ενδέχεται να µη γίνεται µε απόλυτη ακρίβεια.

Θα εφιστούσαµε, λοιπόν, την προσοχή, καθώς µπορεί σε πρώτη φάση η πλατφόρµα να κάνει δεκτά τα στοιχεία που υποβάλλονται, αλλά εν συνεχεία οι ενδιαφερόµενοι µπορεί να βρεθούν αντιµέτωποι µε ενστάσεις» σηµειώνει ο κ. Ηλιοδροµίτης.

πηγή: ethnos.grComments are closed.