Θέματα Δηλώσεων 2017

Εδώ υπάρχουν οι Πληροφορίες  για την Φορολογία  Εισοδήματος
που αφορούν στο Φορολογικό έτος 2016  (Δήλωση 2017).

Η ενημέρωση θα ανανεώνεται συνεχώς,                                                Ενημέρωση: 26/03/2017

 

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2017, απλά και κατανοητά
(Ανανεωμένο)

Τι θα ισχύσει για τις Δηλώσεις του 2017
Με παραδείγματα & πίνακες

 

Δηλώσεις

 

Η Απόφαση για τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ν (Δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) του Φορολογικού έτους 2016

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, (Ε1 – Ε2)

Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.


Δείτε τα φετινά έντυπα των Δηλώσεων Φορολογικού έτους 2016 (Δηλώσεις 2017)

Ν

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων 2017

Ε1

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2016 2017

Ε3

Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων Από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορ.έτος 2016 2017

Ε2

Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορ.Έτους 2016 2017

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 2017

(Τα έντυπα τα αναδημοσιεύουμε από το https://www.e-forologia.gr/ )

Διαβάστε τα δικαιολογητικά της φετινής δήλωσης: 
Με ποια δικαιολογητικά θα γλιτώσετε έξτρα φόρους

Διαβάστε τα Άρθρα μας για τις Δηλώσεις 2017

Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2017 (Φορολογικό έτος 2016)

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν για τη Φορολογική δήλωση του 2017 που αφορά στο φορολογικό έτος 2016.Παραθέτουμε τις νέες διατάξεις και ιδιαίτερα τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τις διατάξεις για το νέο αφορολόγητο και την νέα Εισφορά αλληλεγγύης. Πιθανόν στη «πορεία» για την υποβολή των δηλώσεων να υπάρξουν νέες πληροφορίες που άμεσα θα ενσωματώσουμε στο Άρθρο. Με το «γράμμα του Νόμου λοιπόν , ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας,…ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Αποδείξεις
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα απαιτηθούν έντυπες ή «πλαστικές» αποδείξεις  που έδιναν το δικαίωμα χρήσης του αφορολόγητου Μισθωτών και Συνταξιούχων και δικαιολογούσαν την έκπτωση του φόρου.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ οι λεγόμενες γενικές αποδείξεις  για τους Μισθωτούς & Συνταξιούχους, για τη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί το 2017 και αφορούν το έτος 2016.
Έτσι το αφορολόγητο και η έκπτωση φόρου για Μισθωτούς & Συνταξιούχους συνεχίζει να ισχύει, χωρίς αποδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα ισχύσει το ίδιο για το τρέχον φορολογικό έτος 2017 (Δήλωση 2018) για το αφορολόγητο και την έκπτωση φόρου για Μισθωτούς & Συνταξιούχους.


Φυσικά Πρόσωπα: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου 2017
Εκτός από:
Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δηλαδή μέχρι 15 Ιουλίου 2017
Νομικά Πρόσωπα: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2017
Απαραίτητη επισήμανση(εκτίμηση):
Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι ανέφικτο οι δηλώσεις των Φυσικών προσώπων να υποβληθούν στις ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος, λόγω του ότι το taxis δεν έχει ανοίξει.
Η πιο πιθανή καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 30η Ιουνίου 2017 ή 15η Ιουλίου 2017 , ενώ για τα Νομικά πρόσωπα (εταιρείες όλων των μορφών) η 30η Ιουνίου 2017

 

Βεβαιώσεις

 

ΟΠΕΚΕΠΕ –
Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2016.

 


Benefits-Of-Tablet-PCsΑν θέλετε μπορείτε να δείτε τα θέματα που αφορούν στις περσινές Δηλώσεις
Πατήστε 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Τα θέματα που δημοσιεύονται στο παρόν site είναι προς ενημέρωση των φορολογούμενων και σε καμία περίπτωση το site δεν παρέχει εξ’ αποστάσεως οδηγίες & υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φοροτεχνικών-λογιστικών εργασιών.
Παρακαλούνται οι αναγνώστες να απευθύνονται στους καθ’ ύλην υπεύθυνους για αυτό , Λογιστές-Φοροτεχνικούς  για τη συμπλήρωση-υποβολή των δηλώσεων τους ή άλλων εργασιών.

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline-ADC