Θέματα Δηλώσεων 2017

Εδώ υπάρχουν οι Πληροφορίες  για την Φορολογία  Εισοδήματος
που αφορούν στο Φορολογικό έτος 2016  (Δήλωση 2017).

Η ενημέρωση θα ανανεώνεται συνεχώς,                                                Ενημέρωση: 15/02/2017

 

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2017, απλά και κατανοητά
(Ανανεωμένο)

Τι θα ισχύσει για τις Δηλώσεις του 2017
Με παραδείγματα & πίνακες

 

Μισθωτοί-Συνταξιούχοι : Φορολογία για τη Δήλωση 2017 (Φορολογικό έτος 2016)

Σημαντικές αλλαγές θα ισχύσουν για τη Φορολογική δήλωση του 2017 που αφορά στο φορολογικό έτος 2016.Παραθέτουμε τις νέες διατάξεις και ιδιαίτερα τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τις διατάξεις για το νέο αφορολόγητο και την νέα Εισφορά αλληλεγγύης. Πιθανόν στη «πορεία» για την υποβολή των δηλώσεων να υπάρξουν νέες πληροφορίες που άμεσα θα ενσωματώσουμε στο Άρθρο. Με το «γράμμα του Νόμου λοιπόν , ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας,…ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Αποδείξεις
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν θα απαιτηθούν έντυπες ή «πλαστικές» αποδείξεις  που έδιναν το δικαίωμα χρήσης του αφορολόγητου Μισθωτών και Συνταξιούχων και δικαιολογούσαν την έκπτωση του φόρου.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ οι λεγόμενες γενικές αποδείξεις  για τους Μισθωτούς & Συνταξιούχους, για τη φορολογική δήλωση που θα υποβληθεί το 2017 και αφορούν το έτος 2016.
Έτσι το αφορολόγητο και η έκπτωση φόρου για Μισθωτούς & Συνταξιούχους συνεχίζει να ισχύει, χωρίς αποδείξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα ισχύσει το ίδιο για το τρέχον φορολογικό έτος 2017 (Δήλωση 2018) για το αφορολόγητο και την έκπτωση φόρου για Μισθωτούς & Συνταξιούχους.


Φυσικά Πρόσωπα: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου 2017
Εκτός από:
Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, δηλαδή μέχρι 15 Ιουλίου 2017
Νομικά Πρόσωπα: Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2017

 

Βεβαιώσεις

 

ΟΠΕΚΕΠΕ –
Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης για τα ποσά επιδότησης των φορολογικών ετών 2006-2016.

 


Benefits-Of-Tablet-PCsΑν θέλετε μπορείτε να δείτε τα θέματα που αφορούν στις περσινές Δηλώσεις
Πατήστε 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Τα θέματα που δημοσιεύονται στο παρόν site είναι προς ενημέρωση των φορολογούμενων και σε καμία περίπτωση το site δεν παρέχει εξ’ αποστάσεως οδηγίες & υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φοροτεχνικών-λογιστικών εργασιών.
Παρακαλούνται οι αναγνώστες να απευθύνονται στους καθ’ ύλην υπεύθυνους για αυτό , Λογιστές-Φοροτεχνικούς  για τη συμπλήρωση-υποβολή των δηλώσεων τους ή άλλων εργασιών.

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline-ADC