Οδηγός Τραπεζικών Συναλλαγών (Capital controls)

Διαβάζετε τη Σελίδα μας…
Ανανεώνεται με όλες τις νέες πληροφορίες που αφορούν στις Τραπεζικές συναλλαγές , λόγω capital controls. Τελευταία ενημέρωση : 28-09-2018

.Τελευταία Νέα

 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

Δημοσιεύθηκε στις 28-09-2018, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4315) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, με κύριο θέμα τη δυνατότητα απεριόριστης ανάληψης ποσών στο εσωτερικό της χώρας. Κατεβάστε το ΦΕΚ
Συγκεκριμένα:
«Από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται χωρίς περιορισμό ποσού οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές(ATM) από τα ιδρύματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών βάσει εγγυητικώνεπιστολών.»

-Πηγή Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

Σας ενημερώνουμε υπεύθυνα, με βάση τις ανακοινώσεις των επίσημων φορέων
από την 1η ημέρα της εφαρμογής των  capital controls. 

 

Δημοσιεύθηκε στις 31-05-2018, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1943) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, με κύριο θέμα το ποσό της μηνιαίας ανάληψης από 2300€ σε 5.000€. Κατεβάστε το ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε στις 27-02-2018, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 687) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, με κύριο θέμα το ποσό της μηνιαίας ανάληψης από 1.800€ σε 2.300€. Κατεβάστε το ΦΕΚΔημοσιεύθηκε στις 14-11-2017, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3976) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία χαλαρώνουν ακόμα περισσότερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι. Κατεβάστε το ΦΕΚ

Η απόφαση στο ΦΕΚ 03-08-2017, για τη χαλάρωση capital controls, για τις εταιρείες με απλογραφικά (Β’κατ) βιβλία, από 02-08-2017 και την αύξηση του ορίου ανάληψης από 01-09-2017.
Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:  – Εδώ –

 • Η απόφαση, στο ΦΕΚ,-18-11-2016 που δίνει το δικαίωμα στα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία να ανοίξουν καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό ανεξάρτητα αν διαθέτουν κωδικό πελάτη ή όχι.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ  (ΦΕΚ 2282Β 22-07-2016)
Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

  Capital controls: Πως θα «βγαίνουν» τα 840 ευρώ
Δ
ιαβάστε το άρθρο για την ανάληψη μετρητών

Χαλάρωση στα capital controls – Διαβάστε αναλυτικά «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»
(ΦΕΚ 684Β 15-03-2016)

Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές
επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
Διαβάστε

Μέτρα χαλάρωσης των capital controls από 25-09-2015
Διαβάστε

Απόφαση Υπ.Οικονομικών για συναλλαγές στο εξωτερικό
Διαβάστε

 

Σημαντική ρύθμιση για τις επιταγές

Άρθρο Δεύτερο ΠΝΠ ΦΕΚ Α90/31-07-2015

Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Διαβάστε όλη τη νέα ΠΝΠ

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ : Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Διαβάστε τη σχετική ΠΝΠ για τη λήξη της Τραπεζικής Αργίας ΦΕΚ 84Α 18-07-2015

Βασικά σημεία :

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.
 2. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς
  λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεταιη προθεσμία του άρθρου 3 του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103).
 3.  Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:
  α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού,
  β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
  γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
  δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring),
 4. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, αποκλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:
  α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς
  φορείς,
  β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
  γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,
  δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
  υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

Διαβάστε τα υπόλοιπα σημεία στοΦΕΚ 84Α 18-07-2015

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Διάρκεια Τραπεζικής Αργίας : Από Δευτέρα 28 Ιουνίου έως και Κυριακή 19 Ιουλίου 2015.                                                      Διαβάστε το σχετικό Αρχικό  ΦΕΚ 65/28-06-2015

(Δείτε παρακάτω τα σχετικά ΦΕΚ των παρατάσεων)

Αναλήψεις μέσω ΑΤΜ : Το όριο αναλήψεων έχει οριστεί στα 60 ευρώ ανά ημέρα για κάθε κάρτα.

Δηλαδή, αν υπάρχουν δύο λογαριασμοί συνδεδεμένοι στην ίδια κάρτα ο κάτοχός της μπορεί να σηκώσει μέχρι 60 ευρώ.
Αν όμως υπάρχουν δύο κάρτες για τον ίδιο λογαριασμό, συνολικά μπορεί να γίνει ανάληψη 120 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό δεν αθροίζεται, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κάνει ανάληψη π.χ. 300 ευρώ αν δεν έχει επισκεφθεί το ATΜ για πέντε ημέρες.
Όσον αφορά τους ακριβείς χρόνους,  το ποσό «μηδενίζει» τα μεσάνυκτα. Δηλαδή αν κάποιος κάνει ανάληψη 60 ευρώ στις 11:30μμ μπορεί να «σηκώσει» άλλα 60 στις 00:30π.μ. της επόμενης ημέρας.

Νέες Τραπεζικές Εργασίες : (Με τη νέα ΠΝΠ ΦΕΚ 79Α 14-07-2015)
α. Η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ στους δικαιούχους, στους οποίους δεν έχει καταβλη− θεί από την έναρξη ισχύος των ΓΔΟΠ0000929ΕΞ2015/ Π2243/2.7.2015 (Β΄ 1343), ΓΔΟΠ0000945ΕΞ2015/ΧΠ2261/ 8.7.2015 (Β΄ 1420) και ΓΔΟΠ0000954ΕΞ2015/ΧΠ2775/10.7.2015 (Β΄ 1458) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών και έως την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β. Οι πληρωμές:
αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε είδους δάνειο, και ββ) οφειλών προς το Δημόσιο, προς τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό.
γ. Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Πληρωμές συντάξεων : Καταστήματα των 5 Τραπεζών που θα ανοίξουν από την 1η Ιουλίου για την εξυπηρέτηση της πληρωμής των συνταξιούχων. Παραθέτουμε τον κατάλογο (ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ) ανά Τράπεζα ,

Συναλλαγές ηλεκτρονικές μέσω web-banking : Οι συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα , δεν έχουν κανένα περιορισμό ποσού.

Πιστωτικές – Χρεωστικές κάρτες : Συναλλαγές χωρίς περιορισμό, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν (πχ.πιστωτικό όριο συναλλαγών) με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.

Δάνεια – Αξιόγραφα(πχ.επιταγές) : Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

ΝΕΟ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ στις Τράπεζες σήμερα (Πατήστε στο παρακάτω)

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000936ΕΞ2015/Χ.Π. 2251 Ρύθμιση επιτρεπόμενων τραπεζικών εργασιών από πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.

 Οφειλές σε Δ.Ο.Υ-Τελωνεία : Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας (με την νέα παράταση 22/07 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Επίσης «άνοιξαν» και πάλι τα Ταμεία των Δ.Ο.Υ που δέχονται επιταγές και μετρητά για εξόφληση οφειλών ποσών μέχρι 500.000€.

Υποχρεώσεις στο ΙΚΑ : Η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων παρατείνεται εκ νέου μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει. Παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 27/07/2015

Υποχρεώσεις στο ΟΑΕΕ :  Η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης, παρατείνεται μέχρι την 20.07.2015 (Παράταση)

Συναλλαγές άνω των 500€ : Οι δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28.6.2015 και έως τη λήξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα,

 Με τη νέα ΠΝΠ ΦΕΚ 79Α 14-07-2015

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.
Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. Οι υπόχρεοι κατά το νόμο υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά ενώπιον της αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη της τραπεζικής αργίας.
Επίσης, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η παρατάσεις καταβολής των υποχρεώσεων , δεν σημαίνει ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής δηλώσεων (πχ. δηλώσεις ΦΠΑ) ή παράταση υποβολής άλλων υποχρεώσεων (πχ. ΑΠΔ ΙΚΑ)

ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

 1. ΦΕΚ παράτασης έως 08-07-2015
 2. ΦΕΚ παράτασης έως 13-07-2015
 3. ΦΕΚ παράτασης έως 15-07-2015
 4. ΠΝΠ ΦΕΚ 79Α 14-07-2015

ΝΕΟ : Διαβάστε τις επικαιροποιημένες  «Ερωτήσεις-Απαντήσεις» από την
           Ένωση Ελληνικών Τραπεζών , μέχρι 16-07-2015

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι επίσημες και βασίζονται σε ανακοινώσεις και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων . 

Διαβάστε το Άρθρο των Συνεργατών Foroline-ADC 

Διαβάστε σχετικό Άρθρο από το τον δικτυακό τόπο http://www.taxheaven.gr/