Κοινωνικό Παντοπωλείο ΕΣΕΕ- Δικαιούχοι και δικαιολογητικά

0

Τους εμπόρους που έχουν χάσει την εμπορική τους ιδιότητα, είναι υπό πτώχευση, έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια και είναι μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής, στηρίζει η ΕΣΕΕ μέσω της πρωτοβουλίας της για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση του ενδιαφερομένου

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

-Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.

-Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.

-Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ ή από αρμόδια αρχή.

-Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.

-Βεβαίωση της ΕΣΕΕ.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του.

-Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.

-Μία φωτογραφία.

-Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ