Τι λήγει Παρασκευή 29/09/2017 & Δευτέρα 02/10/2017

0

… «Βαρύς» μήνας ο Σεπτέμβριος από υποχρεώσεις για όλους και εκτός των άλλων «τελειώνει» τη Παρασκευή 29/09 ως προς τις βασικές υποχρεώσεις. Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά «Τι λήγει…»

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Α. Καταβολή της 2ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων ( ή 1ης δόσης μελών εταιρειών που υπέβαλλαν δήλωση 
Επόμενη(τελευταία) δόση :   30/11/2017

(ή καταβολή 1ης δόσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων-μελών εταιρειών
που υπέβαλλαν δήλωση μέχρι 14/08/2017)

Β. Καταβολή της 3ης δόσης του Φόρου Εισοδήματος 
Νομικών Προσώπων & Οντοτήτων(εταιρείες)
Επόμενες δόσεις :   4η 31/10/2017 5η 30/11/2017 6η 29/12/2017

Γ. Καταβολή 1η δόσης ΕΝΦΙΑ Φυσικών & Νομικών προσώπων(εταιρείες)
Επόμενες δόσεις: 2η 31/10/2017 3η 30/11/2017 4η 29/12/2017 5η 31/01/2018


Ενδεικτικές άλλες υποχρεώσεις πληρωμής  :

 • Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Αυγούστου 2017 -Επ.αδείας Αυγούστου 2017 και εισφοράς Κατασκηνώσεων(20€/εργαζ/νο Αυγούστου) :
  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • :Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Αυγούστου 2017 : Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Ιούλιο 2017 :
  Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017


  ΕΝΦΙΑ

Κατεβάστε αναλυτικές οδηγίες για να εκτυπώσετε μόνοι σας τον ΕΝΦΙΑ…

Οι δόσεις:   1η δόση: 29/09/2017 2η 31/10/2017 3η 30/11/2017 4η 29/12/2017 5η 31/01/2018


ΕΦΚΑ

Καταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών)
μηνός Αυγούστου 2017: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Κατεβάστε την ειδοποίηση πληρωμής ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών – Οδηγίες


 • Πληρωμή της 2ης δόσης δηλώσεων ΦΠΑ,  από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία (1η δόση ήταν 31/08) του μηνός Ιουλίου 2017 .
  (Αφορά επαγγελματίες & επιχειρήσεις που κατέβαλλαν τον ΦΠΑ σε 2 δόσεις για τον Απρίλιο)


Ακόμα

Υποβολή ΑΠΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 για  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων &  για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ:
Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017


Προσοχή

Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2017: Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής δηλώσεων Οικειοθελούς Αποκάλυψης Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016)
(Είναι πολύ πιθανή η παράταση της ημερομηνίας) 


 • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2017.
 • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
  Παραδείγματα κατανόησης:
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
 • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ