Kathimerinotita.gr για λύσεις στα προβλήματα των πολιτών (χαρακτηριστικά παραδείγματα)

2

Το kathimerinotita.gov.gr  μια υπηρεσία του υπουργείου Επικρατείας η οποία συγκροτήθηκε προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συντονίσει δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

Όπως διαβάζουμε  στην ιστοσελίδα:

«Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Ζητάμε από τους πολίτες να μας αποστείλουν θέματα τα οποία βρίσκουν μπροστά τους, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.
Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες  παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Τα θέματα που καταγράφονται ταξινομούνται κυρίως στις παρακάτω ομάδες:

 – Ατομικά ή αυτά που απασχολούν μικρές ή μεγάλες ομάδες πολιτων.
– Αυτά που επιλύονται με συνεχή και επίμονο συντονισμό και παρακολούθηση των εμπλεκόμενων φορέων.
– Αυτά που αφορούν κακοδιοίκηση και διαφθορά.
– Αυτά που χρειάζονται κανονιστικές ρυθμίσεις, αποφάσεις οργάνων κλπ.
– Αυτά που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις.

ΔΥΟ ΕΡΩΤΩ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι κάποια θέματα για τα οποία η Δομή της Καθημερινότητας μπορεί να βοηθήσει μόνο ενημερωτικά;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποιο σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

Ωστόσο η Ομάδα  της Καθημερινότητας  δεν μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις περιπτώσεις.

 • Η Ομάδα της Καθημερινότητας δεν παρέχει άμεσα νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση.
 • Δεν υποκαθιστά τις αρμόδιες ερευνητικές, διωκτικές αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι αρμόδιες Εισαγγελικές  και Δικαστικές  Αρχές ή έχει εκδοθεί , ή εκκρεμεί η έκδοση  δικαστικής  απόφασης.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν ήδη επιληφθεί οι Αστυνομικές Αρχές.
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που βρίσκονται σε διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο, στο θεσμικό πλαίσιο  λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών εν γένει (Γενικής Κυβέρνησης, Ο.Τ.Α. κ.λπ)
 • Δεν έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε υποθέσεις που  εξετάζονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ή εν γένει των Ελεγκτικών Σωμάτων της Διοίκησης  που τελούν υπό την αιγίδα του.
 • Δεν διατυπώνει προφορικώς ή γραπτώς άποψη επί του περιεχομένου των υποβαλλομένων θεμάτων.

 

Πως και πότε επικοινωνεί η Δομή της Καθημερινότητας με τον ενδιαφερόμενο πολίτη;

Κάθε αίτημα  που υποδέχεται η Δομή της Καθημερινότητας είναι σημαντικό και κανένα δεν τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας υπό την έννοια ότι ακόμα κι αν κάποια σε πρώτη φάση εξέτασής του κριθεί ελλιπές ή ασαφές μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με κάποιο επόμενο μήνυμα, που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, στοιχεία για τον έλεγχό του.

Οι χειριστές της Ομάδας της Καθημερινότητας επικοινωνούν με τους πολίτες, κυρίως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο και μόνο για την περαιτέρω διερεύνηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών και αν αυτό είναι δυνατό, ήτοι αν το υποβαλλόμενο θέμα  είναι επώνυμο και  έχει γνωστοποιηθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σημειώνεται  ότι, κατ’ εξαίρεση,  στις περιπτώσεις που τα θέματα αποστέλλονται με FAX, η τυχόν απαιτούμενη παροχή πρόσθετων  στοιχείων, γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία.

 
Περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων

1.Του ζητούσαν να πάει από την Αθήνα στη Σύρο για μια ενημερότητα του ΙΚΑ

Πολίτης μετέβη στο Ι.Κ.Α. μεγάλου δήμου της Αθήνας προκειμένου να λάβει δύο ενημερότητες για ισάριθμα ακίνητα που κατείχε και ήθελε να μεταβιβάσει. Το ένα σπίτι του βρισκόταν στον Πειραιά και το άλλο στη Σύρο. Για το πρώτο του δόθηκε αμέσως η ενημερότητα, αλλά για το δεύτερο του είπαν ότι θα πρέπει να μεταβεί ο ίδιος στο… τοπικό κατάστημα Ι.Κ.Α. του νησιού. «Αναρωτιέμαι, τα καταστήματα του ασφαλιστικού φορέα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους; Με ποια λογική κάποιος που μένει για παράδειγμα στον Έβρο και θέλει να μεταβιβάσει π.χ. ένα ακίνητο στο Καστελόριζο θα πρέπει να πάει από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη, μόνο και μόνο για μια ενημερότητα;» αναρωτήθηκε εύλογα στο γραπτό αίτημα που έστειλε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.

Οι αρμόδιοι φορείς της «Ομάδας Καθημερινότητας» επικοινώνησαν άμεσα με τον ΕΦΚΑ του νησιού των Κυκλάδων που απάντησε ότι ο πολίτης μπορεί κάλλιστα να στείλει την αίτησή του με τηλεομοιοτυπία (φαξ) από την Αθήνα και ακολούθως να του σταλεί η ενημερότητα υπηρεσιακά, όπερ και εγένετο κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου.

2.Περίμενε δύο μήνες να ανανεώσει την άδεια διπλώματος

Πολίτης προσπαθούσε εδώ και καιρό ανεπιτυχώς να ανανεώσει την άδεια οδήγησης. Όπως ανέφερε στο σχετικό αίτημα που απέστειλε στην πλατφόρμα μας, υπέβαλλε τα χαρτιά που του ζητήθηκαν στο ΚΕΠ της γειτονιάς του στις 26 Απριλίου 2017, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και πιστεύοντας ότι θα εξυπηρετούνταν άνετα μέχρι τις 21 Μαΐου του ίδιου έτους που θα έληγε η άδεια. Μέχρι τις 21 Ιουνίου όμως, δεν είχε πάρει κάποια απάντηση.

Από τα ΚΕΠ μάλιστα του έλεγαν αορίστως ότι η άδεια θα έρθει σε λίγο καιρό. Όπως έγραψε και ο ίδιος στο αίτημα που έφθασε στην ιστοσελίδα μας, kathimerinotita.gov.gr, «δύο 2 μήνες είναι μάλλον υπερβολικός χρόνος για μια δουλειά πέντε λεπτών».

Η Ομάδα της Καθημερινότητας επικοινώνησε με τους αρμόδιους φορείς, που απάντησαν ότι η υπόθεση βρίσκεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Το θέμα κρίθηκε σημαντικό καθώς το αρμόδιο υπουργείο έχει εκδώσει οδηγία βάσει της οποίας οι προσωρινές άδειες οδήγησης δεν έχουν μεγάλη χρονική ισχύ. Ακολούθως υπήρξε επικοινωνία και με το ΚΕΠ που είχε απευθυνθεί ο πολίτης και τελικά υπήρξε θετική έκβαση, αφού ο ενδιαφερόμενος κατάφερε να πάρει την άδεια στις 23 Ιουνίου.

3.Εισακούστηκαν οι πολίτες που ζητούσαν να έχουν αυτόνομο φυσικό αέριο στο διαμέρισμά τους

Με νομοθετική ρύθμιση επιλύθηκαν οι παραπλήσιες υποθέσεις δεκάδων πολιτών που είχαν απευθυνθεί στην πλατφόρμα της Καθημερινότητας (www.kathimerinotita.gov.gr) ζητώντας να έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν αυτόνομα στην τοποθέτηση φυσικού αερίου στο διαμέρισμά τους, χωρίς κατ’ ανάγκη τη συγκατάθεση και των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Το πρόβλημα αφορούσε επί της ουσίας αρκετές χιλιάδες ενδιαφερόμενους που μέχρι πρότινος αντιμετώπιζαν δυσκολίες λόγω της νομοθετικής ασάφειας. Με τη νέα τροποποίηση όμως που επιψηφίστηκε στον «Νόμο για τον έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί την αυτονόμηση του διαμερίσματός του, δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια στην αποσύνδεση της οικίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης ώστε να τοποθετήσει ακολούθως φυσικό αέριο.

4.Επιτάχυνση έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΙΚΑ

Πολίτης μας ανέφερε τον Οκτώβριο του 2017, ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την έκδοση της κύριας σύνταξής του. Ειδικότερα, σημείωνε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014 είχε καταθέσει στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια για ανακεφαλαίωση, με την προοπτική ότι τον Ιούνιο του 2017 θα προχωρούσε στην υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Ο ασφαλιστικός φορέας όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει στο εν λόγω χρονικό διάστημα τη σχετική ανακεφαλαίωση, με αποτέλεσμα αρχές καλοκαιριού του 2017 που συμπλήρωσε την αίτηση για κύρια σύνταξη και επικουρική, να του απαντήσουν από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούται προσωρινές αποδοχές, υποδεικνύοντας τη λύση της εξαγοράς ενσήμων. «Μου είναι αδύνατον να διαβιώ χωρίς κανένα εισόδημα μέχρι – άγνωστο πότε – θα ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες» ανέφερε χαρακτηριστικά στο αίτημα που κατατέθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Κατόπιν ενεργειών της Ομάδας της Καθημερινότητας και επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος πολίτης έλαβε μέσα σε λίγες ημέρες έγγραφη απάντηση από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία εξηγούνταν τι ακριβώς είχε συμβεί, ενώ όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ικανοποιημένος, παρενέβη ακολούθως προσωπικά και η διευθύντρια του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ προκειμένου να τον κατευθύνει να επιλύσει ταχέως τις εκκρεμότητες που υπήρχαν, ώστε η αίτησή του να οδεύσει ανεμπόδιστα στην έκδοση προσωρινής σύνταξης και συν τω χρόνω της κύριας.

5.Πληρώθηκαν οι ανεξόφλητες σχολικές μεταφορές σε νησί του Ιονίου 

Επαγγελματίας αυτοκινητιστής που είχε αναλάβει το έργο της μεταφοράς μαθητών από και προς το σχολείο σε νησί του Ιονίου, μας ενημέρωσε ότι παραμένει απλήρωτος από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2017 από την αρμόδια Περιφέρεια, ενώ συν τοις άλλοις δέσμευσαν και τον τραπεζικό του λογαριασμό λόγω χρεών που συνεχώς αυξάνονταν όσο παραμένει χωρίς εισόδημα.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε από την Ομάδα της πλατφόρμας kathimerinotita.gov.gr στο αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και κατόπιν μιας σειράς διαδικαστικών ενεργειών, οι απαιτήσεις του πολίτη ικανοποιήθηκαν στο έπακρο.

6.Διευθέτηση πληρωμής αναπηρίας και έκδοσης σχετικής σύνταξης

Πολίτης ανέφερε στην πλατφόρμα μας ότι είχε υποστεί προ μηνών βαρύ εγκεφαλικό και κατά συνέπεια του πιστοποιήθηκε αναπηρία για ένα έτος από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας – μέχρι τον Μάιο του 2017. Εντός των επομένων ημερών θα ξαναπερνούσε από Επιτροπή, αλλά μέχρι τότε δεν είχε εισπράξει «ούτε ένα ευρώ» όπως έγραφε χαρακτηριστικά. Κατόπιν ενεργειών μας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίας, ο ενδιαφερόμενος έλαβε τελικά τα χρήματα που δικαιούνταν ενώ και διευθετήθηκε επισπεύσθηκε στο πλαίσιο των κείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, η εκκρεμότητα σχετικά με την έκδοση αναπηρικής σύνταξης.

 

 

2 Σχόλια

 1. ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ on

  Καλησπέρα σας
  Ονομάζομαι Πανάγιος Χρήστος εχω γεννηθεί στις 2/8/1959 και εργάζομαι στο τραπεζικό χώρο από 20/8/1974 .
  Συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έτη υπηρεσίας αποχώρησα από ένα Τραπεζικό όμιλο στις 30/6/2000
  λαμβάνοντας απόφαση συνταξιοδότησης με αναστολή έως το 62 έτος της ηλικίας μου .
  Από 1/7/2000 εργάζομαι έως και σήμερα σε άλλη τράπεζα ως ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 44 συνολικά έτη απασχόλησης και στους δυο φορείς .
  Αιτήθηκα να ακυρωθεί η αρχική απόφαση προκειμένου να υπολογιστεί η ασφάλιση μου στο ΙΚΑ ως διαδοχική και να υπολογίζεται συνολικά ο χρόνος απασχόλησης μου ως ενιαίος.
  Η απάντηση / απόφαση που έλαβα από το ΙΚΑ ήταν αρνητική .
  Θέλω να τονίσω ότι στη δική μου θέση είναι ακόμη 60- 65 περίπου άτομα

  Αναλυτικά με το αίτημα μου σας παραθέτω τα πιο κάτω στοιχεία .
  Εργαζόμουν από 20/8/1974 στην Ιονική τράπεζα και ήμουν ασφαλισμένος στο ταμείο ΤΑΠΙΛΤΑΤ έως 30/6/2000.
  Έως την πιο πάνω ημερομηνία είχα συμπληρώσει τα προβλεπόμενα χρόνια υπηρεσίας και αποχώρησα λαμβάνοντας απόφαση
  από τα ασφαλιστικό μου ταμείο για χορήγηση σύνταξης συμπληρώνοντας το 62 έτος ηλικία μου.
  Από 1/7/2000 εργάστηκα σε άλλη τράπεζα και ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ και ως νέος εργαζόμενος δικαιούμαι να συνταξιοδοτηθώ συμπληρώνοντας το 67ο έτος της ηλικίας μου
  Το ταμείο στο οποίο ήμουν ασφαλισμένος (Ιονικής)έως το 2000 καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στα συγχωνευμένα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ),
  με αποτέλεσμα σήμερα να είμαι Συνταξιούχος με αναστολή και παράλληλα ασφαλισμένος ως εν ενεργεία υπάλληλος στο ΙΚΑ.
  ‘Έχω υποβάλει 2 φορές αίτημα στο ΙΚΑ προκειμένου να ακυρωθεί η πρώτη απόφαση συνταξιοδότησης μου (στα 62ο έτος) και
  να συνεχιστεί η ασφάλιση μου ως διαδοχική αλλά η απάντηση ήταν αρνητική.
  Θέλω να σημειώσω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω εισπράξει κανένα ποσό ως σύνταξη.

  Με τα ισχύοντα έχω τρείς επιλογές και έχουν όλες ως τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της σύνταξης μου.
  • Δεν έχω δυνατότητα να εισπράξω την σύνταξη που δικαιούμαι βάσει της πρώτης απόφασης στα 62 έτη διότι στη συνέχεια δεν θα έχω δυνατότητα να εργαστώ.
  • Σε περίπτωση που τη λάβω και σταματήσω την εργασία θα χάσω την 2η σύνταξη την οποία δικαιούμαι για την ασφάλιση μου από 1/7/2000 έως σήμερα διότι
  δεν θα έχω συμπληρώσει το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ.
  • Σε περίπτωση που συνεχίσω να απασχολούμαι θα συμπληρώσω τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εργασίας στο 2ο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ)
  Και θα συνταξιοδοτηθώ στο 67ο έτος μου αλλά με μειωμένη σύνταξη διότι :
  Αφενός δεν θα έχω συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα χρόνια (35)για πλήρη σύνταξη και αφετέρου διότι αυτή θα θεωρείται ως 2η σύνταξη και στις 2 περιπτώσεις θα είναι αισθητά μειωμένη .
  Σε αυτή περίπτωση το συνολικό ποσό των 2 συντάξεων όπως ενημερώθηκα από εγατολόγο θα είναι μικρότερο τουλάχιστον κατά 20-25% από το ποσό της ενιαίας σύνταξης που θα δικαιούμαι εάν υπολογιστεί ως ενιαία η ασφάλιση μου.

  Συνοψίζοντας τα πιο πάνω ;
  Από το 1974 έως σήμερα εχω συμπληρώσει 44 έτη συνεχούς απασχόλησης και υποχρεούμαι να εργασθώ ακόμη 9 έτη συμπληρώνοντας συνολικά 53 έτη υπηρεσίας
  για να συνταξιοδοτηθώ και μάλιστα με δυσχερέστερους όρους από άλλους που έχουν εργασθεί 35 χρόνια .
  Θεωρώ ότι η αρνητική απόφαση στο αίτημα μου είναι άδικη και απευθύνομαι σε εσάς ως τελευταία μου επιλογή για καθοδήγηση
  προκειμένου να ενημερωθώ για τις από μέρους μου απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την δικαίωση μου .
  Στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση
  Ευχαριστώ

  6972800026)

  Χρήστος Πανάγιος

 2. ΒΕΡΕΝΙΚΗ on

  Αγαπητέ κ. Πανάγιε, θα ήταν μεγάλο ατόπημα από εμάς να σας συμβουλεύαμε για κάτι τόσο σημαντικό και συνάμα εξειδικευμένο. Ως site δημοσιογράφικό, μόνο γενικού ενδιαφέροντος πληροφορίες μπορούμε να δώσουμε. Έγκυρες απαντήσεις θα πάρετε από εργατολόγο, όπου και σας συστήνουμε να απευθυνθείτε. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.