Οι προϋποθέσεις έκπτωσης δαπάνης προς εξωχώρια εταιρεία ή εταιρεία προνομιακού φορολογικού καθεστώτος

0

Ισχύουν οι προϋποθέσεις του ν.4172/2013 για έκπτωση δαπάνης προς εξωχώρια εταιρεία ή εταιρεία προνομιακού φορολογικού καθεστώτος και για χρήσεις προ 1/1/2014

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1197/2016, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο).
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους – μέλους.

Προκειμένου να στοιχειοθετηθεί κατά τον φορολογικό έλεγχο ότι οι υπόψη συναλλαγές είναι πραγματικές και συνήθεις και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό την φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πραγματικά έχουν λάβει χώρα και ότι έχουν αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην ελεγχόμενη επιχείρηση που πραγματοποίησε τις σχετικές δαπάνες (αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, κ.λπ.).

Π.χ. η στοιχειοθέτηση της δαπάνης αποδεικνύεται με:
– Την ύπαρξη εμπορικής συμφωνίας ή σύμβασης έργου που να έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση συμφωνητικών και α) κατάθεση των χρημάτων να έχει γίνει τραπεζικά, β) να έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά και λήψη αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών
– Η αλλοδαπή εταιρεία να έχει πραγματική υπόσταση και να μην είναι επίπλαστη (ύπαρξη έδρας, απασχολούμενο προσωπικό, ενεργό Α.Φ.Μ./VIES, να φορολογείται στην αλλοδαπή χώρα της εγκατάστασής της και να μην είναι απλά φορολογικός της κάτοικος)
– Το να πληροί η δαπάνη της προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και να μην αποτελεί μη εκπιπτόμενη επιχειρηματική δαπάνη του άρθρου 23 του ν.4172/2013
– Τα παραπάνω τεκμήρια έκπτωσης δαπανών ισχύουν αναλογικά και για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη έως 31/12/2013 που εμπίπτουν στον προηγούμενο ΚΦΕ (ν.2238/1994) όπως προκύπτει και από την απόφαση ΣτΕ 1143/2018.
Επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ, με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr

Πηγή: http://www.capital.gr/


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.