Στο ΣτΕ η ΑΑΔΕ για τα 85 εκατ. ευρώ από τη Mercedes

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διεκδικώντας τα 85 εκατ. ευρώ που είχαν καταλογιστεί ως διαφυγόντες φόροι στην αντιπροσωπεία της Mercedes στην Ελλάδα.

Η ΑΑΔΕ ζητά να αναιρεθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που διέταξε την επιστροφή του επίμαχου χρηματικού ποσού στην αντιπροσωπεία.

Το ποσό που διεκδικεί η Αρχή ως διαφυγόντες φόρους είχε καταλογιστεί για 6.299 αυτοκίνητα που σύμφωνα με το Ελληνικό Δημόσιο εισήχθησαν στη χώρα από 1.1.2011 έως 31.12.2013 με μειωμένες τιμές και καταβλήθηκαν γι’ αυτά μειωμένα τέλη ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας και ΦΠΑ κατά τον εκτελωνισμό τους, χάρη στα ιδιαίτερα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε η Mercedes.

Η αντιπροσωπεία προσέφυγε κατά του καταλογισθέντος ποσού στα διοικητικά δικαστήρια και με απόφαση του Εφετείου της Αθήνας κρίθηκε ότι «δεν συντρέχει περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιαίτερου τεχνάσματος, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 2960/2001 και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία».

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης ήταν να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι ισχυρισμοί το Ελληνικού Δημοσίου και να διαταχθεί η επιστροφή του χρηματικού ποσού που είχε καταβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ η Mercedes Hellas.

Με την προσφυγή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ζητά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να πάρει θέση σε καίρια ερωτήματα που πλήττουν την ουσία του σκεπτικού της δικαστικής απόφασης της οποίας ζητείται η αναίρεση.

Πιο συγκεκριμένα ζητά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να απαντήσει στα εξής νομικά ζητήματα:

Αν συνιστά τέχνασμα η ευκαιριακή μείωση των τιμών χονδρικής πώλησης των εισαγόμενων αυτοκινήτων «με βάση την οποία προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία, επί της οποίας υπολογίζονται το τέλος ταξινόμησης και οι άλλοι φόροι, δηλαδή απώλεια οφειλομένων προς το Δημόσιο δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, χωρίς να μεταφέρεται στη λιανική τιμή πώλησης των αυτοκινήτων ούτε η μείωση των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ούτε η μείωση της χονδρικής τιμής και μετ’ ολίγον αίρεται η μείωση και οι χονδρικές τιμές επανέρχονται στα προ της μείωσης αρχικά επίπεδα» και εάν θεσπίζεται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία «υποχρέωση των εμπόρων αυτοκινήτων να μετακυλήσουν στην κατανάλωση, με αντίστοιχη ελάφρυνση της τελικής τιμής λιανικής πώλησης, τη φορολογική ελάφρυνση που προκαλείται σε περιπτώσεις μείωσης της χονδρικής τιμής, επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι που επιβαρύνουν το αυτοκίνητο (τέλος ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας)».

Πηγή: Μαρία Δήμα – https://www.efsyn.gr/


Comments are closed.