Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2017, απλά και κατανοητά (Ανανεωμένο)

26

Οι φορολογικές δηλώσεις του 2017 (που αφορούν στο φορολογικό έτος 2016), παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τις αντίστοιχες των 2 προηγούμενων ετών
Παρουσιάζουμε τις Βασικές αλλαγές σύμφωνα με τονN. 4387/2016 ΦΕΚ 85Α 12-05-2016, συνοπτικά και με παραδείγματα 

Νέο

Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2018, απλά και κατανοητά…

Οι Βασικές ΑλλαγέςΕνιαία κλίμακα Φυσικών Προσώπων (Νέο)
Αφορολόγητο μόνο για Μισθωτούς & Συνταξιούχους (Αλλαγή)
Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης (Νέο)
Ενιαία κλίμακα Νομικών Προσώπων (Αλλαγή)
Ενιαία προκαταβολή φόρου (Αλλαγή)
Φόρος Μερισμάτων (Αλλαγή)
Ανεξάρτητη κλίμακα για εισόδημα από ενοίκια Ακινήτων (Αλλαγή)

 
 Ενιαία Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

 

 • Ποιους αφορά η παραπάνω Κλίμακα:
  Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομικές επιχειρήσεις, Αγρότες
 • Πως εφαρμόζεται η κλίμακα ;

Παραδείγματα (που αφορούν Ατομικές Επιχειρήσεις)
1.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 25.000€. Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22% και ο φόρος είναι 4.400€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 1.450€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 4.400€+1.450€= 5.850€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 6.500€)
2.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 33.000€. Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 20.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 22%, για τα υπόλοιπα  10.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 29% και ο φόρος είναι 7.300€, τέλος για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 1.110€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 7.300€+1.110€= 8.410€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 8.580€)

3.Καθαρά Κέρδη  από Ατομική Επιχείρηση 51.000€. Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου:
Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 37% και ο φόρος είναι 11.000€, για τα υπόλοιπα 11.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 45% και ο φόρος είναι 4.950€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 11.000€+4.950€= 15.950€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 13.330€)

Η κλίμακα δηλαδή είναι προοδευτική, για τα εισοδήματα.


Αφορολόγητο για Μισθωτούς Συνταξιούχους Αγρότες
(Δεν αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις)

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
20.000 22% 4.400 20.000 4.400
10.000 29% 2.900 30.000 7.300
10.000 37% 3.700 40.000 11.000
Υπερβάλλον 45%

 

Ο φόρος  που προκύπτει από τη παραπάνω κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Παραδείγματα Με Πίνακα

Εισόδημα από Μισθούς

ή Συντάξεις

ΧΩΡΙΣ

ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕ ΕΝΑ

ΠΑΙΔΙ

ΜΕ ΔΥΟ

ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕ ΤΡΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΗΓ/ΝΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ

8.000€ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.000€ 80,00 30,00 0,00 0,00 0,00
9.545€ 199,90 149,90 99,90 0,00 0,00
10.000€ 300,00 250,00 200,00 100,00 100,00
13.000€ 960,00 910,00 860,00 760,00 760,00

Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου με τη νέα Κλίμακα, για Μισθωτούς και Συνταξιούχους είναι ο ίδιος με τα παραπάνω παραδείγματα , με τη προσθήκη αφορολογήτου που μειώνει τον φόρο.Η Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Η Κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, δεν υπολογίζεται πια επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Κλιµάκιο εισοδήµατος  Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου  Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
12.000 0,00% 0 12.000 0
8.000 2,20% 176 20.000 176
10.000 5,00% 500 30.000 676
10.000 6,50% 650 40.000 1.326
25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201
155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151
Υπερβάλλον 10,00%

Παραδείγματα

1.Για Εισόδημα 15.000€:  Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 0% και ο φόρος είναι 0€, για τα υπόλοιπα 3.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 2,20% και ο φόρος είναι 66€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 66€ (Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 105€)

2.Για Εισόδημα 35.000€:  Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 30.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 5% και ο φόρος είναι 676€, για τα υπόλοιπα 5.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 325€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 676€+325€=1.001€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 700€)

3.Για Εισόδημα 52.000€:  Ο νέος Υπολογισμός του Φόρου: Μέχρι τις 40.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 6,50% και ο φόρος είναι 1.326€, για τα υπόλοιπα 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 7,50% και ο φόρος είναι 900€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 1.326€+900€=2.226€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 2.080€)

Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, 

 

Ενιαία κλίμακα Νομικών Προσώπων- Νέος συντελεστής φόρου 29% 

Αφορά :

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε
 • Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών—Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματαΕνιαία προκαταβολή φόρου 100%

Ποιους αφορά:

 • —Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες
 • —Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε – Α.Ε – Τράπεζες
 • —Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
 • —Κοινωνίες αστικού  δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
 • —Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
 • —Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
 • —Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
 • —Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα
 • —Φυσικά πρόσωπα με ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

 

Φόρος μερισμάτων

Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης  των μερισμάτων,
αλλάζει από 10% σε 15%

 Αφορά κυρίως κεφαλαιουχικές εταιρείες (πχ. ΕΠΕ,ΙΚΕ, ΑΕ  και προσωπικές εταιρείες (πχ. Ο.Ε. Ε.Ε με διπλογραφικά (γ’ κατ.) βιβλία), που έχουν να διαμοιράσουν μερίσματα.
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια)

                 Εισόδημα                           Συντελεστής %
από ακίνητη περιουσία 

                  0-12.000                                         15%

           12.001 – 35.000                                   35%
                  35.001-                                           45%

Η Κλίμακα του εισοδήματος από Ακίνητη Περιουσία(ενοίκια), λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.

Παραδείγματα

1.Ετήσιο Εισόδημα από Ενοίκια 4.800€: Ο συντελεστής είναι 15%, άρα ο Φόρος: 720€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 528€)

2.Ετήσιο Εισόδημα από Ενοίκια 13.000€ Μέχρι τις 12.000€ ο συντελεστής φόρου είναι 15% και ο φόρος είναι 1.800€, για τα υπόλοιπα 1.00€ ο συντελεστής φόρου είναι 35% και ο φόρος είναι 350€.
Άρα Σύνολο Φόρου: 1.800€+350€=2.150€
(Με το παλαιό καθεστώς (2015) ο φόρος θα ήταν 1.650€)


Δηλώσεις
Οι Δηλώσεις «άνοιξαν» την Πέμπτη 06/04/2017, με καταληκτική ημερομηνία για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα την 30η Ιουνίου 2017,
 1. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1)

 2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2)

 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε3)

 4. Έντυπο Ν

 5. Περισσότερες πληροφορίες για τις δηλώσεις, στη στήλη μας: Θέματα Δηλώσεων 2017


 Παραδείγματα με Πίνακες

 

 

121212

 

Σημαντική Επισήμανση
 Η παρούσα ενημέρωση είναι συνοπτική και εμπεριέχει τις βασικές αλλαγές που κατά την εκτίμηση σας αφορούν στη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογούμενων.
Επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά στις Ασφαλιστικές διατάξεις, στο παρόν άρθρο.

Η Ομάδα Συνεργατών  ForolineADC

 

26 Σχόλια

 1. platanias .h on

  Οι φορολογούμενοι που χτίζουν το αφορολόγητο μπορούν να πληρώνουν στη τράπεζα απο το βιβλιάριο
  μισθοδοσίας η αναγνωρίζονται μόνο οι Η/Ν συναλλαγές.

  ευχαριστώ

  • Καλημέρα σας και οι πληρωμές μέσω e Banking μετρούν στο χτίσιμο του αφορολόγητου, άρα με βάση αυτή τη λογική κάθε μεταφορά μέσω τράπεζας για την πληρωμή κάποιας δαπάνης που αναγνωρίζεται, φαίνεται να είναι αποδεκτή.

 2. Νικος on

  Μπράβο σας, πολύ κατατοπιστικό και ξεκάθαρο.

 3. ΔΙΟΝΥΣΙΑ on

  Φορολογούμενος με μηδενικό εισόδημα (ιδιοκτήτης ενός ακινήτου) υποχρεούται το χτίσιμο του αφορολόγητου να προκύπτει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών;

  Ευχαριστώ.

  • 2 […]
   δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4172/2013 .

   ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4172/2013.
   […]

   Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ.1005/2017. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

 4. Γιώργος on

  «Η Κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, δεν υπολογίζεται πια επί του συνολικού εισοδήματος, αλλά λειτουργεί όπως και η παραπάνω κλίμακα φορολογίας φυσικών προσώπων.»
  Αυτό δλδ σημαίνει ότι οι τοκοι απο καταθεσεις για μισθωτους δεν υπολογιζονται για φοροεισφορας αλληλεγγύης ;
  Ευχαριστω και μπράβο για το άρθρο σας!

 5. Αθανασια on

  Καλημέρα σας.Ο γιός μου,23 ετών,φοιτητής σε ΤΕΙ,προστατευόμενο μέλος σε εμένα,πέρυσι εισέπραξε από πρακτική άσκηση που έκανε μέσω της σχολής του 352 ευρώ.Θα πρέπει φέτος να υποβάλλει δική του φορολ. δήλωση; Αν ναι σε ποιό κωδικό θα πρέπει να αναγραφεί η αμοιβή του ή θα μπει αυτόματα στην φορολογική του;Επίσης σε ποιόν κωδικό της δήλωσής του θα πρέπει να δηλώσει φιλοξενούμενος σε εμένα; Όσο αφορά εμένα,ο φοιτητής θα εξακολουθεί να είναι προστατευόμενο μέλος σε εμένα,θα τον δηλώσω στην φορολ.δήλωσή μου όπως έκανα παλιότερα;Aν είναι να τον δηλώσω μόνο ως φιλοξενούμενο σε ποιό κωδικό το δηλώνω;
  Τέλος η κόρη μου 18,5 ετών έχει από τραπεζικό λογ/σμό μόνο στο όνομά της τόκους 2 ευρώ.Πρέπει να κάνει φορολ.δήλωση και αν ναί θα πληρώσει φόρο;και αυτή μένει μαζί μου και είναι φοιτήτρια. Συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις μου,θα σας παρακαλούσα πολύ αν μπορείτε να μου λύσετε αυτές τις απορίες.Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας μέρα

  • Καλημέρα σας… Για λόγους σεβασμού και ευθύνης απέναντι σας, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε οδηγίες συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης μέσω αλληλογραφίας. Η κατάρτιση και η υποβολή μιας δήλωσης εξετάζεται συνολικά και όχι αποσπασματικά… Τέλος στη σελίδα http://foroline.gr/diloseis-2017 δίνουμε μέσω άρθρων και εγκυκλίων της ΑΑΔΕ πληροφορίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων, ενώ επισημαίνουμε σχετικά: «Τα θέματα που δημοσιεύονται στο παρόν site είναι προς ενημέρωση των φορολογούμενων και σε καμία περίπτωση το site δεν παρέχει εξ’ αποστάσεως οδηγίες & υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φοροτεχνικών-λογιστικών εργασιών.Παρακαλούνται οι αναγνώστες να απευθύνονται στους καθ’ ύλην υπεύθυνους για αυτό , Λογιστές-Φοροτεχνικούς για τη συμπλήρωση-υποβολή των δηλώσεων τους ή άλλων εργασιών.» Η Ομάδα Συνεργατών Foroline-ADC
   Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη κατανόηση σας.

 6. Ελένη on

  Έχω μπλεχτεί λίγο. Άνεργη με μηδενικό εισόδημα (όχι επίδομα ανεργίας) και ελάχιστους τόκους (λιγότερο από ένα ευρώ) υποχρεούται να κάνει δήλωση; Τι γίνεται με τις αποδείξεις; Σας ευχαριστώ πολύ.

  • Καλησπέρα σας ο κωδικός των αποδείξεων είναι ανενεργός.Τώρα οι τόκοι αποτελούν εισόδημα έστω και λιγότεροι από ένα ευρώ και όσοι(Άνω των 18 ετών) έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση,
   Η απόφαση είναι δική σας.

 7. ΣΤΕΡΓΙΟΣ on

  Ο πατέρας πέθανε το 2016 δηλώθηκε ο θάνατος του στην ΔΟΥ Στην φορολ.δηλωση για την μητέρα μου δεν μπορώ να τον διαγραψω.Παρακαλω βοήθεια???ΣΤΕΡΓΙΟΣ.

  • Καλημέρα σας… Η μητέρα σας θα πρέπει να έχει ή να αποκτήσει δικούς της Κωδικούς και εισερχόμενη με τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ θα κάνει τη διαγραφή του αποθανόντος, υποβάλλοντας μόνη της δήλωση.

 8. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ on

  Είμαι μισθωτός χωρίς παιδί με καθαρό εισόδημα 59000€ και κρατήσεις φόρου 15.277€. Επίσης εισόδημα από ενοίκιο 1.200€. Η εκκαθάριση είναι χρεωστική και ο επιπλέον φόρος ανέρχεται στα 3.711€. Είναι σωστός ο υπολογισμός;

  • Καλησπέρα σας… Προφανώς η παρακράτηση σας δεν ήταν σωστή, (ο φόρος που προκύπτει είναι μεγαλύτερος), όπως και οι συντελεστές για τη φορολογία των ακινήτων και η εισφορά αλληλεγγύης αυξήθηκαν αναδρομικά από 01/01/2016, ενώ μειώθηκε και το αφορολόγητο και πιθανόν για αυτό δεν είχατε σωστή παρακράτηση. Περαιτέρω δεν έχουμε εικόνα της δήλωσης σας και οι πληροφορίες που σας δίνουμε, δεν μπορούν να «αντικαταστήσουν» τον/την λογιστή/τρια σας, που θα πρέπει να συμβουλευτείτε σε κάθε περίπτωση.

 9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ on

  Σας ευχαριστω για την απάντηση σας. Tελικά όλοι δουλεύουμε για το κράτος και αυτό μας δουλεύει…

 10. Ιωάννης on

  η σύζυγός μου είναι ελεύθερος επαγγελματίας με καθαρό εισόδημα 60000, καλείται να πληρώσει 34000 φορο εισοδήματος, αν προσθέσουμε και το ΕΦΚΑ 1500*12=18000 μένουν 8000 τα οποια θα πληρωθουν παλι στο κράτος γιατι θα τα φάει η ρύθμιση,εχουμε και 2300 καθε μηνα μεχρι τον ιανουάριο του 2018 προηγούμενες ρυθμίσεις!!!!ο μισθός μου 1100 πηγαινει στο δανειο του σπιτιου εχουμε 4 παιδια και δεν δικαιουμαστε καποιου επιδόματος….βλεπετε εσείς καμμια λύση?

 11. ΣΠΥΡΟΣ on

  Σε εταιρεία ΟΕ (Β’ κατ) έχει επιδικαστεί Αποζημίωση + Ηθική βλάβη που θα τα εισπράξει σε 16 6μηνιαίες δόσεις πλέον τόκων. Τα ποσά αυτά θα φορολογηθούν και με ποιο συντελεστή? Θα δηλωθούν όλα μαζί ή σε κάθε έτος θα μπαίνει το ποσό που έχει εισπραχθεί μέσα στο έτος?

 12. Σπύρος on

  Καλημέρα
  Είμαι μισθωτός Ι.Υ. και θα έχω φέτος 2017, έσοδα από αγροτική εκμετάλλευση περίπου 5.000€. Όμως δεν ξέρω αν πρέπει να δηλωθώ ως αγρότης π.χ. ειδικού καθεστώτος (?) και ποιο θα είναι το κόστος π.χ. θα έχω ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ ή και ΕΛΓΑ? Πως πρέπει να κρατώ στοιχεία εξόδων, με τιμολόγιο ή αρκεί απλή απόδειξη, και αυτά θα πρέπει μέσω λογιστή να υποβάλλονται περιοδικά ή άπαξ?
  Αν βάλλω όλο ως εισόδημα θα φορολογηθώ με τον αντίστοιχο φόρο και για τα έξοδα.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά είτε μπορείτε να μου απαντήσετε είτε όχι.

 13. Γιώργος on

  Καλησπέρα,

  Σε περίπτωση που πουλήσω ένα αγροτεμάχιο για το ποσό των π.χ. 150.000€ τι φόρο θα πληρώσω και τι ποσό θα μου μείνει καθαρά? Ευχαριστώ.

 14. Με 1500 € μισθο και με ενα παιδι τι φορο θα πληροσω περιπου

 15. Να εχει δουλεια και λεφτα και να μινει σταθερη η χωρα στην ελλαδα και να μην φτωχευσει η ελλαδα ποτε και να πανε καλα τα πραγματα οπως τα παλια τα πριν απο 20 χρονια και να μεινουν οι επιχειρησεις ανοιχτες κυριες και κυριοι

 16. ΠΕΓΚΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ on

  Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω ,27χρονος απο 15/1/17 έως 15/10/17 είναι στρατιώτης και παίρνει γιάυτο το διάστημα 8,8 ευρώ,το μήνα περιπου 80 ευρώ .Αυτό το ποσό θεωρείται εισόδημα και εγείρει την υποχρέωση του χτισίματος αφορολογήτου?

 17. Σωτηρης Μπαλανικας on

  Καλησπερα και χρονια πολλα. Εαν κατοικος εξωτερικου μεταφερει μονιμη κατοικια και συνταξη δημοσιου, απο Ιταλια στην Ελλαδα, εχει καποια φορολογικη διευκολυνση? Ευχαριστω πολυ

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.