Περιήγηση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία και τεκμήρια

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Αναμένοντας το νέο έντυπο Ε1 (Βασικό έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων) έτσι ώστε να «ανοίξει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015 που αφορά στο φορολογικό έτος (χρήση 2014) , ας δούμε τι καινούργιο περιμένουμε …

Συνεχίζοντας τη ανάλυση των Τεκμηρίων 2014 που αφορούν στη φορολογική δήλωση του 2015 , θα δούμε το Δεύτερο μέρος που αφορά τις  Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Δείτε εδώ το Νέο Ανανεωμένο Άρθρο μας, που αφορά στη Δήλωση 2016 και τα Τεκμήρια που ίσχυσαν για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) Το παρακάτω Άρθρο αφορά τη περσινή Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2014 Με το τεκμαρτό «εισόδημα» (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό , μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γιαυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

Σε τρεις ημέρες μπαίνουμε στον  3ο μήνα του χρόνου και ήδη μετράμε από τη ερχόμενη Δευτέρα έναν μήνα «πίσω» στη νόμιμη διορία υποβολής των φορολογικών  δηλώσεων φυσικών προσώπων , χωρίς καν να υπάρξει μια ανακοίνωση προοπτικής έναρξης.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία των Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση. Χωρίς αλλαγές θα φορολογηθούν και φέτος οι «πρώην» ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πια αποκαλούνται Οντότητες που ασκούν Επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον Ν.4308/2014.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία Εταιρειών & Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση.

Με την είσοδο του νέου χρόνου , «μπαίνουμε» και τυπικά στο ρυθμό της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα καμία επίσημη ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων για το 2015.

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα των Φυσικών προσώπων προσδιορίζεται και για τη φετινή μας δήλωση (2015) από 2 «μορφές» εισοδημάτων , το πραγματικό και το τεκμαρτό… Το πραγματικό  εισόδημα αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται , ενώ το τεκμαρτό ορίζεται από τα τεκμήρια διαβίωσης του φορολογούμενου.

Η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων, που έχει θεσμοθετηθεί από το 2012 και ίσχυσε και για  τα εισοδήματα του 2013 … Άλλαξε από 01-01-2014 , με αποτέλεσμα να φορολογηθούν με τη δήλωση του 2015 , με διαφορετικό συντελεστή με βάση τον Νόμο 4172/2013.

Σε μεταβολή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ τους , πρέπει να προχωρήσουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες για το φορολογικό έτος (χρήση) 2014 , φορολογηθούν με τη κλίμακα των Μισθωτών , δηλαδή ως «μπλοκάκια» .

Το άνοιγμα από χθες της εφαρμογής Ε9 έτους 2016 , σηματοδοτεί την εφαρμογή της διάταξης του Ν.4223/2013 για τη δήλωση εντός 30 ημερών της οποιασδήποτε μεταβολής υπάρξει στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων. Το μέτρο ουσιαστικά ξεκινά από 01/01/2015.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 56 της 15ης Ιανουαρίου 2014 , η ΠΟΛ με την απόφαση της ΓΓΔΕ που αφορά στον ορισμό της διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Απόφαση για την έκπτωση των Ασφαλιστικών εισφορών από τα Ακαθάριστα Έσοδα για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα , εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το φορολογικό έτος 2014.