Θέματα Δηλώσεων 2019

Εδώ υπάρχουν οι Πληροφορίες & Θέματα για τη Φορολογία  Εισοδήματος
που αφορούν στο Φορολογικό έτος 2018  (Δήλωση 2019).

Η ενημέρωση θα ανανεώνεται συνεχώς,                                                Ενημέρωση: 28/03/2019

 

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών προσώπων
 Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2018.


Προοίμιο

Οι φετινές μας δηλώσεις που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος (2018) δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με αυτές που υποβλήθηκαν μέσα στο 2018 και αφορούσαν στο Φ.Ε. 2017.

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2018 είναι:

 • Η παροχή της δυνατότητας στους συζύγους και τους συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης να υποβάλουν χωριστά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (να υποβάλουν δύο δηλώσεις αντί για μία κοινή δήλωση), αφού πρώτα μέχρι 28/02/2019 δηλώσαν την επιλογή τους, για τη χωριστή δήλωση, στη Δ.Ο.Υ.
 • Η εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος ορισμένων ακόμη κατηγοριών φορολογουμένων (αδρανών επιχειρήσεων, πτωχευμένων ή υπό εκκαθάριση εταιρειών, αγροτών ενταγμένων σε συνεταιρισμούς, αγροτικών και σχολικών συνεταιρισμών, φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας).


Η φορολογία για τις δηλώσεις του 2019, απλά και κατανοητά…

 


Τα έντυπα των φετινών δηλώσεων και οι οδηγίες συμπλήρωσης τους

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018- Ε1


Μερικές χρήσιμες πληροφορίες

 • Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.
 • Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – ΚΦΕ- αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.
 • Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
  α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
  β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
  – είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
  – είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
  – είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
  γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
  – τέκνα του φορολογούμενου,
  – αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
  δ) ανιόντες,
  ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.
 • Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.
 • Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
  α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
  β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
  γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
  δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας…


Δείτε τα «Θέματα Δηλώσεων» προηγούμενων χρόνων

Θέματα Δηλώσεων 2018 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2017)

Θέματα Δηλώσεων 2017 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2016)

Θέματα Δηλώσεων 2016 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2015)

Θέματα Δηλώσεων 2015 (Αφορούν το Φορολογικό έτος 2014)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

(Πατήστε στη φωτό)

Τα θέματα που δημοσιεύονται στο παρόν site είναι προς ενημέρωση των φορολογούμενων και σε καμία περίπτωση το site δεν παρέχει εξ’ αποστάσεως οδηγίες & υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων ή άλλων φοροτεχνικών-λογιστικών εργασιών.
Παρακαλούνται οι αναγνώστες να απευθύνονται στους καθ’ ύλην υπεύθυνους για αυτό , Λογιστές-Φοροτεχνικούς  για τη συμπλήρωση-υποβολή των δηλώσεων τους ή άλλων εργασιών.

Η Ομάδα Συνεργατών Foroline-Financial ADC