Τι λήγει την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

0

Δεύτερος μήνας του χρόνου,με πολλές υποχρεώσεις για επαγγελματίες & εταιρείες στο τέλος του μήνα

Ενδεικτικές υποχρεώσεις πληρωμής  :

Πληρωμή Ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ(Μισθωτών πρ.ΙΚΑ κλπ) μηνός Ιανουαρίου 2019 & ΔΧ 2018  : Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019
Πληρωμή χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.)  βιβλία και υποβολή μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά(Γ’ κατ.) βιβλία μηνός Ιανουαρίου 2019 : Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019
Πληρωμή 2η δόσης χρεωστικού υπολοίπου δηλώσεων ΦΠΑ , από επιχειρήσεις με απλογραφικά(Β’ κατ.)  βιβλία για το 4ο Τρίμηνο του 2018: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019
Πληρωμή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ-20%-3% κλπ) που αφορούν στον Δεκέμβριο 2018 :
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


2% ΕΔΟΕΑΠ

Υποβολή & καταβολή της Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


 • ΕΦΚΑΚαταβολή εισφορών Αυτοαπασχολούμενων (Μη Μισθωτών)
  μηνός Ιανουαρίου 2019: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ακόμα

Υποβολή ΑΠΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 για  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων &  για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων,  ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


ΠΡΟΣΟΧΗ
Καταληκτική ημερομηνία Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 για:

Δήλωση επαγγελματικών Λογαριασμών στο taxisnet.

Υποβολή εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) στο ΕΡΓΑΝΗ για τη  μεταβολή των αποδοχών  από την αύξηση του κατώτατου μισθού & του κατώτατου ημερομισθίου.

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018.

Υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας).

Υποβολή δήλωσης για τις δηλώσεις 2019, ως προς την  υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων

Οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης,  του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το έτος 2018


Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή στο ΟΕΕ, από Λογιστές-Φοροτεχνικούς: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


INTRASTATΚαταληκτική ημερομηνία υποβολής μηνός Ιανουαρίου 2019:
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


Φόρος διαμονής

Απόδοση φόρου διαμονής  μηνός Ιανουαρίου 2019: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019


 

  • Εντός 30 ημερών πρέπει να δηλώνονται ηλεκτρονικά στο Ε9 όλες οι αλλαγές στην ακίνητη περιουσία που γίνονται μέσα στο 2018.
  • Η «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»(Μισθωτήριο κατοικίας, επαγ.στέγης κλπ) υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.
   Παραδείγματα κατανόησης:
  • Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Μαρτίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 30η Απριλίου.
   Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 31 Μαρτίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 30η Απριλίου.
 • Διαβάστε το Άρθρο: Οι νέες οδηγίες για τις μισθώσεις των ακινήτων (Η απόφαση – Ανάλυση) Ισχύουν από 22/08/2018

Comments are closed.