Περιήγηση: ΑΦΙΕΡΩΜΑ: AIRBNB

Αφιέρωμα: Airbnb

Ο ν. 4446/2016 εισήγαγε για πρώτη φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων, γνωστή ως Airbnb, με σκοπό την ενσωμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων, είτε αυτή διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε μέσω Διαδικτύου, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Παράλληλα ρυθμίστηκε και η φορολόγηση των σχετικών εσόδων τα οποία έως τώρα κινούνταν στο πλαίσιο της παραοικονομίας. των Γιώργου Σαμοθράκη-Τζένης Πάνου* Από 1.1.2017 το εισόδημα που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη…

Σε ειδική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε θα πρέπει να δηλώνονται τα ακίνητά που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τύπου Arbnbn, από το επόμενο έτος. Απαραίτητη προυπόθεση είναι η και εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σύμφωνα, επίσης, με την ίδια απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, τα εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Airbnb που θα αποκτηθούν φέτος θα δηλωθούν μόνο στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλουν οι υπόχρεοι…

Με αφορμή τις μεταβολές που επήλθαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τη φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, σταχυολογούμε τις πιο ενδιαφέρουσες διατάξεις, παρουσιάζουμε και επισημαίνουμε σχετικά θέματα. του Νικόλαου Παπαγιάννη, οικονομολόγου-φοροτεχνικού Πλαίσιο λειτουργίας Με το άρθρο 84 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-05-2017) αντικαταστάθηκε το άρθρο 111 του Ν.4446/2016 (που είχε προηγουμένως τροποποιηθεί με το άρθρο 36 του Ν.4465/2017)σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το άρθρο αυτό, μετά την τελευταία αυτή τροποποίηση αναφέρει: «1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα,…

Πρόστιμα 5.000 ευρώ θα μοιράζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους φορολογούμενους συλλαμβάνει να προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω της πλατφόρμας Airbnb χωρίς προηγουμένως να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Του Μάριου Χριστοδούλου* Τα ίδια πρόστιμα θα αντιμετωπίζουν και όσοι δεν αναγράφουν εμφανώς στην ψηφιακή πλατφόρμα είτε τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο είτε τον αριθμό του ειδικού σήματος λειτουργίας. Το Μητρώο θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και η εγγραφή θα πρέπει…

Στην άρνηση της αμερικανικής Airbnb να παράσχει στο υπουργείο Οικονομικών στοιχεία για τις ενοικιάσεις ακινήτων στην Ελλάδα σκοντάφτει η επιβολή φόρου στους ιδιοκτήτες που κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι εδώ και πέντε μήνες το υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε να έρθει σε επαφή και συνεννόηση με στελέχη της εταιρείας στην Καλιφόρνια ή και άλλων εταιρειών (Novasol κ.ά.), αυτά δεν έδειξαν καμία διάθεση συνεργασίας στο αίτημα των ελληνικών αρχών να καταχωρείται και ο ΑΦΜ σε κάθε εγγραφή…

Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας όλοι όσοι ενοικιάζουν ακίνητα μέσω της πλατφόρμας Airbnb θα καλούνται να δηλώσουν τις κατοικίες που ενοικιάζουν, σε ποιον τις ενοικιάζουν και για πόσο χρονικό διάστημα, βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσοι δεν δηλώσουν τα ακίνητα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων που φθάνουν τις 5.000 ευρώ. Παράλληλα, ετοιμάζονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η…

Το ύψος της  φορολόγησης επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας τύπου Airbnb πρβλεπουν ο οι διατάξεις του ν. 4472/2017 που κοινοποίησε με εγκύκλιο του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής του Γιώργου Παλαιτσάκη   Eπιβολή φόρου επί των εισοδημάτων από περιστασιακές και βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ακίνητης περιουσίας, οι οποίες συνήθως εξυπηρετούνται μέσω της διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb, προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα με το άρθρο 83 του νόμου αυτού επιβάλλεται φόρος 15%-45% στο ετήσιο εισόδημα από περισταστακές…

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να υποβάλλεται και για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις έως την έναρξη της λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας. Οι εκμισθωτές έχουν υποχρέωση να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα του taxis έως τα τέλη του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης. Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται ακόμη κι αν αφορούν προφορική συμφωνία, και περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία των φιλοξενούμενών τους, όπως ΑΦΜ, ή κατ’ εξαίρεση για αλλοδαπό μισθωτή αριθμό διαβατηρίου και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. Η μη υποβολή…

Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με το εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ορίζεται ότι: «1. Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα…

Αν νοικιάζετε το σπίτι σας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb παρέχοντας μόνο κλινισκεπάσματα, το εισόδημα από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά θα φορολογείται με κλιμακωτούς συντελεστές από 15% έως και 45%. της Ξανθής Γούναρη Αν παρέχετε και άλλες υπηρεσίες πλην κλινοσκεπασμάτων, τότε ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 29%, όπως ισχύει για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο στο άρθρο 83, το εισόδημα που αποκτάται από την 1-1-2017 από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση…

«Καμπανάκι» ΠΟΜΙΔΑ για νομοθετικό κενό στις μισθώσεις μέσω AirBNB. Σε νομοθετικό κενό βρίσκονται οι βραχυχρόνιες τουριστικές μισθώσεις μέσω AirBNB κ.α διαδικτυακών πλατφορμών, στις παραμονές της έναρξης της τουριστικής περιόδου, καθώς με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα αναστέλλεται η ισχύς των ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν πέρυσι για την οικονομία διαμοιρασμού, οδηγώντας σε ουσιαστική κατάργηση του θεσμού τουλάχιστον για τη φετινή περίοδο, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετική επιστολή διαμαρτυρίας απηύθυνε  η ΠΟΜΙΔΑ προς την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου,…

Με τον Ν. 4446/2016 καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού (Airbnb ή άλλες) και τίθεται σε ισχύ από 01.02.2017. του Διομήδη Μπατάκη* ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ• Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων»* που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε…

Το «μερίδιό» του από την «πίτα» ύψους 1,4 δισ. ευρώ της ραγδαίας αναπτυσσόμενης αγοράς των ηλεκτρονικών μισθώσεων επιπλωμένων κατοικιών σε ξένους επισκέπτες, επιχειρεί να βάλει το Δημόσιο με τη θεσμοθέτηση μιας σειράς όρων και προϋποθέσεων που εφεξής θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο αυτό. Μέχρι σήμερα, η σχετική δραστηριότητα αποτελούσε μέρος της «γκρίζας» οικονομίας, αποδίδοντας ελάχιστα έσοδα στο Δημόσιο, καθώς ο πειρασμός της φοροδιαφυγής ήταν μεγάλος, λόγω της αδυναμίας ελέγχων. Πλέον, οι ιδιώτες…

Η ενοικίαση κατοικιών ως τουριστικών καταλυμάτων για κάποιες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Airbnb), δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ωστόσο, σύμφωνα με υπολογισμούς που έχει κάνει το υπουργείο Οικονομικών- όπως αποκαλύπτεται στον τόμο των 130 σελίδων που παρέδωσε ο Τ. Αλεξιάδης στη νέα υφυπουργό- τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ανέρχονται ήδη στα 250 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, αλλά με την ταχύτητα που αναπτύσσεται το φαινόμενο, οι απώλειες θα πολλαπλασιαστούν. Πέρα από τον προβληματισμό και τις δράσεις που αναμένεται να…

 «Σκιώδης φιλοξενία», αυτός είναι ο τεχνικός-τεχνοκρατικός όρος που χρησιμοποιούν όσοι επιθυμούν να ταξινομήσουν στο ελληνικό λεξικό την εκμετάλλευση ακινήτων, προς ενοικίαση. Η διεθνής ορολογία για τη συγκεκριμένη μορφή ενοικίασης καλύπτεται για τους περισσότερους από ένα όνομα: Airbnb. Πρόκειται για την πλατφόρμα ενοικίασης σπιτιών που δημιούργησαν οι εξ Αμερικής ορμώμενοι, Brian Chesky και Joe Gebbia το 2008, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις ξενοδόχων και ιδιοκτητών οργανωμένων καταλυμάτων ανά τον κόσμο, αρκετοί εκ των οποίων προέβησαν κατά καιρούς σε καταγγελίες περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι,…