Αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου

0
 Αφορμή για […[ το θέμα  αποτελεί σειρά κοινοποιήσεων σε πελάτες μας με δικαστικό επιμελητή τις τελευταίες μέρες από διάφορες ΔΟΥ με θέμα: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΧΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ»
του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή

Το τελευταίο έγγραφο που λάβαμε  αφορά ποσό περίπου 4.000 € φόρου κληρονομιάς που δεν πληρώθηκε με ημερομηνία τέλη Ιουνίου 2017.

Τι ακριβώς έχει συμβεί:

Ο φόρος κληρονομιάς ενώ βεβαιώθηκε, δεν έχει πληρωθεί, το ακίνητο έχει νοικιαστεί και ο μισθωτής με δικαστικό επιμελητή λαμβάνει ειδοποίηση από τον έφορο που τον ενημερώνει ότι πραγματοποιεί αναγκαστική κατάσχεση για λογαριασμό του οφειλέτη του Δημοσίου (ιδιοκτήτη) και αφού έλαβε υπόψη τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον καθιστά υπεύθυνο (ενοικιαστή) μέχρι του ποσού των περίπου 4.000 €.

Για τον λόγο αυτό ο έφορος κατάσχει αναγκαστικά «στα χέρια σας όσα οφείλετε ή όσα μέλλετε να οφείλετε μισθώματα ως μισθωτής του ανωτέρω οφειλέτη και συνολικά μέχρι του ποσού των περίπου 4.000 € και σας παρακαλώ όπως εντός 8 ημερών από την επίδοση ή εντός 10 ημερών εάν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου να καταθέσετε τα κατασχεμένα χρήματα στη ΔΟΥ (εάν πρόκειται για εγχώριο νόμισμα) ή να καταθέσετε τις κινητές αξίες ή ξένα νομίσματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή να παραδώσετε στον Συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδίκη ή Πρόεδρο της κοινότητας (εάν πρόκειται για κινητά πράγματα)…»Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις και πως πρέπει να αντιδράσει ο μισθωτής στην προηγούμενη αναφορά;

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), αναγκαστικά μέτρα δεν λαμβάνονται πριν παρέλθουν 30 ημέρες από την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας στην οποία αναφέρονται:

  • ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
  • ΑΦΜ υπόχρεου
  • ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός και χρονολογία καταχώρησης του χρέους ως δημόσιο έσοδο
  • είδος και ποσό της οφειλής, η εντολή καταβολής του ποσού και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην ίδια την κοινοποίηση γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξόφληση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Το πρώτο σημαντικό που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν απαιτείται η κοινοποίηση της κατάσχεσης χρημάτων ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υπόχρεου ή τρίτου.
Ποια είναι η αντιμετώπιση του τρίτου που λαμβάνει την αναγκαστική κατάσχεση στα χέρια

Εάν ο τρίτος δεν οφείλει ή οφείλει μέρος χρημάτων που αναφέρονται στο κατασχετήριο έγγραφο του Δημόσιου Ταμείου δεν είναι υποχρεωμένος να τα αποδώσει άμεσα, αλλά οφείλει εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου να το δηλώσει.

Εάν η επίδοση είναι σε πιστωτικό ίδρυμα, η προθεσμία είναι εντός 8 εργάσιμων ημερών.

Τη δήλωση αυτή ο «τρίτος» θα πρέπει να την κάνει εγγράφως και να την επιδώσει στον Διευθυντή της ΔΟΥ δια μέσω δικαστικού κλητήρα ή ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας του, ο οποίος συντάσσει έκθεση την οποία αποστέλλει στον Διευθυντή της εφορίας εντός 24 ωρών.

Εάν τη συγκεκριμένη δήλωση ή κατάθεση στον Ειρηνοδίκη περί προκαταβολικής εξόφλησης των μισθωμάτων την κάνει μισθωτής ή υπομισθωτής, αυτή ισχύει για το Δημόσιο μόνο εφόσον αυτοί (μισθωτές ή υπομισθωτές) προ της επιβολής της κατάσχεσης προσκομίσουν σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύουν τα λεγόμενά τους. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες είναι περισσότεροι του ενός, η δήλωση γίνεται κοινή για όλους.

 Σε περίπτωση που ο τρίτος δεν προβεί σε εκπρόθεσμη δήλωση ή κι εάν ακόμη η δήλωση δεν έχει τον προαναφερόμενο τύπο ή δεν πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος, ο «τρίτος» λογίζεται ως οφειλέτης του Δημοσίου για το συνολικό ποσό που αναφέρεται στην κατάσχεση και διώκεται ως οφειλέτης του Δημοσίου λαμβανομένων σε βάρος του όλων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.; 

 

πηγή: www.e-forologia.gr-ΑπόσπασμαΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.