Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος από έμβασμα

0

Χρόνος φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει από έμβασμα μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών ίδιου δικαιούχου είναι ο χρόνος που κατατέθηκε το ποσό στον αποστέλλοντα λογαριασμό (εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέσα απόδειξης της πηγής του εισοδήματος) (ΣτΕ 435/2017).

Όπως έχει παγιωθεί, η προσαύξηση της περιουσίας φορολογείται κατά το έτος που προκύπτει. Εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο τρόπο ο χρόνος που έγινε η προσαύξηση, τότε οι φορολογικές αρχές θεωρούν χρόνο προσαύξησης το έτος που εμφανίζεται αυτή για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, χρήματα που εμφανίζονται σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετικά από πότε έχουν προσαυξήσει με κάποιο τρόπο την περιουσία του ελεγχόμενου, τότε φορολογούνται κατά το έτος που εμφανίζονται πρώτη φορά στον τραπεζικό λογαριασμό. Η μεταφορά (με έμβασμα) χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου, στον οποίο δεν υπάρχει συνδικαιούχος, σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν αποτελεί προσαύξηση της περιουσίας του. Σε περίπτωση ελέγχου εμβάσματος, ως χρόνος προσαύξησης λαμβάνεται:

α) είτε ο χρόνος της αρχικής κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, που έστειλε το έμβασμα

β) είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του (εφόσον υπάρχουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα).

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  

πηγή: Έντυπη ΝαυτεμπορικήComments are closed.