Περιήγηση: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Φορολογία και τεκμήρια

Μια σημαντική εννοιολογική αλλαγή ξεκινά από την 01-01-2014  και αφορά στον χαρακτηρισμό του έτους φορολογίας φυσικών & νομικών προσώπων. Η αλλαγή αυτή ήρθε επιτέλους να ορθολογήσει μια Ελληνική πρωτοτυπία  , ως προς την ονοματολογία του έτους φορολογίας.

Με ανενεργό ακόμα το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων , η ΓΓΔΕ με δελτίο τύπου έδωσε και για τα φυσικά πρόσωπα τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Με μεηλ ειδοποιεί η ΓΓΔΕ τους φορολογούμενους που δεν έχουν καταβάλει τον ΕΕΤΑ του έτους 2013 , μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Υπενθυμίσουμε ότι οφειλή μπορεί να εμφανίζεται ακόμα και σε αυτούς που καθυστέρησαν τη πληρωμή κάποιου λογαριασμού της ΔΕΗ.

Οι Μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι στη φετινή τους Δήλωση Φορολογίας θα πρέπει να «παρουσιάσουν» ένα σύνολο γενικών αποδείξεων , που θα αντιστοιχούν ως ποσό στο 10% του εισοδήματος τους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις.

Ο φόρος ακινήτων του 2013 το ονομαζόμενο ΕΕΤΑ που πληρώνονταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ , έρχεται τις επόμενες ημέρες στη «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» των φορολογούμενων που δεν το κατέβαλλαν.

Αναμένοντας το νέο έντυπο Ε1 (Βασικό έντυπο δήλωσης φυσικών προσώπων) έτσι ώστε να «ανοίξει» η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2015 που αφορά στο φορολογικό έτος (χρήση 2014) , ας δούμε τι καινούργιο περιμένουμε …

Συνεχίζοντας τη ανάλυση των Τεκμηρίων 2014 που αφορούν στη φορολογική δήλωση του 2015 , θα δούμε το Δεύτερο μέρος που αφορά τις  Δαπάνες Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.

Δείτε εδώ το Νέο Ανανεωμένο Άρθρο μας, που αφορά στη Δήλωση 2016 και τα Τεκμήρια που ίσχυσαν για το Φορολογικό έτος 2015 (01/01-31/12/2015) Το παρακάτω Άρθρο αφορά τη περσινή Δήλωση, για το φορολογικό έτος 2014 Με το τεκμαρτό «εισόδημα» (Τεκμήρια)  έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο άρθρο μας γενικά και επιγραμματικά . Το θέμα όμως είναι ιδιαίτερα σοβαρό , μιας και κρύβει σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους και γιαυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέχουμε.

Σε τρεις ημέρες μπαίνουμε στον  3ο μήνα του χρόνου και ήδη μετράμε από τη ερχόμενη Δευτέρα έναν μήνα «πίσω» στη νόμιμη διορία υποβολής των φορολογικών  δηλώσεων φυσικών προσώπων , χωρίς καν να υπάρξει μια ανακοίνωση προοπτικής έναρξης.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία των Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση. Χωρίς αλλαγές θα φορολογηθούν και φέτος οι «πρώην» ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πια αποκαλούνται Οντότητες που ασκούν Επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον Ν.4308/2014.

Από εδώ δείτε το Νέο Άρθρο μας που αφορά στη Φορολογία Εταιρειών & Επαγγελματιών για τη Δήλωση 2016, με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το Φορολογικό έτος 2015. για να το δείτε : Πατήστε εδώ Το παρακάτω Άρθρο δημοσιεύτηκε στο site στις 10/02/2015 και αφορούσε το Φορολογικό έτος 2014  και τη περσινή δήλωση.

Με την είσοδο του νέου χρόνου , «μπαίνουμε» και τυπικά στο ρυθμό της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων που αφορούν στο προηγούμενο φορολογικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι αυτή την ώρα καμία επίσημη ανακοίνωση δεν σηματοδοτεί το χρονοδιάγραμμα των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων για το 2015.

Το εισόδημα των Μισθωτών και των Συνταξιούχων φορολογείται αυτοτελώς (δεν συναθροίζεται με άλλα εισοδήματα) με κλίμακα και με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση αποδείξεων  σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός τους.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα των Φυσικών προσώπων προσδιορίζεται και για τη φετινή μας δήλωση (2015) από 2 «μορφές» εισοδημάτων , το πραγματικό και το τεκμαρτό… Το πραγματικό  εισόδημα αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται , ενώ το τεκμαρτό ορίζεται από τα τεκμήρια διαβίωσης του φορολογούμενου.